BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Vấn đề không cân và số âm trong bảng cân đối kế toán

Vấn đề không cân và số âm trong bảng cân đối kế toán

Hỏi đáp về bảng cân đối kế toán Vấn đề không cân và số âm trong bảng cân đối kế toán

Trong quá trình làm bảng cân đối kế toán của mình, dù làm trên excel hay phần mềm như misa, fast, chắc hẳn không ít bạn gặp một số vấn đề như, bảng cân đối kế toán không cân, hay tại sao bảng cân đối không cân, cách nào để xử lý vấn đề này, hay một số bạn có hỏi bảng cân đối kế toán có số âm không. Hôm nay ketoantd.com sẽ giúp các bạn giải quyết các tồn tại này một cách triệt để nhất qua bài viết sau

Tại sao bảng cân đối kế toán không cân, và cách khắc phục, xử lý.

 1. Khai báo tài khoản trong DBF-mau không trùng với tài khoản trong bảng cân đối phát sinh.
  Trường hợp này thường rơi vào các chi tiêu sau:
  – Phải thu nội bộ(tài khoản 136)
  – Các khoản phải thu phải trả khác(1388,3388..)
  Hầu như tất cả bảng cân đối kế toán của chương trình chuẩn khi áp dụng cho khách hàng đều sai ở các chỉ tiêu này.
  Cách khắc phục: Dựa vào hệ thống tài khoản trong bảng cân đối phát sinh của khách hàng để khai báo lại các chỉ tiêu trong DBF-Mau
 2. Chưa kết chuyển các bút toán khóa sổ cuối kỳ (5*, 6* ==> 9* ==> 4*)
 3. Kết chuyển số dư sang năm sau bị lỗi.
  – Tài khoản chi tiết là tài khoản công nợ nhưng tài khoản tổng hợp thì không phải là tài khoản công nợ.
 4. Khi tài khoản 334 có số dư bên nợ và bên phần tài sản lấy lên số âm cũng dẫn đến bị lệch bảng cân đối kế toán không cân.
  Cách khắc phục: Vào “Tạo mẫu báo cáo” check vào ” Chỉ lấy giá trị không âm” bên phần tài sản của tk 334.

Cách khắc phục bảng cân đối kế toán không cân trên Misa

Tình trạng lỗi không cân: Cột đầu kỳ\Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn

Nguyên nhân: Có thể do trong quá trình nhập số dư đầu kỳ bị sai chỉ tiêu nào đó ở phần Tài sản hoặc Nguồn vốn hoặc do thời điểm chuyển số dư từ năm trước sang năm sau chưa hoàn thiện báo cáo dẫn đến số liệu đầu kỳ phần Tài sản và nguồn vốn lệch nhau.

Giải pháp: Đối chiếu với Bảng Cân đối TK năm ngoái để nhập đúng số dư các tài khoản đảm bảo trên bảng Cân đối tài khoản Tổng Nợ đầu kỳ = Tổng Có đầu kỳ

Nguyên nhân: Có thể do người sử dụng chỉnh sửa công thức thiết lập ở báo cáo tài chính

Giải pháp: Vào Tiện ích/ Thiết lập báo cáo tài chính, chọn Bảng cân đối kế toán, nhấn nút “Lấy lại giá trị ngầm định” là được.

Nguyên nhân: Do Dữ liệu liên năm, dữ liệu năm trước bảng cấn đối của người sử dụng không cân

Giải pháp: Nếu người sử dụng nộp báo cáo năm trước cân rồi nhưng sau này có chỉnh sửa lại dẫn đến bị sai số liệu thì:

Mở về dữ liệu năm trước kiểm tra nguyên nhân lệch ( cách kiểm tra theo hiện trạng 2 )

Trường hợp không cần kiểm tra năm trước thì tách dữ liệu ra riêng và sửa lại số dư cho đúng báo cáo năm trước đã nộp.

Tình trạng lỗi : Cột cuối kỳ\Chỉ tiêu Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn

Nguyên nhân 1: Có thể do người sử dụng chưa kết chuyển lãi lỗ hoặc đã kết chuyển nhưng lại sửa các chứng từ có liên quan đến tài khoản 5,6,7,8,9 nhưng không kết chuyển lại nên còn số dư các tài khoản 5,6,7,8,9 trên bảng cân đối tài khoản

Giải pháp: Cách kiểm tra là in bảng cân đối tài khoản kiểm tra các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9 xem có còn phát sinh không. Nếu còn Vào nghiệp vụ \ Tổng hợp \ Kết chuyển lãi lỗ (Hoặc xóa bút toán kết chuyển lãi lỗ đã có, kết chuyển lại)

Nguyên nhân 2: Có thể do người dùng tạo thêm tiết khoản ngoài tài khoản của tiết khoản theo quy định. VD: Như theo quyết định 15 khách hàng tạo thêm tiết khoản của TK 138, 136 là : TK 1382, 1384, 1383.. Hay như quyết định 48 khách hàng tạo thêm tài khoản 136, 336, 138… => Những tài khoản tạo thêm chưa được thiết lập lấy số liệu trên báo cáo => báo cáo không có số liệu

Giải pháp: Thực hiện cách 1 không được dùng cách 2

Cách 1:

Bước 1: Lấy Tổng tài sản – Tổng nguồn vốn sẽ = Một số số nào đó

Bước 2: In bảng cân đối tài khoản chi tiết đến bậc cuối cùng, kiểm tra xem số tiền ở bước 1 có bằng với TK nào không. Nếu bằng số tiền với tài khoản nào thì vào phần Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Báo cáo bảng cân đối kế toán\ thiết lập bổ sung công thức.

Cách 2: Nếu không tìm thấy số tiền bị lệch ở tài khoản nào theo cách 1 thì làm cách 2 như sau

Bước 1: Kiểm tra từng chỉ tiêu 1 trên bảng cân đối kế toán xem có chỉ tiêu nào sai. Đề biết chỉ tiêu được thiết lập như thế nào thì vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn bảng cân đối kế toán

Bước 2: Sau khi biết chỉ tiêu bị sai rồi thì vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn bảng cân đối kế toán để thiết lập lại cho chính xác.

Chú ý:

Với quyết định 48 khi thiết lập xong phải in báo cáo Bảng cân đối kế toán (TT 138)

Để biết được công thức thiết lập các chỉ tiêu báo cáo thì vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối kế toán có số âm không ?

Được phép thể hiện số âm trên bảng cân đối kế toán dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)

Một số tài khoản thường ghi âm

Lưu ý : Từ mã số trong bài là tương đương với từ tài khoản

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (Mã số 122)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 2291 “Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 137)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của Tài khoản 2293 “Dự phòng phải thu khó đòi” và đuợc ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 2294 và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (…).

Chỉ tiêu này không bao gồm số dự phòng giảm giá của chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn và thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn.

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết TK 2293 và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 254)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 2292 “Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 4112 “Thặng dư vốn cổ phần”.

Nếu TK 4112 có số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412)

Cổ phiếu quỹ (Mã số 415)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 419 “Cổ phiếu quỹ” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

Nguồn kinh phí (Mã số 431)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số chênh lệch giữa số dư Có Tài khoản 461 với số dư Nợ Tài khoản 161

Trường hợp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm ()

Trên đây là một số thông tin và cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong qua trình lập bảng cân đối kế toán

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823