BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu giấy ủy quyền  của kế toán trưởng

Mẫu giấy ủy quyền  của kế toán trưởng

Mẫu giấy ủy quyền  của kế toán trưởng

Vấn đề ủy quyền của kế toán trưởng cho kế toán viên khi đi công tác hay có công việc đột xuất nên phải ủy quyền cho kế toán viên cấp dưới thực hiện thay công việc, hay giám đốc ủy quyền cho kế toán trưởng ký hóa đơn, hợp đồng…

Vấn đề này được bộ tài chính quy định chi tiết tại điểm

 (về chữ ký đối với các đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước và các tổ chức ngân sách), Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Chữ ký thứ hai là chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của đơn vị và người được uỷ quyền ký thay kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tối đa 4 người ký chữ ký thứ nhất (chủ tài khoản và 3 người được uỷ quyền); 3 người ký chữ ký thứ hai (kế toán trưởng và 2 người được uỷ quyền).

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước không lưu quyết định bổ nhiệm hoặc phân công của người được ủy quyền ký thay kế toán trưởng, phụ trách kế toán”.

Như vậy, theo quy định trên, chữ ký thứ hai gồm cả chữ ký của kế toán trưởng và người được ủy quyền kế toán trưởng.

Trong hồ sơ mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước không yêu cầu phải có quyết định bổ nhiệm hoặc phân công của người được ủy quyền, nên đây là thủ tục thực hiện theo quy định riêng của đơn vị

Mẫu giấy ủy quyền cho kế toán trưởng

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___***___

GIẤY ỦY QUYỀN KẾ TOÁN TRƯỞNG

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005;

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

– Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Tập đoàn kế toán hà nội

– Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Tập đoàn kế toán hà nội

– Căn cứ vào quyết định số…. ngày…./…/….. của tổng giám đốc tập đoàn kế toán hà nội về việc phân công, ủy quyền cho……………………

NGƯỜI ỦY QUYỀN

 Ông/ bà : ………………….

Chức vụ : Tổng giám đốc tập đoàn kế toán hà nội

Số CMND : 123456789 cấp tại … ngày cấp….

Địa chỉ : …….

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/ bà : ……………..

Chức vụ : Kế toán trưởng

Số CMND : 123456789 cấp tại …. ngày cấp…..

Địa chỉ : …..

Bằng giấy ủy quyền này người nhận ủy quyền được quyền thay mặt người ủy quyền thực hiện các công việc sau : 

  1. Được quyền quyết định và kí các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của….. theo quy định tại các khoản…điều…. quy chế tổ chức và hoạt động của công ty.
  2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ…
  3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng…. cho công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của công công ty chấp thuận.
  4. Được toàn quyền quyết định ký két các hợp đồng cho thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh…kinh doanh dịch vụ….
  5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý , nhân viên của….. Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của hội đồng quản trị, Tổng giám đốc….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm
  6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty… theo quy định của Quy chế

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi tổng giám đốc có quyết định thay thế hoặc….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức

Nơi nhận : …..

 

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người Ủy quyền

Tổng giám đốc (kí, ghi rõ họ tên)

 

Bạn nào cần mẫu ủy quyền của giám đốc cho kế toán trưởng bản word có thể liên hệ với ketoantd.com để nhận nhé

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823