BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Quy định, quy trình lên bảng cân đối kế toán

Quy định, quy trình lên bảng cân đối kế toán

Quy định, quy trình lên bảng cân đối kế toán

Trong khi học môn nguyên lý kế toán hẳn là các bạn đã được tiếp xúc với khái niệm bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên lại có nhiều bạn chưa hiểu rõ về phần hành này. Đây cũng là lý do để ketoantd.com tạo ra bài viết này

Trước tiên chúng ta cần hiểu bảng cân đối kế toán là gì ? Theo wiki định nghĩa thì:

“Bảng cân đối kế toán là một bảng tổng hợp số dư đầu và cuối của 1 kỳ kế toán của các loại tài khoản: tài sản gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, nguồn vốn gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Nó được sử dụng để kiểm tra, đánh giá sự chính xác của việc định khoản, ghi chép số liệu, và tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn.”

Có 2 dạng bảng cân đối kế toán:

Bảng có kết cấu dọc và bảng có kết cấu ngang: Đây là 2 dạng phổ biến nhất khi để bạn có thể xem và theo dõi các số liệu thể hiện ở bảng này

Với bảng cân đối có kết cấu dọc thì ta sẽ dễ dàng so sanh số liệu của cuối kỳ và đầu kỳ, nhưng lại gặp khó khăn trong việc mở khoản mới.

Với bảng có kết cấu ngang ta có thể thấy được rõ mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn, nhưng lại gặp khó khăn trong việc so sánh sự biến động của từng tài khoản cấp 1

Như vậy y nghĩa bảng cân đối kế toán là để kiểm tra đánh giá sự chính xác của việc định khoản, ghi chép số của kế toán về sự biến động của tài sản và nguồn vốn

Bảng cân đối cũng có một số mẫu theo quy định như : Bảng cân đối rút gọn, bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối giữa niên độ

Bảng cân đối kế toán lấy số liệu từ đâu

Theo định nghĩa trên có thể hiểu số liệu thể hiện trên bảng cân đối tài khoản kế toán được tổng hợp từ các tài khoản tài sản và nguồn vốn

Nguyên tắc, quy tắc lập bảng cân đối kế toán

Khi lập bảng cân đối kế toán, những chỉ tiêu liên quan đến những tài khoản phản ánh tài sản có số dư Nợ thì căn cứ vào số dư Nọ để ghi. Những chỉ tiêu liên quan đến những tài khoản phản ánh nguồn vốn, có số dư có thì căn cứ vào số dư có của tài khoản để ghi.

Những chỉ tiêu thuộc các khoản phải thu, phải trả ghi theo số dư chi tiết của các tài khoản phải thu, tài khoản phải trả. Nếu số dư chi tiết là dư Nợ thì qui ở phần “tài sản”, nếu số dư chi tiết là số dư có thì ghi ở phần “nguồn vốn”.

Một số chỉ tiêu liên quan đến các tài khoản điều chỉnh hoặc tài khoản dự phòng (như TK : 214, 129, 229, 139, 159) luôn có số dư có, nhưng khi lên bảng cân đối kế toán thì ghi ở phần tài sản theo số âm; các tài khoản nguồn vốn như 412, 413, 421 nếu có số dư bên Nợ thì vẫn ghi ở phần “nguồn vốn”, nhưng ghi theo số âm.

Cách vào,xem, đọc nhanh bảng cân đối kế toán

Phân tích tỷ số tài chính sử dụng các công thức để có cái nhìn sâu sắc về công ty và các hoạt động của nó. Đối với bảng cân đối kế toán, sử dụng các chỉ số tài chính (như tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu) cho bạn một cái nhìn về tình hình tài chính của công ty cùng với hiệu quả hoạt động của nó.

Cần lưu ý rằng một số tỷ số sẽ cần thông tin từ nhiều hơn một bản báo cáo tài chính , chẳng hạn như từ bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Các loại tỷ số chính sử dụng thông tin từ bảng cân đối kế toán là tỷ số về sức mạnh tài chính và tỷ số hoạt động. Tỷ số về sức mạnh tài chính, chẳng hạn như vốn lưu động và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, cung cấp các thông tin như công ty có thể đáp ứng các khoản nợ phải trả của mình như thế nào và cách họ sự dụng đòn bẩy tài chính .

Điều này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư gợi ý về sư ổn định tài chính của công ty ra sao và cách công ty lực tài chính như thế nào . Tỷ lệ hoạt động tập trung chủ yếu vào tài khoản ngắn hạn để hiển thị cách công ty quản lý chu kỳ hoạt động của nó như thế nào (trong đó bao gồm các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản phải nộp). Các tỷ lệ này có thể giúp các nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc vào hiệu quả về hoạt động của công ty.

Tóm lại

Bảng cân đối kế toán, cùng với báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, là một công cụ quan trọng đối với các nhà đầu tư để có được cái nhìn sâu sắc về một công ty và hoạt động của nó. Bảng cân đối kế toán là một bảng tóm tắt tình hình tài chính tại một thời điểm nhất vê các tài khoản của công ty bao gồm tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Mục đích của bảng cân đối kế toán là cung cấp cho người sử dụng một sự hình dung về vị trí tài chính của công ty cùng với việc chỉ ra những gì công ty sở hữu và nợ. Quan trọng là tất cả các nhà đầu tư biết cách sử dụng, phân tích và đọc tài liệu này

Ketoantd.com xin được có 1 ví dụ về một bảng cân đối kế toán để độc giả thực hành vận dụng các kiến thức trên

Mẫu bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp lớn

Trên đây là một số thông tin hướng dẫn một số quy định, kỹ năng có liên quan về bảng cân đối kế toán, chúc các bạn công tác tốt, và sớm thực hiện thành công bảng cân đối kế toán của mình

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823