BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu thống kê công việc cá nhân của kế toán mới nhất

Mẫu thống kê công việc cá nhân của kế toán mới nhất

Mẫu thống kê công việc cá nhân của kế toán,mô tả công việc của một kế toán thường bao gồm các nhiệm vụ sau:

Mẫu 1

 1. Quản lý công tác thống kê sản xuất toàn công ty.
 2. Tổng hợp, theo dõi số lượng sản xuất, báo cáo công việc cho Trưởng phòng. Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc theo dõi đôn đốc tiến độ sản xuất và giao hàng.
 3. Lập các báo cáo thống kê định kỳ theo quy định chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước và Tổng công ty.
 4. Thực hiện các báo cáo và phân tích thống kê theo yêu cầu quản lý điều hành, cung cấp số liệu thống kê cho các đơn vị của Tổng công ty.

Cung cấp và thu thập số liệu thống kê và lưu trữ số liệu thống kê tổng hợp toàn Ngành.

 1. Phối hợp với các bộ phận thống kê của các phòng ban chức năng có liên quan và các đơn vị của trong Tổng công ty để thực hiện chế độ thống kê theo quy định
 2. Tổng hợp, lưu trữ tài liệu hồ sơ thống kê, phối hợp các phòng ban chức năng chuẩn hóa số liệu chính thức của Tổng công ty, đề xuất cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp khi cần thiết.
 3. Phối hợp xây dựng các báo cáo, tài liệu tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh phục vụ cho các cuộc họp quan trọng, các sự kiện của Tổng công ty
 4. Phối hợp lập các báo cáo và phân tích thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (tháng, quý, năm…) của Tổng công ty theo yêu cầu quản lý điều hành
 5. Tổng hợp chương trình kế hoạch công tác hàng tháng của các phòng ban Tổng công ty, viết các kết luận giao ban sản xuất
 6. Chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp đánh giá tình hình SXKD theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng công ty và viết các kết luận cuộc họp
 7. Tổng hợp, theo dõi số lượng sản xuất, báo cáo công việc cho Trưởng phòng.

Mẫu 2

 1. Lập kế hoạch và kiểm soát công việc của các Chi nhánh.
 2. Tham mưu cho Giám đốc Ban Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng kế hoạch hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh, xây dựng kế hoạch của Ban DV CSKH bao gồm Kế hoạch công tác chung, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh.
 3. Tham mưu cho Ban Ban Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng tổng hợp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê hoạt động kinh doanh của các chi nhánh, xây dựng các chỉ tiêu – kế hoạch của từng đơn vị.
 4. Tham mưu cho Ban Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng tổng hợp xây dựng các định mức sử dụng/ tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong quản lý kinh doanh của các Chi nhánh.
 5. Tổng hợp kế hoạch chung của tất cả các Chi nhánh.
 6. Kiểm tra việc thực hiện các định mức tại các đơn vị cơ sở.
 7. Theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch kinh doanh của các đơn vị cơ sở và tiến độ thực hiện Kế hoạch chung của toàn bộ Chi nhánh.
 8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Ban Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng trong từng thời điểm.

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823