BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu giấy giám đốc uy quyền cho kế toán trưởng ký thay trên hóa đơn

Mẫu giấy giám đốc uy quyền cho kế toán trưởng ký thay trên hóa đơn

Khi giám đốc có công việc đột xuất, đi công tác, không thể có mặt ở công ty thì có được ủy quyền cho kế toán trưởng của mình ký thay các giấy tờ không, và nếu được phép thì phải thực hiện theo mẫu nào. Trung tâm kế toán hà nội xin được chia sẻ tới độc giả tham khảo về mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán trưởng ký thay trên hóa đơn

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–*****—–
 
GIẤY  UỶ QUYỀN
 

–  Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005;
 
–  Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
 
–  Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty kế toán Thiên Ưng 
–  Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty kế toán Thiên Ưng 
 
–  Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty kế toán Hà Nội  về việc phân công, ủy quyền cho………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………;
 
NGƯỜI UỶ QUYỀN:
 
Ông/Bà           :..……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
 
Chức vụ          : Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ..………………….………………………………………………………………………….…..
 
Số CMTND    : 123456789  cấp tại ……… ngày …………..
Địa chỉ           ………………………………………………………………………… 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:
 
Ông/Bà           :..……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
 
Chức vụ          : Phó giám đốc/ kế toán Trưởng ..………………….…………………………………………………………………………………………….…..
 
Số CMTND    : *********   cấp tại ……… ngày …………..………….
 
Địa chỉ           ……………………………………………… 
Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau: 
 
1.  Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản…. Điều … Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.
 2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………………….
3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
 
4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ……………………;
 
5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.
 
6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.
 
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc ……………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.
 

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
 
 
NGUYỄN VĂN A

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823