BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Quy định về phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng mới nhất

Quy định về phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng mới nhất

Quy định về phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng mới nhất

Phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng đã được quy định rất cụ thể trong thông tư liên tịch 163 được ban hành năm 2013 hướng dẫn các vấn đề liên quan đến kế toán trưởng. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 Trước khi vào bài chúng ta cần làm rõ khái niệm phụ cấp trách nhiệm là gì.

Phụ cấp trách nhiệm là Phụ cấp nhằm bù đắp cho những người vừa trực tiếp sản xuất hoặc làm công tác chuyên môn nghiệp vụ vừa kiêm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức vụ lãnh đạo, hoặc những người làm công việc đòi hỏi trách nhiệm cao mà điều kiện này chưa được xác định trong mức lương.

Như vậy kế toán trưởng vừa là người thực hiện các công tác chuyên môn nghiệp vụ lại vừa kiêm nhiệm công tác quản lý nên đây là đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp cụ thể theo điều 15 thông tư liên tịch 163 hướng dẫn về phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng mới nhất đang có hiệu lực, hướng dẫn cụ thể cách tính phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng

“Điều 15. Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng

  1. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điểm a Khoản 2 Điều 2 (trừ các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều này) của Thông tư liên tịch này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở.
  2. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với hệ số là 0,1 so với mức lương cơ sở.
  3. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình”

Áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và một số đơn vị không sử dụng nguồn vốn nhà nước theo quy định

Đối với các doanh nghiệp tư nhân thì hệ số phụ cấp kế toán trưởng hay được tính cộng luôn vào phần lương, do lương của của kế toán trưởng ở các đơn vị này chủ yếu là do thương lượng mà không căn cứ nhiều vào hệ số lương, ngạch lương, có chăng chỉ dùng hệ số, ngạch lương, phụ cấp này để căn cứ % đóng bhxh

Chế độ phụ cấp cho người phụ trách kế toán

Đây cũng là vấn đề được quy định rất cụ thể trong thông tư hướng dẫn về phụ cấp kế toán trưởng phụ trách kế toán cụ thể là

“Điều 16. Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán

  1. Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điểm a Khoản 2 Điều 2 của Thông tư liên tịch này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.
  2. Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.”

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823