BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Một số câu hỏi về vấn đề bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp

Một số câu hỏi về vấn đề bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp

Một số câu hỏi về vấn đề bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp

Gần đây ketoantd.com liên tục nhận được các câu hỏi về các vấn đề bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng trong doanh nghiệp tư nhân. Hôm nay chúng tôi xin được giải đáp những câu hỏi được nhiều bạn gửi tới nhất.

Hỏi : Ai là người có thẩm quyền kí quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong đơn vị ?

Ketoantd.com trả lời : Người có quyền kí quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng (qđ bổ nhiệm) là người đúng đầu doanh nghiệp như giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên ở các công ty cổ phần.

Hỏi : Chi nhánh có được bổ nhiệm kế toán trưởng không

Ketoantd.com trả lời : Theo luật thì các chi nhánh không bắt buộc phải bổ nhiệm kế toán trưởng mà được phép  tiến cử người phụ trách kế toán như tổ trưởng tổ kế toán.

Hỏi : Căn cứ, thủ tục,nguyên tắc tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

Trả lời

 1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

 1. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

 1. Về thời gian công tác thực tế làm kế toán

a) Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên.

b) Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 03 năm trở lên.

Hỏi : Khi nào phải bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp

Trả lời : Theo luật thì các loại hình doanh nghiệp dưới đây bắt buộc phải bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng sau khi thành lập doanh nghiệp :

– Doanh nghiệp nhà nước;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

– Doanh nghiệp tư nhân;

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

– Hợp tác xã.

Nếu chưa có người đủ điều kiện để bổ nhiệm thì phải bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng

Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Áp dụng cả cho các doanh nghiệp tư nhân là cty tnhh, cổ phần, thương mại

Hỏi : Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng, khi nào bổ nhiệm lại kế toán trưởng

Trả lời

 1. a) Các đơn vị không được bổ nhiệm kế toán trưởng mà phải bổ nhiệm phụ trách kế toán gồm các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước chỉ có một người làm công tác kế toán hoặc một người làm công tác kế toán kiêm nhiệm; các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn.
 2. b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
 3. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng trong lĩnh vực kế toán nhà nước, thời hạn bổ nhiệm phụ trách kế toán các đơn vị quy định tại điểm a khoản 2 Điều này là 5 năm sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Hỏi : Bổ nhiệm kế toán trưởng tạm thời là gì :

Trả lời : Đây là trường hợp kế toán trưởng vì lý do nào đó không thể công tác được nữa, doanh nghiệp cần phải bổ nhiệm một kế toán tổng hợp là người phụ trách kế toán tạm thời, thay mặt kế toán trưởng xử lý công việc

Hỏi : Quy trình về việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng

Trả lời

Thời hạn bổ nhiệm lại kế toán trưởng là 5 năm và quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại được quy định cụ thể tại các Khoản 1,2 và 3 Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013:

“Điều 12. Thủ tục, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán

 1. Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng
 2. a) Đối với đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương, lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm; các đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách địa phương (trừ đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn) do cấp nào bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị thì cấp đó bổ nhiệm kế toán trưởng;
 3. b) Đối với đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã bổ nhiệm, sau khi có ý kiến của Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính quận, huyện, thị xã;
 4. c) Đối với đơn vị sự nghiệp do cơ quan nhà nước thành lập tự cân đối thu, chi, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị dự trữ của Nhà nước, các quỹ tài chính khác của Nhà nước tổ chức bộ máy kế toán theo các cấp dự toán (đơn vị kế toán cấp I, đơn vị kế toán cấp II, đơn vị kế toán cấp III) việc bổ nhiệm kế toán trưởng, như sau:

– Đơn vị kế toán cấp I thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp do cơ quan nhà nước thành lập tự cân đối thu, chi thuộc Trung ương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiệm;

– Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp đó bổ nhiệm;

– Đơn vị kế toán cấp II, III lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm.

 1. d) Đối với các đơn vị kế toán do Hội đồng nhân dân các cấp quản lý, việc bổ nhiệm kế toán trưởng do Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp quyết định.

đ) Đối với các đơn vị kế toán khác, kế toán trưởng do Thủ trưởng đơn vị kế toán đó bổ nhiệm.

 1. Thủ tục bổ nhiệm lại kế toán trưởng thực hiện như thủ tục bổ nhiệm quy định tại Khoản 1 Điều này.
 2. Thời hạn bổ nhiệm lại kế toán trưởng là 05 năm.”

Đồng thời, hồ sơ bổ nhiệm lại kế toán trưởng của bạn phải tuân thủ theo quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch số 163/2013:

“Điều 11. Hồ sơ bổ nhiệm lại kế toán trưởng

Hồ sơ bổ nhiệm lại kế toán trưởng, gồm:

 1. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);
 2. Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong thời hạn giữ chức danh kế toán trưởng;
 3. Nhận xét của người đứng đầu đơn vị;
 4. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ bổ sung (nếu có);
 5. Công văn đề nghị bổ nhiệm lại kế toán trưởng do người đại diện theo pháp luật của đơn vị ký và đóng dấu của đơn vị.”

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823