BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Phân biệt giám đốc tài chính và kế toán trưởng

Phân biệt giám đốc tài chính và kế toán trưởng

Ở các nước phát triển, quản lý tài chính được tách ra khỏi kế toán, và người phụ trách quản lý tài chính là giám đốc tài chính (CFO). Tuy nhiên, khái niệm này ở Việt Nam chưa được phân biệt rõ ràng, hầu hết những người làm giám đốc tài chính là kế toán. Hôm nay ketoantd.com sẽ làm rõ sự khác biệt, so sánh giữa người làm công tác kế toán và tài chính, để những người đang làm hoặc học kế toán. Có thể xác định đúng hướng trong công việc cũng như xác định chương trình học kế toán mà bạn đang theo đuổi.

Sự khác nhau về khái niệm
– Kế toán là phương pháp ghi chép, báo cáo và đánh giá hoạt động tài chính và giao dịch của doanh nghiệp một cách có phương pháp và chính xác. Kế toán cũng bao gồm việc chuẩn bị các báo cáo, các tờ khai liên quan đến tài sản, nợ, và hoạt động của doanh nghiệp.
– Quản trị tài chính là việc quản lý tài sản và nợ phải trả một cách hiệu quả. Theo một cách nào đó, kế toán và tài chính có mối liên hệ với nhau nhưng chúng vẫn có một sự khác biện lớn trong công tác làm việc.

Sự khác nhau về nghiệp vụ, mô tả công việc giữa giám đốc tài chính và kế toán
– Kế toán có mục đích thu thập và trình bày thông tin tài chính. Nó cung cấp dữ liệu hiện tại và các xu hướng tương lai của công ty trước đây được cải thiện và dễ dàng diễn giải.
– CFO có nhiệm vụ và trách nhiệm chính liên quan đến chiến lược, quản lý và kiểm soát tài chính, và ra quyết định.
– Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng cũng có những vai trò khác nhau trong quá trình lập ngân sách. Mặc dù các kế toán trưởng thường tập trung vào việc thu thập thông tin từ các phòng ban khác để tổng hợp chúng vào dự toán ngân sách đầy đủ, các giám đốc tài chính nhìn vào các dữ liệu khác của phòng ban để xem họ có thay đổi không. Làm thế nào để quá khứ, doanh thu, và chi phí phản ánh những thay đổi trong định hướng chiến lược của công ty và xem xét các lý do yêu cầu chi tiêu?
– Một sự khác biệt là việc sử dụng các quỹ và một là việc ra quyết định. Trong kế toán, hệ thống nhận dạng quỹ; Đó là, thu nhập và chi phí, dựa trên hệ thống tích luỹ. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm bán hàng thay vì vào thời điểm nhận. Chi phí được ghi nhận ngay khi phát sinh, không phải khi thanh toán. Tuy nhiên, về tài chính, hệ thống xác định quỹ dựa trên luân chuyển tiền mặt. Doanh thu được ghi nhận trong các khoản thu tiền mặt phù hợp với dòng tiền vào và các chi phí được ghi nhận khi các khoản thanh toán thực tế được thực hiện như các khoản chi ra của tiền mặt.

 

Mối liên quan giữa giám đốc tài chính và kế toán trưởng
– Kế toán là một phần thiết yếu của tài chính. Đó là một chức năng bổ sung của tài chính. Kế toán cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh.
– Sản phẩm cuối cùng của kế toán bao gồm các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động bao gồm các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các thông tin về sự thay đổi về vị thế tài chính bao gồm: Tài trợ và tiết lộ việc sử dụng các quỹ
– Dữ liệu được lưu trữ trong tờ khai và báo cáo giúp CFO phân tích hoạt động của công ty trong quá khứ và các xu hướng trong tương lai và thực hiện một số nhiệm vụ và trách nhiệm nhất định, chẳng hạn như nộp thuế và nhiều hơn nữa. Vì vậy, trong thực hành kế toán và tài chính có mối quan hệ rất gần
– Tương hỗ lẫn nhau của cả hai trong công việc sẽ giúp các tổ chức tài chính kinh doanh hoạt động hiệu quả và trơn tru. Nhờ số liệu của phòng kế toán, bộ phận tài chính có thể lập kế hoạch cơ cấu đầu tư; Và ngược lại dựa trên các báo cáo tài chính của năm trước mà Kế toán có căn cứ để thực hiện các chức năng của họ.

Sự khác biệt cho thấy rằng: Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng có nhiều nhiệm vụ khác nhau, và làm rất nhiều công việc. Nếu bạn cố gắng thực hiện hai vị trí công việc cùng một lúc hoặc nhập vào hai vị trí này thành một, bạn có thể bị choáng ngợp trong những công việc cần phải hoàn thành. Thực tế, bất cứ ai kết hợp cả hai vị trí cùng lúc có xu hướng tập trung vào công việc hằng ngày của kế toán trưởng hơn là thực hiện công việc của giám đốc tài chính với việc nhận ra rằng: Bản dịch hàng ngày phải được hoàn thành trong khi các vấn đề chiến lược luôn được tính đến khi Có thời gian rảnh rỗi. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn hạn, việc báo cáo không đầy đủ về công việc của Giám đốc Tài chính sẽ dẫn đến tình trạng trì trệ, không hiệu quả và kém phát triển. nặng.

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823