BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mô tả yêu cầu,công việc chính của kế toán hành chính sự nghiệp hcsn

Mô tả yêu cầu,công việc chính của kế toán hành chính sự nghiệp hcsn

Mô tả yêu cầu,công việc chính của kế toán hành chính sự nghiệp hcsn

Kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp (hcsn) là một trong 2 nhánh lớn của ngành kế toán. Làm kế toán tại các đơn vị này có nhiều điểm đặc thù từ nghiệp vụ cho đến các thông tư, quyết định riêng. Do có liên quan đến nguồn ngân sách nhà nước nên các quy định trong kế toán hành chính sự nghiệp thường khắt khe hơn kế toán trong doanh nghiệp.

Với mục đích cung cấp thêm thông tin cho các bạn kế toán đang làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp tham khảo hôm nay ketoantd.com xin được gửi độc giả bài viết bảng mô tả các công việc quan trọng người kế toán tại đơn vị hcsn cần lưu ý thực hiện

Các nhiệm vụ, kỹ năng quan trọng cần người kế toán hcsn lưu ý

 • Thu thập , phản ánh , xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh tại đơn vị.
 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và các chế độ, chính sách của Nhà nước.
 • Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới
 • Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo qui định . Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu . Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn quỹ ở đơn vị

Danh sách các công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán vốn bằng tiền

 • Phản ánh những con số hiện có và tình hình biến động của những loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm : Tiền mặt tại quỹ, tiền gởi tại các ngân hàng, kho bạc

Kế toán vật tư tài sản

 • Phản ánh được số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động vật tư, tình hình biến động của các công cụ, dụng cụ, các sản phẩm, hàng hóa tại đơn vị.
 • Phản ánh được số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn của tài sản cố định hiện có, phản ánh tình hình biến động của tài sản cố định, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa Tài sản tại các đơn vị.

Kế toán thanh toán

 • Phản ánh những khoản nợ cần phải thu và tình hình thanh toán những khoản nợ cần phải thu theo từng đối tượng thanh toán ở cả trong và ngoài đơn vị.
 • Phản ánh những khoản nợ cần phải trả, các khoản trích nộp theo lương, nhũng khoản phải trả cán bộ viên chức và những khoản phải trả, cần phải nộp khác.
 • Các đơn vị các cá tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải đăng ký kê khai nộp thuế theo đúng như luật định.

Kế toán nguồn kinh phí, vốn quỹ

 • Phản ánh việc tiếp nhận, việc quản lý sử dụng những nguồn kinh phí ngân sách cấp, nguồn kinh phí thu tại những đơn vị, nguồn kinh phí viện trợ, nguồn kinh phí tài trợ và thanh quyết toán những nguồn kinh phí, phản ánh những con số hiện có và tình hình biến động của nguồn kinh phí hình thành nên tài sản cố định.
 • Phản ánh tình hình trích lập và tình hình sử dụng quỹ của đơn vị : quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng,  quỹ phát triển HĐSN, quỹ phúc lợi.

Kế toán các khoản thu ngân sách

 • Phản ánh các khoản thu về phí, lệ phí và  những khoản thu SN phát sinh ở chính đơn vị
 • Phản ánh các khoản thu về HĐ SXDV, thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu lãi tiền gửi ….

Kế toán các khoản chi ngân sách

 • Phản ánh được những khoản chi thường xuyên, chi sản xuất dịch vụ và chi phí của những hoạt động khác trên cơ sở đó để có thể xác định kết quả của các hoạt động sản xuất dịch vụ và của các hoạt động khác.
 • Phản ánh những khoản chi không Thường xuyên như : chi thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, đề tài Cấp bộ, ngành, chi nhiệm vụ đặt hàng của nhà nước…..

Lập báo cáo tài chính và phân tích quyết toán của đơn vị

 • Dựa trên cơ sở tổng số thu và chi của từng hoạt động để có thể xác định các kết quả chênh lệch thu chi để có những phương án phân phối số chênh lệch đó theo đúng như qui định của cơ chế tài chính.
 • Lập báo cáo tài chính theo đúng qui định để gởi lên cơ quan các cấp trên và các cơ quan tài chính.

Trên đây là một số thông tin như yêu cầu, mô tả các công việc chính cần người kế toán hành chính sự nghiệp lưu ý, hoàn thành tốt. Nếu bạn đang có nhu cầu muốn học kế toán hành chính sự nghiệp có thể tham khảo thêm các chương trình dạy học kế toán hcsn tại một số trung tâm chuyên đào tạo lĩnh vực này ngay tại địa phương mình

Ketoantd.com chúc các bạn công tác tốt với chia sẻ trên !

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823