BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mới nhất : Các mẫu, đề tài báo cáo thực tập kế toán tổng hợp dn

Mới nhất : Các mẫu, đề tài báo cáo thực tập kế toán tổng hợp dn

Mới nhất : Các mẫu, đề tài báo cáo thực tập kế toán tổng hợp doanh nghiệp

Bài viết gửi tới các bạn sinh viên một số thông tin hướng dẫn lựa chọn đề tài, các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tổng hợp tham khảo, chuẩn bị tốt nhất trong quá trình làm các chuyên đề, luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tổng hợp

Một số đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán tổng hợp hay

Báo cáo Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thời trang cho thương hiệu Hoàng Nam

Các chương chính có trong bài báo cáo này

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 3

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHO THƯƠNG HIỆU HOÀNG NAM

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHO THƯƠNG HIỆU HOÀNG NAM

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp công ty xây dựng

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp của Công ty Xây Lắp và Sản Xuất Thiết Bị Công Nghiệp

Các mục chính có trong bài báo cáo này

  • I- Quá trình hình thành và phát triển của công ty Xây Lắp và Sản Xuất Thiết Bị Công Nghiệp
  • II- Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Xây Lắp và Sản Xuất Thiết Bị Công Nghiệp
  • III- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Xây Lắp và Sản Xuất Thiết Bị Công Nghiệp
  • IV- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Xây Lắp và Sản Xuất Thiết Bị Công Nghiệp
  • V- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Xây Lắp và Sản Xuất Thiết Bị Công Nghiệp

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp doanh nghiệp sản xuất, thương mại

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Linh, các chương chính có trong đề tài này

Phần I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SX & TM TUẤN LINH 
Phần II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SX & TM TUẤN LINH
Phần III: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SX & TM TUẤN LINH

Mẫu một vài đề tài gợi ý cho các bạn sinh viên có thể sử dụng để làm đề cương, báo cáo thực tập tốt nghiệp, nghiên cứu chuyên đề, luận văn

1 Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả Tổ chức hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, chi phí thời kỳ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh
2 Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty…
3 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tài Công ty…
5 Kế toán nợ phải trả, nợ phải trả Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại….
6 Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán
7 Kế toán vốn bằng tiền Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty….
8 Kế toán nguồn vốn và nợ phải trả Kế toán các khoản nợ và phân tích tình hình công nợ, khả năng thanh toán tại Công ty…
9 Hoàn thiện công tác t quản lý nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ tại Công ty…
10 Tổ chức công tác kế toán Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty..
11 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
12 Lập và phân tích  báo cáo tài chính Tổ chức lập và phân tích  báo cáo tài chính
13 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước Tình thình thực hiện thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và một số giải pháp khắc phục
14 Hoàn thiện công tác kế toán thuế và các khoản phải nộp tại doanh nghiệp…
15 Phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích cơ cấu vốn và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty….
16 Phân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty….
17 Phân tích hoạt động kinh doanh Đánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty…
18 Phân tích giá thành sản phẩm, tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp…
19 Kế toán quản trị Hoàn thiện kế toán quản trị bán hàng tại Công ty..
20 Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại Công ty…và ứng dụng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý
21
22 Kế toán các nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa Thực trạng và giải pháp tổ chức kế toán XUẤT NHẬP KHẨU  hàng hóa và thanh toán tại Công ty…
23 Kế toán nguồn kinh phí và quỹ Hoàn thiện công tác kế toán nguonf kinh phí và chi phí hoạt động thường xuyên tại đơn vị…

Trên đây là 23 đề tài mà ketoantd.com gửi đến các bạn sinh viên có thể dung đề tham khảo như tài liệu đề cương làm báo cáo, nhật ký thực tập tốt nghiệp, luận văn. Nội dung các đề tài rất phong phú với đủ loại chuyên đề, loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động.

Ketoantd.com chúc các bạn có được điểm số cao trong học phần làm báo cáo này

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823