BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán bên trong công ty xây dựng

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán bên trong công ty xây dựng

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán bên trong công ty xây dựng

Làm kế toán bên lĩnh vực xây dựng hay cho các công ty chuyên về mảng xây dựng, công trình được nhiều bạn kế toán đánh giá là phức tạp và có phần khó hơn so với các loại hình khác. Một phần do có nhiều loại tại khoản đặc thù, một phần do có nhiều bút toán, định khoản hạch toán khác so với các phần còn lại của kế toán. Chính vì lý do có nhiều thứ đặc thù mà trung tâm kế toán hà nội lại tổ chức riêng một khóa kế toán xây dựng chứ không dạy chung với các khóa còn lại.

Nhằm giúp đỡ các bạn đang làm kế toán xây dựng, hay chuẩn bị đi làm kế toán cho công ty xây dựng có cái nhìn tổng quan nhất về loại hình này.Ketoantd.com xin được có đôi dòng về sơ đồ, tổ chức bộ máy kế toán trong 1 đơn vị làm về lĩnh vực xây dựng

Về chế độ kế toán trong cty ngành xây dựng

Đa phần các cty xây dựng hiện nay ở việt nam chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên chế độ kế toán doanh nghiệp sẽ theo thông tư 133

Cách xác định quy mô doanh nghiệp

Ketoantd.com 
Cách xác định loại hình doanh nghiệp, siêu nhỏ, nhỏ, vừa

 

Quy mô
 
 
Khu vực
Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa
Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động
I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 200 người từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ trên 200 người đến 300 người
II. Công nghiệp và xây dựng 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 200 người từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ trên 200 người đến 300 người
III. Thương mại và dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 50 người từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng từ trên 50 người đến 100 người
 

Theo điều 3 của nghị định 56/2009/NĐ-CP

Lưu ý : Thông tư 133/2016/TT-BTC bỏ một số tài khoản như: 142, 159, 244, 311, …, thêm một số tài khoản như: 128, 136, 151, 228, … và sửa đổi chi tiết một số tài khoản so với Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Xem chi tiết các quy định về loại hình doanh nghiệp xây dựng trong thông tư 133. Bảng hệ thống tài khoản kế toán xây dựng theo thông tư 133 xem tại

http://ketoantd.com/bang-he-thong-tai-khoan-su-dung-trong-ke-toan-xay-dung/

Về sơ đồ bộ máy kế toán trong công ty xây dựng

Tùy vào tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp mà căn cứ xây dựng bộ máy kế toán sao cho phù hợp. Sau đây là mẫu sơ đồ bộ máy phòng kế toán trong cty xây dựng phổ biến

Theo đó thì chức năng, nhiệm vụ của từng người như sau

Kế toán trường : Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc và cấp trên về công tác kế toán của doanh nghiệp. Tổ chức, kiểm tra công tác kế toán, phân công, theo dõi, bố trí công việc cho các nhân sự phòng kế toán của công ty

Kế toán tổng hợp : Là người tổng hợp các thông tin từ các nhân viên kế toán về các phần hành để làm căn cứ lên bảng cân đối kế toán và lập báo cáo kết quả kinh doanh. Kế toán tổng hợp còn phụ trách việc, kê khai, báo cáo thuế hàng tháng, quý và quyết toán thuế cuối năm, tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh.

Kế toán tài sản cố định : Theo dõi tình hình tăng, giảm của TSCĐ, tính và trích khấu hao tài sản cố định, theo dõi tập hợp và tính chi phí xây dựng cơ bản dở dang và kết chuyển chi phí khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

Kế toán vật tư:  Theo dõi, hạch toán việc xuất nhập kho vật tư sản phẩm sản xuất và tiêu thụ. Lựa chọn phương pháp tính giá vật tư và hình thức ghi sổ phù hợp. Đối chiếu số liệu với các bộ phận liên quan, theo dõi quá trình sản xuất, tập hợp chi phí, tính giá thành sản phầm và  phẩn bổ nguyên vật liệu

Kế toán ngân hàng : Thực hiện các công việc liên quan đến ngân hàng như:  làm thủ tục vay vốn, theo dõi lãi vay, theo dõi các giao dịch phát sinh trên tài khoản tiền gửi tại ngân hàng

Kế toán thanh toán : Cùng với kế toán trưởng kiểm tra các chứng từ khi thanh toán. Theo dõi tình hình thanh toán các khoản thu chi hằng ngày, lập phiếu thu, phiếu chi

Kế toán công nợ : Theo dõi, kiểm tra, đốc thúc các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản công nợ tạm ứng. Đề xuất với lãnh đạo các biện pháp thu hồi công nợ cũng như thanh toán phù hợp

 Kế toán tiền lương :  Tính và lập bảng lương cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty dựa trên các quy định của nhà nước và doanh nghiệp đồng thời lập bảng tổng hợp đưa lên máy tính để phân bổ và trích lương

Thủ quỹ :  Quản lý tiền mặt tại quỹ của công ty, thực hiện các nghiệp vụ về thu chi tiền mặt, lập ủy nhiệm chi gửi ngân hàng, rút và chuyển tiền, ghi sổ quỹ và lập báo cáo theo quy định.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823