BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Tổng hợp các mẫu hóa đơn chứng từ kế toán mới nhất

Tổng hợp các mẫu hóa đơn chứng từ kế toán mới nhất

Tổng hợp các mẫu hóa đơn chứng từ kế toán mới nhất

Việc sử dụng các biểu mẫu chứng từ áp dụng vào công việc là rất quan trọng và cần thiết ở bất kì ngành nghề kinh doanh nào. Sau đây trung tâm kế toán hà nội xin được gửi đến các bạn làm kế toán bài viết tổng hợp các mẫu biểu, chứng từ, hóa đơn kế toán thường dùng theo thông tư hiện hành (quyết định 15/2006,  qđ 48 cũ đã hết hiệu lực)

Chúng ta cần hiểu về khái niệm của chứng từ gì và những thông tin cần được thể hiện trong một chứng từ kế toán hợp lệ

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán

Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây

 • Tên và số hiệu của chứng từ kế toán
 • Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán
 • Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán
 • Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán
 • Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
 • Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ
 • Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

Hệ thống các biểu mẫu chứng từ kế toán theo thông tư 200

TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TÍNH CHẤT
  BB (*) HD (*)
  A.CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY
  I. Lao động tiền lương
1 Bảng chấm công 01a-LĐTL x
2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL x
3 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL x
4 Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL x
5 Giấy đi đường 04-LĐTL x
6 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL x
7 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL x
8 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL x
9 Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL x
10 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL x
11 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL x
12 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội  11-LĐTL x
   

II. Hàng tồn kho

1 Phiếu nhập kho 01-VT x
2 Phiếu xuất kho 02-VT x
3 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 03-VT x
4 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT x
5 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 05-VT x
6 Bảng kê mua hàng 06-VT x
7 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT x
   

III. Bán hàng

1 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH x
2 Thẻ quầy hàng 02-BH x
   

IV. Tiền tệ

1 Phiếu thu 01-TT x
2 Phiếu chi 02-TT x
3 Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT x
4 Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT x
5 Giấy đề nghị thanh toán 05-TT x
6 Biên lai thu tiền 06-TT x
7 Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 07-TT x
8 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT x
9 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý) 08b-TT x
10 Bảng kê chi tiền 09-TT x
   

V. Tài sản cố định

1 Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ x
2 Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ x
3 Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ x
4 Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ x
5 Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ x
6 Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ x
B. CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
1 Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH x
2 Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản x
3 Hoá đơn Giá trị gia tăng 01GTKT-3LL x
4 Hoá đơn bán hàng thông thường 02GTGT-3LL x
5 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 03 PXK-3LL x
6 Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 04 HDL-3LL x
7 Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính 05 TTC-LL x
8 Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn 04/GTGT x
9 ……………………..

Ghi chú: 

 • (*) BB: Mẫu bắt buộc
 • (*) HD: Mẫu hướng dẫn
 • BHXH : Bảo hiểm xã hội
 • TSCĐ : Tài sản cố định

Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán theo thông tư 133 (thay thế qđ 48 cũ)

Số TT Tên sổ Ký hiệu Hình thức kế toán
Nhật ký chung Nhật ký – Sổ Cái Chứng từ ghi sổ
1 2 3 4 5 6
01 Nhật ký – Sổ Cái S01-DNN x
02 Chứng từ ghi sổ S02a-DNN x
03 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b-DNN x
04 Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) S02c1-DNNS02c2-DNN  xx
05 Sổ Nhật ký chung S03a-DNN x
06 Sổ Nhật ký thu tiền S03a1-DNN x
07 Sổ Nhật ký chi tiền S03a2-DNN x
08 Sổ Nhật ký mua hàng S03a3-DNN x
09 Sổ Nhật ký bán hàng S03a4-DNN x
10 Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) S03b-DNN x
11 Sổ quỹ tiền mặt S04a-DNN x x x
12 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt S04b-DNN x x x
13 Sổ tiền gửi ngân hàng S05-DNN x x x
14 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S06-DNN x x x
15 Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S07-DNN x x x
16 Thẻ kho (Sổ kho) S08-DNN x x x
17 Sổ tài sản cố định S09-DNN x x x
18 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng S10-DNN x x x
19 Thẻ Tài sản cố định S11-DNN x x x
20 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) S12-DNN x x x
21 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ S13-DNN x x x
22 Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ S14-DNN x x x
23 Sổ chi tiết tiền vay S15-DNN x x x
24 Sổ chi tiết bán hàng S16-DNN x x x
25 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh S17-DNN x x x
26 Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ S18-DNN x x x
27 Sổ chi tiết các tài khoản S19-DNN x x x
28 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu S20-DNN x x x
29 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ S21-DNN x x x
30 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán S22-DNN x x x
31 Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu S23-DNN x x x
32 Sổ chi phí đầu tư xây dựng S24-DNN x x x
33 Sổ theo dõi thuế gtgt S25-DNN x x x
34 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S26-DNN x x x
35 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S27-DNN x x x
36 Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp    

Bảng hệ thống tài khoản kế toán bằng tiếng anh cho bạn nào cần tham khảo mời xem tại đường dẫn sau:

http://ketoantd.com/bang-he-thong-ten-cac-tai-khoan-ke-toan-theo-tt-200btc-bang-tieng-anh/

Do lượng thông tin các biểu mẫu này khá dài nên ketoantd.com xin được phép không trình bày tại bài viết này. Bạn nào cần xem chi tiết nội dung các biên bản, mẫu chứng từ này có thể tìm kiếm và download dễ dàng trên mạng

Về vấn đề quy trình luân chuyển chứng từ kế toán

Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán.

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm các bước chính sau

 • Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán
 • Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình Giám đốc doanh nghiệp ký duyệt
 • Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán
 • Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.

Một số quy định pháp luật nghiêm cấm các hành vi về chứng từ kế toán

 • Bán tài sản sung công không lập hoá đơn chứng từ và không giao hoá đơn cho khách hàng
 • Xuất, nhập quỹ; xuất nhập tài sản, vật chứng hoặc tiêu huỷ tài sản không lập chứng từ kế toán
 • Giả mạo chứng từ kế toán để tham ô tiền quỹ, tài sản thi hành án
 • Hợp pháp hoá chứng từ kế toán
 • Chủ tài khoản, Kế toán trưởng và người có liên quan ký sẵn tên trên các chứng từ khi chưa ghi đủ nội dung
 • Xuyên tạc hoặc cố ý làm sai lệch nội dung, bản chất nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
 • Sửa chữa, tẩy xoá trên chứng từ kế toán
 • Huỷ bỏ chứng từ trái quy định hoặc chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định
 • Sử dụng các biểu mẫu chứng từ không đúng quy định
 • Trường hợp vi phạm nội dung quy định tại điều này được coi là không hợp lệ phải bị xử lý theo quy định của pháp luật

Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất

Trên đây là một số thông tin về chứng từ kế toán cần biết đối với mỗi người kế toán mà chúng tôi đã chia sẻ tới bạn đọc. Hi vọng những thông tin trên giúp giải đáp phần nào những thắc mắc của các bạn. Hãy luôn theo dõi ketoantd.com để đọc những thông tin hữu ích về kế toán trong các bài viết tiếp theo nhé. 

Ketoantd.com chúc các bạn luôn công tác tốt !

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823