BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Tổng hợp một số câu hỏi quy định của pháp luật về kế toán trưởng

Tổng hợp một số câu hỏi quy định của pháp luật về kế toán trưởng

Tổng hợp một số câu hỏi quy định của pháp luật về kế toán trưởng

Đây là vấn đề luôn nóng hỏi trong kế toán, được nhiều độc giả trong ngành quan tâm, tìm hiểu. Hàng ngày chúng tôi liên tục nhận được các câu hỏi như

 • Doanh nghiệp tư nhân có bắt buộc phải có kế toán trưởng ?
 • Doanh nghiệp nào bắt buộc phải có kế toán trưởng ?
 • Công ty không có kế toán trưởng có bị phạt không ?…vv…

Qua nhiều nguồn thông tin ketoantd.com đã có bài viết tổng hợp một số câu hỏi và giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến pháp luật quy định cho kế toán trưởng

Luật kế toán quy định về kế toán trưởng

 • Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.
 • Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.
 • Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.

Hỏi : Công ty không có kế toán trưởng có bị phạt không ?

Trả lời

Điều 37 – Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ qui định: “Tất cả các đơn vị kế toán đều phải bố trí người làm kế toán trưởng, trừ văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác không bắt buộc phải bố trí người làm kế toán trưởng mà được phép cử người phụ trách kế toán” (khoản 1);

“Trường hợp chưa có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng. Đối với DNNN, Công ty TNHH… chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là 1 năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng” (khoản 2).

Như vậy doanh nghiệp mới thành lập phải bố trí người làm kế toán trưởng ngay nếu chưa có người đủ điều kiện tiêu chuẩn thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng

Hỏi : Công ty không có kế toán trưởng có bị phạt không

Trả lời : Theo điều 14 Nghị định 185/2004/NÐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực kế tóan

Điều 14. Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây

 • a) Không tổ chức bộ máy kế toán; không bố trí người làm kế toán hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán theo quy định;
 • b) Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;
 • c) Bố trí người làm kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
 • d) Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán hoặc không đăng ký kinh doanh theo quy định, cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • a) Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể;
 • b) Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;
 • c) Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Như vậy doanh nghiệp không có kế toán trưởng nếu không cử người phụ trách kế toán sẽ bị phạt theo điều 14 này

Hỏi : Luật quy định về trách nhiệm của kế toán trưởng là gì

Trả lời : Theo điều 55 của luật kế toán ban hành năm 2015 thì

Điều 55. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

 1. Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:
 2. a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
 3. b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
 4. c) Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:

 1. a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;
 2. b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;
 3. c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;
 4. d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Trên đây là một số thông tin về pháp luật kế toán với kế toán trưởng được ketoantd.com tập hợp từ một số điều luật, thông tư đang có hiệu lực với mục đích cung cấp thêm thông tin và giải đáp các câu hỏi

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823