BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Nhiệm vụ chi tiết các loại hình kế toán trong công ty xây dựng công trình

Nhiệm vụ chi tiết các loại hình kế toán trong công ty xây dựng công trình

Nhiệm vụ chi tiết các loại hình kế toán trong công ty xây dựng công trình

Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định trong công ty xây dựng

 • Quản lý và theo dõi số lượng tscđ để không bị thất thoát bằng cách mở thẻ tài sản cố định. Mỗi tài sản cố định phải dán mã.
 • Ngoài ra, kế toán cần lập Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm xác định số lượng. Tuy nhiên, tùy theo tính chất của tài sản mà quy định kiểm kê vào cuối năm hay đột xuất.
 • Trích khấu hao đầy đủ chi phí vào những bộ phận có liên quan của những tài sản tham gia vào SXKD.
 • Bộ chứng từ của tài sản phải được lưu tại thẻ tài sản cố định (Vì phục vụ cho nhiều năm)
 • Khi bàn giao tài sản cố định cho bộ phận nào sử dụng phải có biên bản bàn giao để quản lý tính hiện hữu của tài sản.

Kế toán nguyên vật liệu (nvl) công cụ dụng cụ (ccdc) tại công ty xây dựng

 •  Tổ chức ghi chép đầy đủ chế độ, chứng từ kế toán vật liệu
 • Tổ chức hệ thống ghi sổ chi tiết để phản ánh kịp thời mọi biến động tăng , giảm vật liệu
 • Kiểm tra ghi chép của thủ kho, phát hiện việc ứ đọng, kém phẩm chất về kiểm kê định kỳ vật liệu qua đó phát hiện thừa, thiếu vật liệu, công cụ dụng cụ, ccdc
 • Cung cấp những thông tin cần thiết cho các bộ phận liên quan và lãnh đạo doanh nghiệp
 • Xây dựng phương hướng hạch toán cho phù hợp với quy định của công ty

Kế toán ngân hàng, vốn tiền mặt trong công ty xây dựng

 • Thực hiện các công việc liên quan đến ngân hàng như: 
 • Làm thủ tục vay vốn bằng tiền
 • Theo dõi lãi vay
 • Theo dõi các giao dịch phát sinh trên tài khoản tiền gửi tại ngân hàng

Kế toán thanh toán tại doanh nghiệp xây dựng

 • Cùng với kế toán trưởng của doanh nghiệp kiểm tra các chứng từ khi thanh toán, thu chi, theo dõi tình hình thanh toán tiền mặt , thu chi mỗi ngày
 • Thiếp lập phiếu thu, phiếu chi

Kế toán bán hàng

 • Tư vấn sản phẩm cho khách hàng
 • Theo dõi, quản trị hàng hóa tại kho của công ty
 • Lập hóa đơn mua bán cho khách hàng khi xuất hàng theo hợp đồng
 • Kiểm tra số lượng hàng hóa cuối ngày và báo cáo kế toán tổng hợp
 • Theo dõi, lập bảng báo cáo kết quả doanh số bán hàng

Kế toán công nợ tại dự án xây dựng

Theo dõi, kiểm tra, đốc thúc các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản công nợ tạm ứng. Đề xuất với lãnh đạo các biện pháp thu hồi công nợ cũng như thanh toán phù hợp

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823