BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Slide bài giảng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Slide bài giảng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Slide bài giảng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, kết quả kinh doanh là một trong nhiều phần hành quan trọng của người kế toán bán hàng. Những ngày gần đây trung tâm kế toán hà nội, ketoantd.com liên tục nhận được nhiều yêu cầu hỏi về tài liệu tham khảo về kỹ năng này. Nhân đây ketoantd xin được chia sẻ tới bạn đọc một số giáo trình, bài giảng, slide về các mẫu sổ sách, ghi sổ sách, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thực tế. Bạn nào cần bản mềm hãy liên hệ tới trung tâm để nhận link download nhé

Bố cục các bài luận văn, báo cáo, khóa luận về vấn đề này thường có bố cục như sau

  • Chương 1: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng.
  • Chương 2: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
  • Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty ….
  • Chương 4 : Danh mục một số tài liệu tham khảo (Nếu có)

Bán hàng là quá trinh sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán sảnphẩm mua vào. Cung cấp dịch vụ và thực hiện công việc đã thoả mãn thuận theo hợpđồng trong một kỳ hoạc nhiều kỳ như: Cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, chothuê TSCĐ theo phương thức cho thuêu hoạt động.

Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm.

Gía trị thành phẩm theo nguyên tắc phải được ghi nhận theo giá gốc( trị giá thực tế) trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì giá trị thành phẩm phải phán ánh theo giá trị thuần theo giá trị có thực hiện được. Trong thực tế, doanh nghiệp thường sản xuất nhiều mặt hàng và hoạt động nhập xuất thành phẩm trong doanh nghiệp luôn có biến động lớn do nhiều nguyên nhân, để phục vụ cho việc hoạch toán hàng ngày kịp thời, kếtoán thành phẩm còn có thể sử dụng giá hoạch toán để ghi chép và phiếu nhập, phiếu xuất và ghi sổ kế toán ghi tiếp thành phẩm

Khái niệm về doanh thu

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đượctrong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thôngthương của doanh nghiệp , góp phần vốn chủ sở hữu.

Doanh thu trong doanh nghiệp bao gồm:

Tổng giá trị cao có lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoạc sẽ thu được như:

Doanh thu bán hàng:doanh thu cung cấp dịch vụ: doanh thu hoạt động tài chính, tiền lãi, bản quyền, tổ chức và lợi nhuận được chia.

+ Doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bô số tiền thu được thu được tri các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm ,hàng hoá , cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ cả phí thu thêm ngoài giá bán ( nếu có)

Doanh thu bán hàng được thu ghi nhận khi thoả mãn 5 điều kiện sau:

a. Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc bán hàng cho người mua.

b. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoạc kiểm soát hàng hoá . c. Doanh thu được xác định tương đối chắc chán.

d. Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được sẽ thu được lợi ích kinh tếtừ giao dịch bán hàng.

e. Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu bán hàng bao gồm: Doanh thu bán hàng ra ngoài và doanh thu bán hàng nội bộ.

Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thực tế

Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp

Bán hàng trực tiếp là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho( hoặc trực tiếp tại phân xưởng không qua kho) của doanh nghiệp.Khi giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho người mua, doanh nghiệp đã nhận được tiền hoặc có quyền thu tiền của người mua, giá trị của hàng hoá đã hoàn thành, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã được ghi nhận.

Kế toán bán hàng theo phương thức gửu hàng đi cho khách hàng.

Phương thức gửu hàng đi là phương thức bên bán gửu hàng đi cho khách hàng theo các điều kiện của hợp đồng kinh tế đã ký kết. Số hàng gửu đi vẫn thuộc quyền kiểm soát của bên bán, khi khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì lợi ích và rủi ro được chuyển giao toàn bộ cho người mua, giá trị hàng hoá đã được thực hiện và là thời điểm bên bán được ghi nhận được ghi nhận doanh thu bán hàng.

Kế toán bán hàng theo phương thức gửi đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng.

Phương thức bán hàng gửi đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hông là đúng phương thức bên giao đại lý, ký gửi bên ( bên đại lý) để bán hàng cho doanh nghiệp.Bên nhận đại lý, ký gửi người bán hàng theo đúng giá đã quy định và được hưởng thù lao dưới hình thức hoa hồng.

Theo luật thuế GTGT, nếu bên đại lý bán theo đúng giá quy định của bên giao đại lý thì toàn bộ thuế GTGT đầu ra cho bên giao đại lý phải tính nộp NSNN, bên nhận đại lý không phải nộp thúê GTGT trên phần hoa hồng được hưởng.

Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp.

Bán hàng theo trả chậm, trả góp là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh tóan lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại, người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu mặt tỷ lệ lãi xuất nhất định. Xét về bản chất, hàng bán trả chậm trả góp vẫn được quyền sở hữu của đơn vị bán, nhưng quyền kiểm soát tái sản và lợi ích kinh tế sẽ thu được của tài sản đã được chuyển giao cho người mua. Vì vậy, doanh nghiệp thu nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính phần lãi trả chậm tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm, phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác nhận.

Kế toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng.

Phương thức hàng đổi hàng là phương thức bán hàng doanh nghiệp đem sản phẩm , vật tư, hàng hoá để đổi lấy hàng hoá khác không tương tự giá trao đổi là giá hiện hành của hàng hoá , vật tư tương ứng trên thị trường.

Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng

Mọi chứng từ làm biến động thành phẩm đều phải được ghi chép, phản ánh vào chứng từ ban đầu phù hợp vào theo đúng những nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán đã quy định theo chế độ.

Các chứng từ kế toán chủ yếu gồm:

– Phiếu nhập kho ( Mẫu số 01- VT )

– Hoá đơn GTGT ( Mẫu số 01- GTVT ) Hoá đơn bán hàng.

Các phương pháp kế toán:

Kế toán chi tiết thành phẩm được thực hiện tại phòng kế toán phương pháp kế toán chi tiết được áp dụng có thể là một trong ba phương pháp kế toán chi tiết sau:

Phương pháp thẻ song song

– Nguyên tắc:

+ ở kho: Thủ kho mở thẻ kho cho từng thứ, từng loại vật liệu để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn kho vật liệu, công cụ dụng cụ về mặt số lượng và tính ra số tồn kho.

+ ở kế tóan: Kế tóan cũng mở một thẻ tương ứng và một sổ chi tiết để ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn kho cả về mặt lượng và giá trị.

Phương pháp đối chiếu luân chuyển chứng từ kế toán bán hàng

Kế toán không mở thẻ kế toán chi tiết vật liệu mà sở đối chiếu luân chuyển để hoạch toán số lượng và số tiền của từng loại vật tư theo từng kho.

Sổ này ghi theo mỗi tháng một lần vào cuối tháng trên cơ sở tổng hợp các chứng từ nhập, xuất phát sinh trong tháng mỗi thứ chỉ ghi một dòng trong sổ.

Cuối tháng đối chiếu số lượng vật tư trên sổ đối chiếu số luân chuyển với thẻ kho, đối chiếu số tiền với kế toán tổng hợp

Trong quá trình tìm hiểu thông tin ketoantd.com phát hiện thấy có một địa chỉ chia sẻ khá nhiều thông tin về vấn đề này đó là  trang quanglang.com kế toán bán hàng. Bạn nào cần có thể vào đường dẫn sau đây để download tài liệu về để tham khảo

Link tài liệu : quanglang.com kế toán bán hàng 

Trên đây là một số thông tin ketoantd.com gửi đến độc giả tham khảo

Kế toán hà nội – chuyên dạy làm kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng, kế toán thuế, công nợ…ngay trên các bộ chứng từ thực tế có thật của doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn, giảng dạy kèm cặp trực tiếp của kế toán trưởng có trên 12 năm kinh nghiệm. Thông tin liên hệ Mr Đạt 0966.694.823 khi cần hỗ trợ, tư vấn về khóa học

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823