BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Sơ đồ phương pháp kế toán các phần hành phổ biến trong doanh nghiệp

Sơ đồ phương pháp kế toán các phần hành phổ biến trong doanh nghiệp

Sơ đồ phương pháp kế toán các phần hành phổ biến trong doanh nghiệp

Tuy nội dung nhiệm vụ của các vị trí kế toán là khác nhau nhưng đa phần đều xảy ra các nghiệp vụ phổ biến được ketoantd.com liệt kê bên dưới sau. Bài viết đề cập đến một số sơ đồ kế toán (chữ t ) phổ biến trong doanh nghiệp thực tế như các phần hành sau:

 • Sơ đồ phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
 • Sơ đồ phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho
 • Sơ đồ kế toán chi tiết vật tư
 • Sơ đồ kế toán chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
 • Sơ đồ kế toán chi tiết doanh thu bán hàng
 • kế toán chi tiết tiền lương và khoản trích theo lương
 • các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm
 • Sơ đồ tính toán thiết kế chi tiết máy
 • kế toán chi tiết xác định kết quả kinh doanh
 • kế toán chi tiết tiền mặt, tiền đang chuyển, tiền gửi ngân hàng
 • kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình
 • kế toán chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu

Theo quy định của thông tư 200/btc thì hàng tồn kho của doanh nghiệp là những tài sản được mua vào để sản xuất hoặc để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường, gồm:

 • Hàng mua đang đi trên đường
 • Nguyên liệu, vật liệu; Công cụ, dụng cụ
 • Sản phẩm dở dang
 • Thành phẩm, hàng hoá; hàng gửi bán
 • Hàng hoá được lưu giữ tại kho bảo thuế của doanh nghiệp.

Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu

Theo phương pháp kiểm kê định kỳ

 

Theo phương pháp thường xuyên

Sơ đồ chữ t hàng mua đang đi trên đường

Sơ đồ phương pháp hạch toán công cụ dụng cụ tk 153

Sơ đồ phương pháp kế toán sản phẩm dở dang

Sơ đồ chữ t thành phẩm, hàng hóa, hàng gửi đi bán

Sơ đồ kế toán chi tiết tiền lương và khoản trích theo lương

Sơ đồ kế toán chi tiết xác định kết quả kinh doanh

Sơ đồ kế toán chi tiết tiền mặt, tiền đang chuyển, tiền gửi ngân hàng

 

Sơ đồ kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình (tscđ)

Sơ đồ kế toán chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu

Trên đây là một số sơ đồ hương dẫn phương pháp định khoản, hạch toán kế toán một số nghiệp vụ phát sinh thường gặp trong doanh nghiệp. Sơ đồ mô tả chi tiết các bước để xử lý các nghiệp vụ kế toán theo một chu trình chuẩn theo quy định luật pháp là các thông tư, nghị định.

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823