BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Tài liệu hướng dẫn cách học môn kế toán chi phí và tính giá thành qua bài giảng

Tài liệu hướng dẫn cách học môn kế toán chi phí và tính giá thành qua bài giảng

Kế toán chi phí là một nhánh của kế toán, có nhiệm vụ lưu chép chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp.

Giáo trình môn học kế toán chi phí được nhiều trường đại học như kinh tế quốc dân, học viện tài chính biên soạn để giúp học viên có một lộ trình học môn này khoa học nhất

Nội dung tài liệu  học môn kế toán chi phí thường có các nội dung chính sau đâu

1: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

 • Nội dung tổ chức
 • Qui trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
 • Bài tập

2 :Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của hoạt động phụ trợ

 • Phân loại sản xuất phụ và mục tiêu kê toán
 • Tổ chức kế toán theo phương pháp phân bổ chi phí sản xuất phụ
 • Bài tập

3 :Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của sản xuất chính

 • Phương pháp qui nạp chi phí
 • Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì
 • Phương pháp tính giá thành sản phẩm
 • Kế toán các khoản thiệt hại
 • Báo cáo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

4 : Đặc điểm Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong một số ngành sản xuất

Phần 1 : Ngành nông nghiệp

 • Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp chi phối đển công tác kế toán
 • Đặc điểm Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp nông nghiệp

Phần 2 : Ngành xây dựng

1.Một số vấn đề chung

 • Đặc điểm sản xuất xây lắp
 • Các loại giá thành trong sản xuất xây lắp
 • Nội dung các khoản mục chi phí cấu thành sản phẩm xây lắp
 • Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
 • Phương pháp qui nạp chi phí sản xuất

2.Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

 • Kế toán tập hợp CPSX
 • Kế toán tổng hợp ,phân bổ và kết chuyển chi phí
 • Đánh giá SPDD và tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn toàn

Ngoài việc tham khảo bộ giáo trình này để học môn kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, các bạn cũng nên tìm hiểu thêm một số tài liệu khác để có thêm tư liệu học tập như, slide bài giảng, bài tập, sách về kế toán chi phí, kế toán quản trị chi phí. Bạn cũng có thể dễ dàng download các bộ giáo trình này một cách vô cung đơn giản và miễn phí

Về kế toán tính giá thành sản phẩm

Kế toán giá thành sản phẩm hoàn thành.

Tài khoản sử dụng

TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”

 Nội dung: Dùng để tập hợp chi phí sản xuất và cung cấp để tính giá thành sản phẩm hoàn thành, lao vụ, dịch vụ, và được chi tiết chi từng đối tượng chịu chi phí.

Kết cấu tài khoản:

Bên Nợ:

– Kết chuyển chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ.

– Giá trị vật liệu thuê ngoài chế biến và các chi phí thuê ngoài chế biến.

Bên Có:

– Các khoản ghi giảm chi phí.

– Giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành.

– Giá thành thực tế của vật liệu thuê ngoài gia công chế biến hoàn thành.

Số dư bên Nợ:

– Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

– Chi phí thuê ngoài gia công chế biến chưa hoàn thành.

  Để tính giá thành sản phẩm, áp dụng theo công thức:

Giá thành sản phẩm = Chi phí dở dang ĐK  + Chi phí phát sinh trong kỳ – Chi phí dở dang CK

Trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu

– Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

 • Nợ TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Có TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

– Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp:

 • Nợ TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Có TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp

– Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí sản xuất chung:

 • Nợ TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Có TK 627- Chi phí sản xuất chung

Ghi nhận giá trị sản phẩm, lao vụ sản xuất hoàn thành, căn cứ vào tài liệu tính giá thành và các chứng từ liên quan, kế toán ghi:

 • Nợ TK 155, 157, 632
 • Có TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Ghi nhận giá trị, chi phí sản xuất sản phẩm hỏng không tính vào giá thành sản phẩm hoàn thành, giá trị phế liệu, căn cứ  tài liệu tính giá thành và các tìa liệu liên quan, kế toán ghi:

 • Nợ TK 138, 152, 334, 811…
 • Có TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Trên đây là một số tài liệu các bạn có thể tham khảo để có phương pháp học tập hiệu quả nhất môn kế toán chi phí và tình giá thành sản phẩm.Tùy vào loại hình doanh nghiệp mà bạn đang làm mà có những bản mô tả công việc khác nhau về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Chiếu theo thông tin bên trên chúng tôi gửi đến độc giả là những loại hình phổ biến của kế toán chi phí đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, quản trị hàng hóa…

Ketoantd.com chúc các bạn có được kết quả cao nhất khi học môn này.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823