BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Tổng hợp các công thức tính cơ bản trong môn nguyên lý kế toán

Tổng hợp các công thức tính cơ bản trong môn nguyên lý kế toán

Tổng hợp các công thức tính cơ bản trong môn nguyên lý kế toán

Việc vận dụng công thức vào tính toán các nghiệp vụ kế toán là việc rất hữu ích, mang lại hiệu quả cao, tăng mạnh tốc độ xử lý vấn đề. Tuy nhiên để vận dụng đúng, đủ, chính xác các công thức này vào nghiệp vụ tương ứng thì không phải ai cũng làm được. Qua bài viết sau ketoantd.com xin được chia sẻ tới bạn đọc các công thức tính thuế phổ biến trong môn nguyên lý kế toán

Công thức tính thuế GTGT

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

  • Cách tính thuế GTGT phải nộp.

Công thức:

Số thuế GTGT phải nộp  = Số thuế GTGT đầu ra   Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

Thuế GTGT     đầu ra = Tổng số thuế GTGT của HH, DV bán ra ghi trên hóa đơn GTGT

 

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn  = Giá tính thuế của hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất  ×  Thuế suất GTGT của hàng hóa, dịch vụ
Thuế GTGT đầu vào = Tổng số thuế GTGT của HH, DV mua vào ghi trên hóa đơn GTGT
 Giá chưa có Thuế GTGT  =  Giá thanh toán
1+ thuế suất của HH, DV (%)
             

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Công thức:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu × Tỷ lệ(% GTGT trên doanh thu)
  • Tỷ lệ % tính thuế GTGT được quy định.
Lĩnh vực hoạt động Tỷ lệ %
Phân phối cung cấp hàng hóa 1%
Dịch vụ xấy dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5%
Sản xuất vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%
Hoạt động kinh doanh khác 2%

Đối với doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng vàng, bạc, đá quý.

Công thức:

Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng × Thuế suất GTGT(10%)

 

Giá trị gia tăng được xác định  = Giá thanh toán bán ra của vàng, bạc, đá quý   Giá thanh toán mua vào của vàng, bạc, đá quý tương ứng

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp thuế theo tỷ lệ(%) GTGT do Bộ Tài Chính quy định.

Thuế nhập khẩu

Công thức:

Thuế nhập khẩu = Số lượng × Giá tính thuế × Thuế suất thuế nhập khẩu

Trong đó:

+) TH1: Giá tính thuế là giá CIF( giá đã mua bao gồm chi phí vận tải (F), bảo hiểm (I).

+) TH2: Giá tính thuế là giá FOB mua chưa bao gồm chi phí vận tải (F) và bảo hiểm (I). Giá tính thuế = giá FOB+ F+ I

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Công thức chung

Số thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt × Thuế suất thuế TTĐB

Trong đó:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt  = Giá bán chưa có thuế GTGT Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)
1+Thuế suất thuế TTĐB

Thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu

Thuế TTĐB hàng nhập khẩu = Giá tính thuế TTĐB × Thuế suất thuế TTĐB

Trong đó:

Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu

Hoặc:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt  = Giá bán chưa có thuế GTGT Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)
1+Thuế suất thuế TTĐB

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp:

Số thuế TTĐB phải nộp  = Số thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ   Số thuế TTĐB đã nộp đối với hàng hóa, nguyên liệu ở khâu vào tương ứng với hàng hóa bán ra trong kỳ

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823