BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Tổng hợp các đề thi tốt nghiệp môn kế toán, tài chính

Tổng hợp các đề thi tốt nghiệp môn kế toán, tài chính

Tuyển tập đề thi tốt nghiệp kế toán tổng hợp có lời giải

Trang tin tức chuyên kế toán, thông tin hữu ích cho kế toán, xin được chia sẻ tới bạn đọc một số đề thi tốt nghiệp kế toán tổng hợp, kế toán tài chính

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Kế toán tổng hợp

Thời gian làm bài 180 phút.Giáo trình kế toán tài chính 1, 2, đề cương ôn tập tốt nghiệp môn Kế toán tổng hợp của Viện Đại học Mở Hà Nội.

Câu 1: a , Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, điều kiện ghi nhận và phân loại tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp ?

b, Tại công B tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ mua một máy tính cho văn phòng công ty có giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 10.780.000đ, đồng thời muathêm một bộ loa lắp thêm cho máy tính trị giá 300.000đ. Anh hay chị cho biết bộ máy tính nàycó được kế toán ghi nhận là tài sản cố định hữu hình không? Tại sao?

Câu 2, a, Anh hay chị hãy trình bày cách xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình được hình thành qua mua sắm trong các doanh nghiệp?

b, Cho một ví dụ minh họa về việc xác định nguyên giá của tài sản cố định được hìnhthành qua hình thức mua sắm (mua trả ngay, trả góp)

Câu 3: a, Anh hay chị hãy trình bày khái niệm khấu hao tài sản cố định và nêu cácphương pháp tính khấu hao tài sản cố định áp dụng trong các doanh nghiệp hiện nay?

b, Giả sử có các số liệu về một tài sản được mua sắm vào ngày 10/3/N giá mua120.000.000đ chi phí lắp đặt 2.000.000đ, tài sản có thời gian sử dụng 10 năm, tính số khấu haophải trích trong 3, tháng 4 (tháng 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày) của tài sản này theo:

– Phương pháp khấu hao bình quân- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (giả sử các điều kiện để ápdụng phương pháp này đều thỏa mãn)

– Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm (giả sử theo công suất thiết kếtài sản này có thể sản xuất được 100.000 sản phẩm, các điều kiện khác đều thỏa mãn, giả sử tháng 3 sản xuất được 2.000 sản phẩm, tháng 4 sản xuất được 3.000 sản phẩm)

Câu 4: a, Anh hay chị hãy trình bày phương pháp kế toán các trường hợp sửa chữa tài sảncố định?

b, Giả sử trong kỳ tại công ty A có hoạt động sửa chữa tài sản cố định như sau:

Lắp đặt thêm một thiết bị cho dây chuyền sản xuất của công ty để tiết kiệm nguyên liệu, sau khi lắp đặt xong lượng nguyên liệu tiêu hao của thiết bị này mỗi tháng từ 1.500 lít sẽ giảm xuống 1.300 lít.Các chi phí chi ra bao gồm tiền mua thiết bị trị giá 15.000.000đ chưa có thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền gửi ngân  hàng,  chi phí lắp đặt đã chi bằng tiền mặt là 2.000.000đ.

Yêu cầu anh, chị cho biết hoạt động sửa chữa này của doanh nghiệp là loại hình sửa chữa nào, tại sao?Nêu bút toán định khoản?

Câu 5: a. Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán tiền lương và cáckhoản trích theo lương trong các doanh nghiệp?

b. Có số liệu về các khoản phải trả cho anh Nguyễn Văn A là công nhân của công ty X,trong tháng 12/N như sau:

– Tiền lương tính theo hệ số lương: 3.500.000đ

– Tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội (anh nghỉ ốm 5 ngày): 300.000đ

– Tiền thưởng Tết dương lịch từ quỹ phúc lợi: 500.000đ

– Tiền ăn trưa 200.000đYêu cầu tính các khoản phải trích theo lương cho anh A trong tháng 12/N, trong đó doanh nghiệp trích bao nhiêu và anh A phải nộp bao nhiêu?

Bài 6 : Tại công ty A tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các tài liệu phát sinh trong tháng 4/N như sau: (Đơn vị 1.000đ)

1, Ngày 5/4 mua một dây chuyền công nghệ sản xuất của công ty B, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 792.000, đã thanh toán cho công ty B bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí lắp đặt đã chi bằng tiền mặt là 3.960 ( trong đó thuế GTGT là 10%). Nguồn tài trợ đầu tư tài sản này 1/2 được lấy từ quỹ đầu tư phát triển, còn lại là từ nguồn vốn kinh doanh. Tài sản này có thời gian sử dụng 20 năm.

2, Ngày 10/4 người nhận thầu sửa chữa lớn bàn giao một thiết bị sản xuất đã sửa xong theo giá phải trả là 59.400 (bao gồm cả thuế GTGT 10%), đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Việc sửa chữa tài sản này ngoài kế hoạch của đơn vị, dự tính chi phí sửa chữa tài sản này sẽ được phân bổ vào chi phí SXKD trong 2 năm.

3, Ngày 20/4 nhượng bán một TSCĐ hữu hình của bộ phận bán hàng, nguyên giá 240.000, đã hao mòn 50.000 cho công P giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 220.000, công ty P đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí sửa chữa tài sản trước khi nhượng bán bao gồm giá trị phụ tùng xuất kho thay thế là 2.000, tiền công sửa chữa đã chi bằng tiền mặt là 1.000. Tỷ lệ khấu hao của tài sản này là 6%.

4, Ngày 22/4 công ty đem một thiết bị sản xuất có nguyên giá 280.000, đã hao mòn 48.000, tỷ lệ khấu hao của tài sản này là 10% để trao đổi với công ty M lấy một thiết bị quản lý dùng cho bộ phận văn công ty với giá trị trao đổi là 264.000 bao gồm cả thuế GTGT 10%, thiết bị nhận về có giá trị trao đổi là 220.000 bao gồm cả thuế GTGT 10%, tỷ lệ khấu hao là 6%, phần chênh lệch công ty M đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng

5, Trích khấu hao TSCĐ tháng 4/N cho các bộ phận.

Yêu cầu:

 1. Lập bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định tháng 4/N, biết rằng số khấu hao TSCĐ đã trích trong tháng 3/N tại công ty như sau:

Khấu hao TSCĐ tại bộ phận sản xuất là 20.000

Khấu hao TSCĐ tại bộ phận bán hàng là 4.000

Khấu hao TSCĐ tại bộ phận quản lí doanh nghiệp là 5.500 ( Tháng 4/N có 30 ngày, tháng 1/N có 31 ngày, tháng 3/N không có biến động về tài sản cố định)

 1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Bài 7 (3 điểm): Tại công ty Y, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các tài liệu sau (đơn vị 1000đ):

 1. Tồn đầu tháng – Vật liệu chính A: 1000kg x 100/kg – Vật liệu phụ B: 50kg x 10/kg
 2. Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ sau:

1, Ngày 3: mua ngoài vật liệu của công ty X nhập kho, trong đó:

– 500 kg vật liệu chính A, giá mua chưa thuế 104/kg – 30 kg vật liệu phụ B, giá mua chưa thuế 10,2/kg ( Thuế suất thuế GTGT của cả 2 loại vật liệu trên đều là 10%)

– Chưa thanh toán tiền cho người bán

– Chi phí vận chuyển số vật liệu trên về đến đơn vị đã trả ngay bằng tiền mặt là 530, phân bổ cho A và B theo trọng lượng vật liệu nhập kho.

2, Ngày 15: dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ công ty X sau khi trừ lại 2% chiết khấu thanh toán được hưởng trên tổng giá trị vật liệu mua.

3, Ngày 16: xuất kho 1.200 kg vật liệu A để trực tiếp sản sản phẩm.

4, Ngày 17: mua 40 kg vật liệu phụ B nhập kho, đơn giá 10,4/kg (chưa có thuế GTGT 10%) đã thanh toán cho người bán bằng tiền mặt

5, Ngày 25: xuất kho 100kg vật liệu phụ B phục vụ sản xuất tại phân xưởng

Yêu cầu :

1, Tính giá thực tế của vật liệu xuất kho trong tháng theo 1 trong các phương pháp nhập trước- xuất trước, nhập sau- xuất trước, bình quân cả kỳ dự trữ?

 1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và phản ánh vào tài khoản? (vật liệu xuất kho phương pháp nhập trước- xuất trước)

Bài 7 : Tại công ty Y, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các tài liệu sau (đơn vị 1000đ):

 1. Tồn đầu tháng – Vật liệu A: 1.000kg x 100 /kg – Dụng cụ B: 50cái x 500/ cái
 2. Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ sau:
 3. Ngày 3: Mua 500 kg vật liệu A nhập kho, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10 % là 114,4/1 kg, đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản, do thanh toán sớm nên được người bán giảm cho 1% và đã nhận lại bằng tiền mặt.
 4. Ngày 5: Xuất kho 20 dụng cụ B cho phân xưởng sản xuất, theo kế hoạch số dụng cụ này sẽ phân bổ cho 2 năm.
 5. Ngày 10: Mua ngoài nhập kho 600 kg vật liệu A, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 115,5/1kg, chưa thanh toán tiền cho người bán Y. Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt là 500. Vật liệu đã về nhập kho, khi làm thủ tục nhập kho phát hiện 50 kg vật liệu bị hỏng, yêu cầu người bán cho trả lại.
 6. Ngày 11: Người bán Y chấp nhận cho trả lại số vật liệu mua ngày 10, công ty đã xuất trả lại và chuyển khoản thanh toán tiền hàng cho người bán.
 7. Ngày 12: Mua thêm 30 dụng cụ B của công ty vật tư X chưa thanh toán, giá mua chưa có thuế GTGT 10% là 550/ 1cái. Khi nhập kho thủ kho kiểm tra phát hiện thiếu 2 cái chưa rõ nguyên nhân, đã thông báo cho người bán biết.
 8. Ngày 15: Công ty vật tư X cho biết họ đã giao thiếu số dụng cụ bán ngày 12 và chấp nhận giảm số tiền phải trả.
 9. Ngày 20: Xuất kho 1.100 kg vật liệu A cho sản xuất sản phẩm.
 10. Ngày 25: Xuất kho 10 dụng cụ B cho bộ phận bán hàng, số dụng cụ này được phân bổ 1 lần vào chi phí sản xuất kinh doanh

Yêu cầu:

 1. Tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho theo phương pháp , nhập trước- xuất trước, nhập sau- xuất trước, bình quân cả kỳ dự trữ?
 2. Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh vào tài khoản (vật liệu xuất kho theo phương pháp nhập sau- xuất trước) ?

Ketoantd.com sẽ còn tiếp gửi tới độc giả các đề thi kế toán tổng hợp ở dạng trắc nghiệm ở bài viết tiếp theo. Do nội dung lời giải khá chi tiết và dài nên chúng tôi cũng không đưa vào nội dung bài viết này

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823