BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / TEST Nhanh Một Số Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp Có Đáp Án

TEST Nhanh Một Số Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp Có Đáp Án

TEST Nhanh Một Số Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp Có Đáp Án

Bài tập kế toán thuế – bài 1 – có lời giải chi tiết

Đề bài:

Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 2017 như sau:

A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:

– Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp.

– Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tình trên giá trị lô hàng là 5%.

– Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một cty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng qui định là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán.

– Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước ngoài. Công việc hoàn thành 100% và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công 4 tỷ đồng.

– Xuất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế được tính bằng 2% FOB.

– Bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp.

B/ Chi phí Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) liên quan đến các hoạt động nói trên là 130,9 tỷ đồng (acer4310). Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng.

C/ Thu nhập khác:

– Lãi tiền gửi: 340 triệu đồng

– Chuyển nhượng tài sản: 160 triệu đồng .

Yêu cầu:

Tính các thuế mà công ty phải nộp trong năm 2017

  • Thuế giá trị gia tăng.
  • Thuế xuất khẩu.
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Biết rằng:

– Thuế xuất thuế GTGT các mặt hàng là 10%

– Thuế xuất thuế TNDN là 22%

– Thuế xuất thuế xuất khẩu các mặt hàng là 5%.

Giải

– Doanh thu: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr)

– Thuế GTGT đầu ra: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)

– Nhận xuất khẩu uỷ thác: Doanh thu: 9.000 x 5% = 450 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 450 x 10% = 45 (tr) Thuế xuất khẩu nộp thay cho bên uỷ thác: 9.000 x 5% = 450 (tr)

– Làm đại lý tiêu thụ: Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)

– Nhận gia công cho nước ngoài. Doanh thu: 4.000 (tr).

– Xuất ra nước ngoài: Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr). Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 5% = 1.560 (tr)

– Bán cho doanh nghiệp chế xuất: Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr). Xuất khẩu: 34.000 x 5% = 1.700 (tr)

Vậy:

– Thuế xuất khẩu phải nộp: 450 (tr) + 1.560 (tr) + 1.700 (tr) = 3.710 (tr)

– Thuế GTGT phải nộp= GTGTr – GTGT đ vào.

* GTGTr = 6.300 (tr) + 45 (tr) + 300 (tr) = 6.645 (tr)

* GTGTđ vào = 8.945

GTGT phải nộp = 6.645 – 8.945 = -2.300 (tr) – Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x thuế suất

Thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lý + thu nhập khác

Doanh thu = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 31.824 (tr) + 34.000 (tr) = 136.184 (tr)

Chi phí hợp lý: 130.900 + 2608= 133.580 (tr)

Thu nhập khác: 340 + 160 = 500 (tr)

Vậy: TN tính thuế: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)

Thuế TNDN phải nộp: 3.176 x 22% = 698,72 (tr)

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – xuất khẩu hàng hóa

ĐỀ BÀI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – XUẤT KHẨU HÀNG HÓA:

Công ty ABC kế toán HTK theo KKTX. Kê khai và nộp thuế GTGT khấu trừ. Số dư  đầu tháng 12/N của một vài tài khoản như sau:

TK 1122: 78.500.000 (5.000 USD)

TK 131 (Công ty A) Dư Có:  15.700.000 (1.000 USD)

TK 131 (công ty X) Dư Nợ: 30.400.000 (2.000 USD), hạn nợ tháng 2/N+2

TK 331 (Công ty B) Dư Có: 20.000.000

TK 311: 75.000.000 (5.000 USD)

TK 341: 152.000.000 (10.000 USD)

Trong tháng 12/N phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

GIẢI BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – XUẤT KHẨU HÀNG HÓA:

1. Công ty ABC xuất kho một lô hàng hóa có giá gốc 30.000.000, bán cho Công ty A với giá thanh toán 3.300 USD (Gồm thuế GTGT 10%). Công ty A đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán. Cho biết: tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 15.800 VND/USD.

a) Nợ TK 632:  30.000.000

Có TK 156: 30.000.000

b) Nợ TK 131(A): 1.000 * 15.700 + 2.300 * 15.800 = 52.040.000

Nợ TK 635: 100.000

Có TK 511: 3.000 * 15.800 = 47.400.000

Có TK 33311: 300 * 15.800 = 4.740.000

2. Công ty A thanh toán số ngoại tệ còn nợ bằng TGNH. Cho biết: tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 15.900 VND/USD.

Nợ TK 1122: 2.300USD * 15.900 = 36.570.000

Có TK 131(A): 2.300USD * 15.800 = 36.340.000

Có TK 515: 230.000

Ghi đơn Nợ TK 007: 2.300USD

Bài tập kế toán ngân hàng  qua Bài 1

Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong những trường hợp sau:

a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán.

b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là 0.2%/tháng.

Bài giải bài tập kế toán ngân hàng:

– Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là: 150 / (1+ 3 * 0.68%) = 147.001176 triệu đồng

– Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước là: 150 – 147.0012 = 2.9988 triệu đồng

Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng

– Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí: Nợ 801 : 0.9996 triệu đồng Có 388 : 0.9996 triệu đồng

a) Trường hợp khách hàng đến rút tiền đúng kỳ hạn:

Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng

Có 1011 :150 triệu đồng

b) Trường hợp khách hàng rút trước hạn:

Khi đó ngân hàng sẽ tính lãi không kỳ hạn trên số tiền thực tế gửi vào. (từ 17/7/2007 đến 20/9/2007: 65 ngày) – Số tiền lãi là: 147.0012 * 0.2% * 65 / 30 = 0.637 triệu đồng

– Số tiền khách hàng nhận được vào ngày 20/9/2007 là: 150 + 0.637 – 2.9988 = 147.6382 triệu đồng Ở đây, ta thấy xảy ra hai trường hợp:

1) Nếu tại thời điểm này, Ngân hàng đã phân bổ lãi vào chi phí cả 3 tháng. Như vậy, ta hạch toán ngược lại để làm giảm chi phí.

Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng

Có 1011: 147.6382 triệu đồng

Có 801: 2.3618 triệu đồng (2.9988-0.637)

2) Nếu ngân hàng mới chỉ

Phân bổ lãi vào chi phí trong 2 tháng đầu. Lúc này, tài khoản 801 đang có số dư nợ là 0.9996 * 2 =1.9992 triệu đồng, và tài khoản 388 có số dư nợ là 0.9996 triệu đồng.

Ta hạch toán như sau:

Nợ 4232.3 tháng.N : 150 triệu đồng

Có 1011: 147.6382 triệu đồng

Có 801: 1.3622 triệu đồng (1.9992-0.637)

Có 388: 0.9996 triệu đồng

Từ khóa tìm kiếm : dvkt doanh nghiệp , bài tập kế toán thương mại , kế toán du lịch , khách sạn , môn kế toán thực hành , bai tap kt co dap an , bài tập về chương kt vận tải , bt kt vận tải , dịch vụ kế toán tại nhà

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823