BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Một số tài liệu bài giảng thực hành kế toán trong doanh nghiệp

Một số tài liệu bài giảng thực hành kế toán trong doanh nghiệp

Một số tài liệu bài giảng thực hành kế toán trong doanh nghiệp

Ketoantd.com xin được chia sẻ tới bạn đọc một số tài liệu như sách, bài giảng về thực hành kế toán trong doanh nghiệp dành cho các bạn đang tìm hiểu kế toán, đây là một số đầu sách khá hay và có kiến thức tổng hợp nên có trong tủ sách. Trong đó bao gồm rất nhiều bài giảng về các phần hành chính, nghiệp vụ quan trọng khi làm kế toán thực tế tại doanh nghiệp

Cuốn thứ nhất : HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành.

Để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các luật thuế mới ban hành, TS. Phạm Huy Đoán – Nguyên Giám đốc công ty kiểm toán AASC – Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp – Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012

Nội dung cuốn sách gồm có 13 chương, 2 phụ lục

 • Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp
 • Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
 • Chương III: Kế toán Tài sản cố định
 • Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
 • Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
 • Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
 • Chương IX: Kế toán bất động sản xầu tư
 •  X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
 • Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
 • Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ
 • Chương XIII: Báo cáo tài chính
 • Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán
 • Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán

Cuốn thứ 2 : HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, cán bộ, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006, Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, chuẩn mực kế toán, các quy định mới nhất về chính sách tài chính, thuế.TS. Hà Thị Ngọc Hà đã biên soạn cuốn sách“Hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Nội dung cuốn sách gồm có 13 chương, 3 phụ lục:

 • Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
 • Chương III: Kế toán Tài sản cố định
 • Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
 • Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
 • Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
 • Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư
 • Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
 • Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
 • Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
 • Chương XIII: Báo cáo tài chính

Và 3 Phụ lục

 • Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán
 • Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán
 • Phụ lục số 3: Các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cuốn thứ 3 : Nguyên lý kế toán

Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, giảng dạy,  học tập và vận dụng nguyên lí kế toán, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp tiếp cận với khoa học kế toán của các đối tượng khác nhau, nhóm tác giả Khoa Kế toán – Đại học Kinh tế Quốc dân đã biên soạn cuốn Nguyên lý Kế toán.

Cuốn sách này là tài liệu cần thiết và hữu dụng đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên và sinh viên các trường kinh tế, quản trị kinh doanh và nhiều đối tượng quan tâm khác.

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương

 • Chương 1: Bản chất của Hạch toán kế toán
 • Chương 2: Đối tượng nghiên cứu của kế toán
 • Chương 3: Phương pháp chứng từ kế toán
 • Chương 4: Phương pháp tính giá
 • Chương 5: Phương pháp đối ứng tài khoản
 • Chương 6: Hệ thống tài khoản kế toán
 • Chương 7: Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán
 • Chương 8: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu
 • Chương 9: Sổ sách kế toán.
 • Qua 9 chương của cuốn sách, bạn đọc có thể nắm bắt một cách toàn diện về các vấn đề của nguyên lí kế toán.

Trên đây là 3 cuốn sách khá hay và chi tiết về các phần hành, nghiệp vụ quan trọng cần quan tâm trong kế toán. Sách bao gồm rất nhiều bài giảng có ví dụ minh họa chi tiết cho từng nghiệp vụ. Bạn đọc có thể đặt mua sách tại các quầy sách bên ngoài hoặc đặt mua online trên các trang bán sách trực tuyến.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823