BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Văn bản pháp luật quy định về vấn đề về phụ cấp kế toán

Văn bản pháp luật quy định về vấn đề về phụ cấp kế toán

Văn bản pháp luật quy định về vấn đề về phụ cấp kế toán

Trong tuần qua Ketoantd.com nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan về việc phụ cấp cho kế toán, một số bạn kế toán phải kiêm nhiệm thêm các vị trí khác trong doanh nghiệp, đơn vị hỏi có được phụ cấp hay không, và phụ cấp đó có đóng bhxh hay không. Hôm nay ketoantd.com xin được gửi tới độc giả một số văn bản pháp luật quy định chi tiết về phụ cấp trách nhiệm đối với vị trí kế toán như thông tư liên tịch 163, thông tư 50/2005

Trước tiên cần làm rõ nội dung bài viết đề cập đến phụ cấp kế toán làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp như kế toán tại trường học, kế toán chi bộ đảng, đoàn, kế toán viên ngân sách xã, kế toán trong các bộ, ban, ngành ở các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

Bởi kế toán tại các doanh nghiệp tư nhân không sử dụng ngân sách nhà nước thì việc phụ cấp này hoàn toàn do doanh nghiệp quy định. Trên thực tế cũng chứng mình rằng kế toán ở doanh nghiệp tư nhân thường không có phụ cấp trách nhiệm, chức vụ hoặc có cũng rất ít. Tuy nhiên làm kế toán trong các đơn vị này thường hay có phụ cập về thâm niên, phụ cấp độc hại như một hình thức tưởng thưởng cho nhân viên.

Quy định phụ cấp trách nhiệm kế toán theo thông tư liên tích 163/2013 bộ tài chính – bộ nội vụ

Trích nguyên văn điều 15, 16 trong thông tư liên tịch 163/2013

Điều 15.  Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng

  1. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điểm a Khoản 2 Điều 2 (trừ các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều này) của Thông tư liên tịch này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở.
  2. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.
  3. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

Điều 16.  Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán

  1. Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điểm a Khoản 2 Điều 2 của Thông tư liên tịch này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.
  2. Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình. “

Như vậy hệ số phụ cấp đối với vị trí kế toán viên, phụ trách kế toán là 0,1 so với mức lương cơ sở và đối với kế toán trưởng có thể được hưởng phụ cấp theo hệ số 0,1 hoặc 0,2 tùy trường hợp (Mức lương cơ sở được sử dụng để tính % trừ khi đóng bảo hiểm xã hội)

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823