BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu quyết định thôi việc, hủy, bãi nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định thôi việc, hủy, bãi nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định thôi việc, hủy, bãi nhiệm kế toán trưởng

Đây là một trong những quyết định mà bất cứ doanh nghiệp, đơn vị đều không mong muốn phải thực hiện, tuy nhiên ở nhiều thời điểm nó bắt buộc phải đưa ra để bãi nhiệm, hủy hợp đồng với một kế toán trưởng nào đó với nhiều lý do khác nhau. Ketoantd.com xin được gửi đến độc giả mẫu quyết định cho thôi việc kế toán trưởng

CÔNG TY …………………

Số: …/QĐ – 2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……tháng ……năm 2009

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

( V/v thôi bổ nhiệm kế toán trưởng )

 

GIÁM ĐỐC  CÔNG TY …………

–           Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

–           Căn cứ điều lệ công ty …………….;

– Căn cứ vào quyết định….. ( QĐịnh bổ nhiệm)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi bổ nhiệm bà:………….

Sinh ngày: ……… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMTND: …….. do công an………….cấp ngày …………………

Nơi đăng ký thường trú: ………….

Thôi làm kế toán trưởng của công ty ………………

Điều 2: Bà ……………không có quyền, nhiệm vụ trong việc điều hành phòng kế toán Công ty……………, không được phép thay mặt Giám Đốc giao dịch với Ngân hàng hay bất kỳ khách hàng nào của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các ông, bà có tên trên và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

GIÁM ĐỐC

( ký, đóng dấu )

Độc giả có nhu cầu lấy mẫu quyết định thôi việc kế toán trưởng này bản word hãy liên hệ đến ketoantd.com để nhận nhé

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823