BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mô tả chi tiết công việc nhiệm vụ của một kế toán trưởng

Mô tả chi tiết công việc nhiệm vụ của một kế toán trưởng

Mô tả chi tiết công việc nhiệm vụ của một kế toán trưởng

Kế toán trưởng là một nhân sự vô cùng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, là người quản lý, thúc đốc các kế toán viên của mình hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo giao. Vậy các công việc chính của người kế toán trưởng là gì, ketoantd.com xin được gửi tới độc giả bản mô tả các công việc chính của người kế toán trưởng

Bản mô tả chi tiết công việc của kế toán trưởng

1.Trách nhiệm, nhiệm vụ của kế toán trưởng

 • Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt  động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
 • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
 • Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
 • Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
 • Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

2.Quyền hạn của kế toán trưởng

 • Chỉ đạo trực tiếp Kế toán phó kiêm Trưởng phòng kế toán trong việc phân công kế toán viên.
 • Được  đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty.
 • Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.
 • Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.
 • Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh kế toán – thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp không được Ban giám đốc xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT.

3.Mối liên hệ công tác

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực  tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế – tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách doanh nghiệp.
 • Nhận thông tin về nhân sự, hoạt động của Phòng kế toán thông qua Trưởng phòng kế toán.
 • Nhận thông tin về tình hình Tài chánh doanh nghiệp thông qua Trưởng Phòng Tài vụ và tạo mối liên hệ  mật thiết, hỗ trợ giữa hai chức năng: kế toán và tài vụ.
 • Báo cáo tình hình  thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê cũng như công tác kế toán của đơn vị cho Ban Giám đốc theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.
 • Nhận thông tin cũng như cung cấp thông tin cho cấp Trưởng phòng ban, Phụ trách cơ sở  hoặc các cơ quan liên hệ một cách kịp thời và cẩn trọng trên cơ sở được sự đồng ý của Ban Giám đốc.
 • Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chánh.
 • Quan hệ với các ngành chức năng: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp …

Lưu ý : Bản mô tả công việc này mang ý nghĩa tham khảo, có thể một số ngành nghề như sau sẽ có đôi chút thay đổi về yêu cầu cho phù hợp với đặc thù của ngành. Tuy nhiên mô tả công việc kế toán trưởng là tương đồng ở các loại hình doanh nghiệp từ công ty thương mại, cổ phần, tnhh..

Bản mô tả công việc vị trí kế toán trưởng này đối với trưởng, phó phòng kế toán – tài chính cũng có thể tham khảo vì nội dung công việc có thể nói là gần giống nhau.

 • Kế toán trưởng nhà hàng
 • Kế toán trưởng khách sạn
 • Kế toán trưởng ngân hàng
 • Kế toán trưởng công ty xây dựng
 • Kế toán trưởng tài chính

Hi vọng ketoantd.com đã giúp được các bạn phần nào khái quát được các công việc chính của 1 người kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Chúc các bạn công tác tốt

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823