BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Top 3 giáo trình kế toán xây dựng cơ bản hot nhất thị trường hiện nay

Top 3 giáo trình kế toán xây dựng cơ bản hot nhất thị trường hiện nay

Top 3 giáo trình kế toán xây dựng cơ bản hot nhất thị trường hiện nay

Cuốn 1 : ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2014 PHẦN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC – THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ – DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ


Cuốn sách bao gồm 5 phần:

 • Phần thứ nhất. Định mức dự toán mới về nước, xử lý nước thải
 • Phần thứ hai. Định mức dự toán về duy trì cây xanh và chiếu sáng đô thị
 • Phần thứ ba. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2014
 • Phần thứ tư. Quản lý chất lượng xây dựng công trình
 • Phần thứ năm. Quản lý nhà nước hoạt động xây dựng, giám sát, giám định, thẩm tra thiết kế công trình

Cuốn 2 : SÁCH CHUYÊN KHẢO TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG I: DỰ ÁN ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG VII: BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

Cuốn III : HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU, LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN, HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

Cuốn sách bao gồm 5 phần chính:

 • Phần I: Luật Đấu thầu và chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu
 • Phần II: Hướng dẫn chi tiết về lựa chọn nhà thầu theo luật đấu thầu
 • Phần III: Hướng dẫn chi tiết thi hành lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn và chế độ
 • tiền lương đối với chuyên gia
 • Phần IV: Hướng dẫn chi tiết thi hành lập hồ sơ mời thầu xây lắp và các mẫu áp dụng mới
 • Phần V: Một số quy định khác có liên quan

Hiên tại 3 đầu sách này chưa có file bản pdf hay file doc nên các bạn chưa thể download được Nếu có điều kiện hay mua cho minh một cuốn nhé

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823