BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu quyết định thủ tục đăng kí thay đổi kế toán trưởng

Mẫu quyết định thủ tục đăng kí thay đổi kế toán trưởng

Mẫu quyết định thủ tục đăng kí thay đổi kế toán trưởng

Vấn đề thay đổi nhân sư luôn diễn ra  liên tục với bất kỳ doanh nghiệp nào. Khác với các kiểu nhân sự khác như nhân viên kinh doanh, lễ tân, văn phòng thì thủ tục thay đổi kế toán trưởng yêu cầu nhiều hơn về các văn bản. Doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan thuế nơi quản lý doanh nghiệp mình và các ngân hàng nơi doanh nghiệp có giao dịch về sự thay đổi vị trí kế toán trưởng

Cụ thể thì mẫu công bố thông tin thay đổi kế toán trưởng đã được bộ tài chính quy định, khi có sự thay đổi nhân sư kế toán trưởng doanh nghiệp cần thực hiện mẫu này để thông báo tới một số cơ quan quản lý doanh nghiệp mình như kho bạc, chi cục, cục thuế, phòng giao dịch của ngân hàng

Mẫu 08 MST

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị/cá nhân:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

 

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I. Điều chỉnh thông tin

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:

1. Tên chính thức
2. Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

…………

Ví dụ:

17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

 

 

II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn A

Sdt :09xxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn B

Sdt :09xxxxxx

 

 

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương …     Khoản  …   

 

……, ngày ……. tháng ….. năm ………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn:

            – Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế

            – Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất

            – Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

Với mẫu này các bạn có thể áp dụng cho việc thay đổi 18 chi tiêu, trong đó có thông báo thay đổi vị trí kế toán trưởng

Tag: Công văn thay đổi kế toán trưởng , hồ sơ thay đổi kế toán trưởng, thủ tục thay đổi kế toán trưởng 2017

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823