BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Tổng hợp các điểm mới của một số thông tư kế toán

Tổng hợp các điểm mới của một số thông tư kế toán

Tổng hợp các điểm mới của một số thông tư kế toán

Thông tư kế toán là một trong những văn bản pháp luật rất quan trọng áp dụng trong ngành kế toán. Thông tin trong các thông tư này có nội dung bao gồm nhiều quy định, cũng như hướng dẫn cách thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp đúng theo quy định của pháp luật. Cùng ketoantd.com tổng hợp một vài điểm mới của những thông tư này qua bài viết sau nhé.

Tổng hợp các điểm mới của thông tư 200/tt-btc

Cho phép dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ sách kế toán

Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời với lập Báo cáo tài chính (BCTC) theo ngoại tệ còn phải chuyển đổi BCTC sang Đồng Việt Nam.

BCTC mang tính pháp lý để công bố ra công chúng và nộp các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam là BBTC được trình bày bằng Đồng Việt Nam.

Tài khoản kế toán

Thêm tài khoản:

 • Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
 • Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 • Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 • Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá
 • Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Báo cáo tài chính

 • Thông tin bắt buộc trong BCTC không còn “Thuế và các khoản nộp Nhà nước”.
 • Kỳ lập BCTC giữa niên độ sẽ gồm BCTC quý (cả quý IV) và BCTC bán niên (trước chỉ yêu cầu BCTC quý và không cần quý IV).
 • Thêm các quy định mới về Xây dựng nguyên tắc kế toán và BCTC khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Điều 106).
 • Sử đổi, bổ sung nhiều chỉ tiêu của Bảng Cân đối kế toán, cụ thể:

Về chứng từ kế toán

Doanh nghiệp được chủ động xây dưng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật Kế toán và đảm bảo rõ ràng, minh bạch.

Về sổ kế toán

Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ

Các tổng hợp điểm mới thông tư 151

Về thuế thu nhập doanh nghiệp

– Toàn bộ giá trị đối với xe ô tô làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô có giá trị trên 1,6 tỷ được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Không thu thuế TNDN đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tại sản ở trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

– Bổ sung hướng dẫn xác định ưu đãi thuế đối với dự án phân kỳ đầu tư và dự án trang bị bổ sung máy móc thường xuyên

Về thuế giá trị gia tăng

– Toàn bộ giá trị đối với xe ô tô làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô có giá trị trên 1,6 tỷ được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Không thu thuế TNDN đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tại sản ở trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

– Bổ sung hướng dẫn xác định ưu đãi thuế đối với dự án phân kỳ đầu tư và dự án trang bị bổ sung máy móc thường xuyên

Về thuế giá trị gia tăng

– Bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nếu đáp ứng đủ điều kiện.

– Bổ sung hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên

Về thuế thu nhập cá nhân

– Khoản lợi ích về nhà ở mà người lao động làm việc tại KCN, KKT, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được cung cấp miễn phí được trừ khỏi thu nhập chịu thuế TNCN.

– Hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này

Về quản lý thuế

– Người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh thì chỉ cần nộp thông báo đến 1 cơ quan (cơ quan đăng ký hoặc cơ quan thuế) tùy trường hợp, thay vì phải thông báo đến cả 2 như trước.

– Người nộp thuế GTGT có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm liền kề từ 50 tỷ (trước đây là 20 tỷ) trở xuống thì thực hiện khai thuế theo quý.

– Sửa đổi thời gian gia hạn đối với trường hợp chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán NSNN là 2 năm (trước đây là 1 năm).

Tổng hợp điểm mới thông tư 119

Tổng cục Thuế đã có Công văn 3609/TCT-CS ngày 26/8/2014 hướng dẫn về các điểm mới của Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Tổng hợp lời nhận xét theo thông tư 30 – Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

 • Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học
 • Học sinh không bị áp lực điểm số
 • Giáo viên sẽ bớt ghi chép máy móc
 • Cụ thể hơn việc khen thưởng

Điểm mới Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. Về phương pháp tính thuế TNDN (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC)
 2. Về xác định thu nhập tính thuế (sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4Thông tư 78/2014/TT-BTC)
 3. Về thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN (sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC)
 4. Về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC)
 5. Về thu nhập khác (sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

– Bỏ quy định: Thu nhập khác là khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được hướng dẫn tại đoạn 1 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

– Bỏ quy định khoản thu nhập từ dự án đầu tư ở nước ngoài khi chuyển về nước được coi là khoản thu nhập khác

 1. Về thu nhập được miễn thuế (sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

– Bổ sung thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã; thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản của doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN.7. Về chuyển lỗ khi chia, táchdoanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung Khoản 3Điều 9Thông tư 78/2014/TT-BTC)

Bổ sung hướng dẫn: Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách

 1. Về xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng (sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ hai điểm a Khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

– Trường hợp chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được các bên tham gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

 1. Về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (Sửa đổi, bổ sungmột số nội dung tại Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Điều 5 Thông tư 151/2014/TT-BTC)

Tổng hợp điểm mới thông tư 92

Theo đó, đề cập đến các nội dung sau:

– Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế và khai thuế đối với cá nhân kinh doanh.

+ Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

+ Đối với cá nhân cho thuê tài sản.

+ Đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

+ Đối với xác định ngưỡng doanh thu không chịu thuế.

+ Đối với cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức.

– Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh.

– Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

– Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Ở bài viết tiếp theo ketoantd.com sẽ gửi tới bạn đọc những điểm thay đổi mới của các thông tư sau

 • tổng hợp điểm mới thông tư 26
 • tổng hợp điểm mới thông tư 156
 • tổng hợp điểm mới thông tư 111
 • tổng hợp điểm mới trong thông tư 119
 • tổng hợp điểm mới thông tư 38/2015/tt-btc

Trên đây là một số thông tin chúng tôi tổng hợp được từ nhiều nguồn, hi vọng sẽ giúp ích được các bạn kế toán

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823