BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa phát sinh

Các nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa là một trong những phần hành quan trọng trong kế toán xuất khẩu khẩu. Làm kế toán trong doanh nghiệp xuất nhập mà không rõ các nghiệp vụ liên quan đến nhập khẩu thì bạn không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Có thể kể đến các phần hành quan trọng ở nhập khẩu như nhập khẩu ủy thác, tạm nhập tái xuất, nghiệp vụ kế toán nhập khẩu trực tiếp.

Ketoantd.com xin được gửi đến độc giả đang quan tâm đến việc xử lý, định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến nhập khẩu ở công ty xuất nhập theo thông tư 200.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán nhập khẩu thường gặp trong công ty xuất nhập khẩu

Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp

Nếu doanh nghiệp áp dụng phương thức thanh toán bằng thư tín dụng thì sau khi ký hợp đồng nhập khẩu với nước ngoài, doanh nghiệp phải chuyển tiền ký quỹ để mở L/C. Số tiền ký quỹ do ngân hàng quy ước tuỳ theo sự tín nhiệm của doanh nghiệp đối với ngân hàng, có thể từ 30% đến 100% trị giá lô hàng nhập khẩu. Khi nhận được giấy báo của ngân hàng thông báo về số tiền đã chuyển ký quỹ, kế toán ghi:

 • Nợ TK144: Số tiền ký quỹ theo tỷ giá thực tế
 • Có TK112(1122): Số ngoại tệ đã dùng ký quỹ tại ngân hàng theo tỷ giá ghi sổ
 • Có TK515 (hoặc Nợ TK635): Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh

Đồng thời ghi:

 • Có TK007: Số nguyên tệ đã sử dụng để ký quỹ
 • Nếu đơn vị nhập khẩu không có ngoại tệ chuyển khoản, phải vay ngân hàng để ký quỹ, kế toán ghi:
 • Nợ TK144: Số tiền ký quỹ theo tỷ giá thực tế
 • Có TK311: Số ngoại tệ vay dùng để ký quỹ tại ngân hàng theo tỷ giá thực tế

– Khi hàng hoá được xác định đã hoàn thành nhập khẩu, căn cứ vào tờ khai hàng nhập khẩu và các chứng từ ngân hàng có liên quan, kế toán sẽ phản ánh trị giá hàng nhập khẩu như sau:

 • Nợ TK151: Trị giá của hàng nhập khẩu đang đi đường theo tỷ giá thực tế
 • Có TK144: Số tiền ký quỹ đã thanh toán theo tỷ giá ghi sổ
 • Có TK331: Số tiền hàng nhập khẩu còn nợ người bán theo tỷ giá thực tế
 • Có TK1112, 1122…: Số ngoại tệ đã thanh toán trực tiếp cho người xuất khẩu theo tỷ giá ghi sổ
 • Có TK515 (hoặc Nợ TK635): Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh
  Khi sử dụng ngoại tệ để thanh toán bổ sung tiền hàng, kế toán sẽ đồng thời ghi bút toán:
 • Có TK007: Số nguyên tệ đã sử dụng để thanh toán tiền hàng nhập khẩu

– Đồng thời, căn cứ vào thông báo thuế của Hải quan, kế toán phản ánh các khoản thuế phải nộp của hàng nhập khẩu như sau:

Thuế nhập khẩu phải nộp:

Nợ TK151: Thuế nhập khẩu phải nộp tính vào trị giá thực tế của hàng nhập khẩu
Có TK333(3333 – Thuế nhập khẩu): Số thuế nhập khẩu phải nộp của hàng nhập
khẩu

Thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp:

Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK133(1331): Thuế GTGT của hàng nhập khẩu được khấu trừ
 • Có TK333(33312): Số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu

Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán ghi:

 • Nợ TK151: Thuế GTGT phải nộp tính vào trị giá thực tế của hàng nhập khẩu
 • Có TK333(33312): Số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu

Trường hợp hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán phản ánh số thuế TTĐB phải nộp của hàng nhập khẩu như sau:

 • Nợ TK151: Thuế TTĐB phải nộp tính vào trị giá thực tế của hàng nhập khẩu
 • Có TK333(3332): Số thuế TTĐB phải nộp của hàng nhập khẩu

– Khi nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TTĐB của hàng nhập khẩu, căn cứ vào các chứng từ liên quan, kế toán ghi:

 • Nợ TK333 (3333, 33312, 3332): Số thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TTĐB của hàng nhập khẩu đã nộp
 • Có TK1111, 1121…: Số tiền đã chi nộp thuế

– Khi chuyển hàng nhập khẩu về nhập kho, kế toán phải tiền hành kiểm nhận hàng theo thực tế và chỉ lập Phiếu nhập kho số hàng hoá thực nhận đủ tiêu chuẩn theo thoả thuận trong hợp đồng. Nếu có sự chênh lệch giữa số thực nhận và số ghi trên hoá đơn thương mại, trên vận đơn thì doanh nghiệp phải lập biên bản để thuận tiện cho việc xử lý về sau. Về phương diện kế toán, kế toán cũng sẽ sử dụng các tài khoản 138(1381) và 338(3381) để theo dõi trị giá hàng nhập khẩu thừa, thiếu đang chờ xử lý tương tự như nghiệp vụ mua hàng trong nước. Ví dụ: Trường hợp hàng nhập khẩu chuyển về nhập kho đủ, căn cứ vào Phiếu nhập kho, kế toán ghi:

 • Nợ TK156(1561): Trị giá hàng nhập kho
 • Có TK151: Trị giá hàng nhập khẩu đã chuyển về nhập kho

– Nếu hàng nhập khẩu được gửi thẳng đi bán, kế toán ghi:

 • Nợ TK157: Trị giá hàng gửi bán
 • Có TK151: Trị giá hàng nhập khẩu đã gửi bán ngay

– Nếu hàng nhập khẩu được bán ngay tại bến cảng, căn cứ vào hoá đơn GTGT và các chứng từ thanh toán, kế toán ghi nhận doanh thu của hàng bán:

 • Nợ TK1111, 1121, 131: Tổng giá thanh toán của hàng bán
 • Có TK511(5111): Doanh thu bán hàng (không gồm thuế GTGT)
 • Có TK333(33311): Thuế GTGT phải nộp của hàng bán

Đồng thời, kế toán tiến hành phản ánh trị giá vốn của số hàng nhập khẩu đã bán ngay tại cảng theo bút toán:

 • Nợ TK632: Trị giá vốn của hàng bán

Có TK151: Trị giá hàng nhập khẩu đã bán ngay tại cảng

– Nếu trong quá trình nhập khẩu hàng hoá có phát sinh chi phí mà theo hợp đồng doanh nghiệp phải chịu, căn cứ vào các chứng từ liên quan, kế toán sẽ phản ánh như sau:

Nếu chi phí đã được chi bằng nội tệ, kế toán ghi:

 • Nợ TK156(1562): Ghi tăng chi phí thu mua hàng nhập khẩu
 • Nợ TK133(1331): Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 • Có TK1111, 1121: Tổng giá thanh toán

Nếu chi phí đã được chi bằng ngoại tệ, kế toán ghi:

 • Nợ TK156(1562): Ghi tăng chi phí thu mua hàng nhập khẩu theo tỷ giá thực tế
 • Nợ TK133(1331): Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 • Có TK1112, 1122: Số ngoại tệ đã chi trả theo tỷ giá ghi sổ
 • Có TK515 (hoặc Nợ TK635): Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh

Đồng thời, kế toán ghi:

Có TK007: Số nguyên tệ đã chi

Về thuế nhập khẩu

a) Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số tiền phải thanh toán và giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu (chưa bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu), ghi:

 • Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 611,…
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3333)
 • Có các TK 111, 112, 331,…

b) Phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu:

– Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ, ghi:

 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

– Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp không được khấu trừ phải tính vào giá trị vật tư, hàng hoá,TSCĐ nhập khẩu, ghi:

 • Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 611,…
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

c) Khi thực nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

 • Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)
 • Có các TK 111, 112,…

d) Trường hợp nhập khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)

– Khi nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ, ghi:

 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

– Khi nhận được chứng từ nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm nghĩa vụ với NSNN về thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

 • Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)
 • Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)
 • Có TK 3388 – Phải trả khác (nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế

GTGT hàng nhập khẩu cho bên nhận ủy thác)

Có TK 138 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu)

– Bên nhận ủy thác không phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)
 • Nợ TK 3388 – Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)
 • Có các TK 111, 112.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt tài khoản 3332

Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch xuất nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ủy thác.

Nguyên tắc hoàn, giảm số thuế TTĐB

Kế toán số thuế TTĐB được hoàn, được giảm thực hiện theo nguyên tắc:

+ Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, nếu được hoàn ghi giảm giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán) hoặc giảm giá trị hàng hóa (nếu xuất trả lại do vay, mượn…);

+ Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu TSCĐ, nếu được hoàn ghi giảm chi phí khác (nếu bán TSCĐ) hoặc giảm nguyên giá TSCĐ (nếu xuất trả lại);

+ Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, TSCĐ nhưng đơn vị không có quyền sở hữu, khi được hoàn ghi giảm khoản phải thu khác.

+ Thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được hoàn, được giảm thì kế toán ghi nhận vào thu nhập khác.

Phương pháp kế toán thuế tiêu đặc biệt

a) Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ:

– Trường hợp tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, ghi:

 • Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Trường hợp không tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt. Định kỳ khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, kế toán ghi giảm doanh thu, ghi:

 • Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

b) Khi nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập khẩu và thông báo nộp thuế của cơ quan có thẩm quyền, xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng nhập khẩu, ghi:

 • Nợ các TK 152, 156, 211, 611,…
 • Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối với hàng tạm nhập – tái xuất không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, ví dụ như hàng quá cảnh được tái xuất ngay tại kho ngoại quan, khi nộp thuế TTĐB của hàng nhập khẩu, ghi:

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác
 • Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Khi nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

 • Nợ TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Có các TK 111, 112.

Kế toán hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu:

– Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa, ghi:

 • Nợ TK 3332 – Thuế TTĐB
 • Có TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán)
 • Có các TK 152, 153, 156 (nếu xuất hàng trả lại).

– Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất TSCĐ, ghi:

 • Nợ TK 3332 – Thuế TTĐB
 • Có TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)
 • Có TK 811 – Chi phí khác (nếu bán TSCĐ).

– Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, được hoàn khi tái xuất, ghi:

 • Nợ TK 3332 – Thuế TTĐB
 • Có TK 138 – Phải thu khác.

Kế toán thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn: Khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về số thuế ở khâu bán được giảm, được hoàn, ghi:

 • Nợ TK 3332 – Thuế TTĐB
 • Có TK 711 – Thu nhập khác.

Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:

 • Nợ các TK 641, 642
 • Có các TK 154, 155
 • Có TK 3332 – Thuế TTĐB.

Trường hợp nhập khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)

– Khi nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế TTĐB từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, ghi:

 • Nợ các TK 152, 156, 211, 611,…
 • Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Khi nhận được chứng từ nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm nghĩa vụ với NSNN về thuế tiêu thụ đặc biệt, ghi:

 • Nợ TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)
 • Có TK 3388 – Phải trả khác (nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế

TTĐB cho bên nhận ủy thác)

Có TK 138 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế TTĐB).

– Bên nhận ủy thác không phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)
 • Nợ TK 3388 – Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)
 • Có các TK 111, 112.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823