BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu quyết định bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Mẫu quyết định bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Mẫu quyết định bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Đây có lẽ là văn bản không một nhân sự nào mong muốn mình nhận được nhưng nó vẫn tồn tài và trong nhiều trường hợp doanh nghiệp buộc phải thi hành quyết định này vì nhiều lý do khác nhau. Vậy cần bãi nhiệm một kế toán trưởng cần những thủ tục gì, đơn bãi nhiệm kế toán trưởng được thực hiện ra sao. Ketoantd.com xin được gửi tới độc giả một số công tác cần chuẩn bị để việc bãi nhiệm kế toán theo đúng quy định của pháp luật

Công tác chuẩn bị thủ tục bãi nhiệm kế toán trưởng

Khi thay đổi kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch biết họ, tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng mới. Kế toán trưởng mới chịu trách nhiệm về công việc làm của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, khách quan của thông tin, tài liệu kế toán trong thời gian mình phụ trách

Như vậy doanh nghiệp phải thông báo đến chi cục thuế, cục thuế quản lý doanh nghiệp mình cũng như ngân hàng về việc bãi nhiệm kế toán trưởng cũ và cập nhật thông tin về kế toán trưởng mới.

Biên bản, công văn, quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng công ty

Đây là văn bản có thể do công ty soạn hiện luật không yêu cầu giấy quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng phải theo một form quy chuẩn nào cả tuy nhiên ketoantd.com xin được chia sẻ tới độc giả một số gợi ý khi làm mẫu này

CÔNG TY …………………

Số: …/QĐ – 2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……tháng ……năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

( V/v thôi bổ nhiệm kế toán trưởng )

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………

–           Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

–           Căn cứ điều lệ công ty …………….;

– Căn cứ vào quyết định….. ( QĐịnh bổ nhiệm)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi bổ nhiệm bà: …………….

Sinh ngày: ……… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMTND: …….. do công an………….cấp ngày …………………

Nơi đăng ký thường trú: ………….

Thôi làm kế toán trưởng của công ty ………………

Điều 2: Bà ……………không có quyền, nhiệm vụ trong việc điều hành phòng kế toán Công ty……………, không được phép thay mặt Giám Đốc giao dịch với Ngân hàng hay bất kỳ khách hàng nào của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các ông, bà có tên trên và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

GIÁM ĐỐC

( ký, đóng dấu )

Tờ trình miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng của tổng công ty xây dựng hà nội đối với bà Đỗ Thị Bích Thủy

Mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng doanh nghiệp

Nếu các bạn chưa thấy hài lòng với gợi ý trên có thể tìm kiếm biên bản bãi nhiệm kế toán trưởng trên một số trang cho phép người đọc download với từ khóa “xin mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng”, tải miễn phí mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng.doc hay .pdf.

Quyết định này áp dụng cho toàn bộ loại hình doanh nghiệp tư nhân từ công ty tnhh, công ty cổ phần, thương mại, dịch vụ… 

Lưu ý : Thông tin trên viết đề cập đến loại hình kế toán doanh nghiệp không sử dụng vốn nhà nước, không áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp. Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ có một số quy định khác biệt, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này ở bài viết tiếp theo mời độc giả đón đọc.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823