BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Phó giám đốc có được làm kế toán không

Phó giám đốc có được làm kế toán không

Theo Luật kế toán:

LUẬT KẾ TOÁN
Điều 52. Những người không được làm kế toán
1. Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
2. Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.
3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.
4. Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Theo Luật doanh nghiệp

LUẬT DOANH NGHIỆP
Điều 4. Giải thích từ ngữ
18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo đó, Phó Giám đốc là người quản lý doanh nghiệp hoặc không là người quản lý doanh nghiệp.

Trường hợp Phó Giám đốc là người quản lý doanh nghiệp:

Tùy từng loại hình doanh nghiệp:

− Doanh nghiệp tư nhân: Được.

− Công ty hợp danh: Không.

− Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Không.

− Công ty TNHH một thành viên thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu: Không.

− Công ty TNHH một thành viên thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu: Được.

− Công ty cổ phần: Không.

Trường hợp Phó Giám đốc không là người quản lý doanh nghiệp: Được kiêm làm kế toán trong doanh nghiệp thuộc mọi loại hình.

Do mối quan hệ giữa kế toán trưởng và giám đốc ảnh hưởng lớn đến tính minh bạch của các loại sổ sách chứng từ trong doanh nghiệp nên luật quy định khá chi tiết cho vấn đề.

Vấn đề về :  Phó Giám đốc phụ trách kinh tế, tài chính (trừ trường hợp được ủy quyền là người đứng đầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán) thì vẫn được kiêm làm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) của đơn vị nhưng không được ký 2 chức danh khác nhau trên cùng 1 tài liệu kế toán. Như vậy, kế toán trưởng không được ký thay tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823