BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định mới nhất

Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định mới nhất

Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định mới nhất

Trích khấu hao tài sản cố định là một nghiệp vụ quan trọng liên quan đến tài sản cố định. Trong tuần qua có nhiều bạn đã gửi  yêu cầu đến ketoantd.com xin mẫu thông báo, đăng kí trích khấu hao tài sản cố định. Hôm nay ketoantd.com xin được chia sẻ tới độc giả mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định theo quyết định mới nhất

Trích khấu hao TSCĐ là công việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng. Điều này giúp các doanh nghiệp tính toán được chi phí cũng như lợi nhuận một cách chính xác nhất và có kế hoạch tái sản xuất và tái đầu tư. Khi lập báo cáo tài chính mỗi doanh nghiệp sẽ sử dụng một phương pháp trích khấu hao TSCĐ khác nhau.

Mẫu đăng kí trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/ 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gởi :       – CHI CỤC THUẾ QUẬN ……………….

                 – ĐỘI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.
 

Tên đơn vị                 : Ketoantd.com

Địa chỉ trụ sở chính : ………….

Địa chỉ chi nhánh     : …………..

Mã số thuế                 : ………………………..

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty ……………… đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận …………theo phương pháp khấu hao ………

Xin chân thành cảm ơn

Chào trân trọng        

 

                                                                            HN, ngày        tháng      năm 2010

                                                       CÔNG TY ……………

Vài điều cần chú ý khi thực hiện nghiệp vụ này theo hướng dẫn của khoản 2 điều 1 của TT 45/2013/TT-BTC
– Đối với các TSCĐ đã thông báo với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo đúng quy định mà không có sự thay đổi phương pháp trích khấu hao thì Công ty không phải thông báo lại với cơ quan Thuế.
Theo CV Số: 54037/CT-HTr, ngày 21 tháng 10 năm 2014, của Cục thuế TP Hà Nội.
 
– Công ty đang thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng thì được trích khấu hao nhanh. Khi thực hiện trích hao nhanh Công ty không phải làm thủ tục đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Theo công văn Số: 3019/CT-TTHT, ngày 8 tháng 4 năm 2015, của Cục thuế TP Hồ Chí Minh.
– Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện đối với từng tài sản cố định  của doanh nghiệp.
Ketoantd.com chúc các bạn công tác tốt  !                                                                      

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823