BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Luận văn thạc sĩ về các hình thức kế toán

Luận văn thạc sĩ về các hình thức kế toán

 Việc làm luận văn thạc sĩ kế toán là một việc bắt buộc đối với mỗi học viên. Luận văn này thể hiện khả năng nghiên cứu, quan sát, vận dụng các kiến thức đã được học trong chương trình thể hiện vào trong đề tài mà học viên lựa chọn.

Một luân văn dù ngắn hay dài thì đều phải bao gồm đầy đủ các bố cục sau:

 • Giới thiệu
 • Tổng quan tài liệu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết quả và thảo luận
 • Kết luận và kiến nghị

Một mục nhỏ nữa nằm ngoài bố cục này các học viên nên thể hiện vào trong luận văn đó là phần phụ lục, mục lục, đây là phần được coi như bản tóm tắt luận văn thạc sĩ kế toán.

Trong kế toán được chia làm rất nhiều phần nhỏ, chính yếu tố này mở ra nhiều loại đề tài cho học viên lựa chọn. Bài viết này ketoantd.com xin được gửi tới độc giả một số yêu cầu khi làm luận văn thạc sĩ các mảng trong kế toán.

Luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán

Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán nói chung. Từ đó vận dụng nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty học viên nghiên cứu nói riêng nhằm mục đích tìm ra những mặt còn tồn tại và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty về các mặt: chứng từ, sổ kế toán và báo cáo kế toán 

Làm rõ các luận điểm trong đề tài tổ chức công tác kế toán qua việc nghiên cứu, trả lời một số câu hỏi sau:

 • Việc vận dụng, luân chuyển chứng từ có chặt chẽ và mang lại hiệu quả không ?
 • Việc tổ chức hệ thống sổ kế toán có đầy đủ, hợp lý, bảo đảm cho việc tổng hợp lập các báo cáo kế toán không ? 
 • Việc lập các báo cáo kế toán, nhất là các báo cáo kế toán quản trị có đáp ứng yêu cầu thông tin cho quản lý không ?

Luận văn thạc sĩ kế toán thuế

Trọng tâm của đề tài này học viên cần nghiên cứu, làm rõ các luận điểm sau.

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận để làm rõ bản chất của thuế,nghiên cứu các phương pháp kế toán thuế theo
 • thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế.
 • Tìm hiểu kế toán thuế theo một số mô hình kế toán tiên tiến của các quốc gia nhằm rút ra bài học kinh nghiệm đối với việc hoàn thiện hệ thống kế toán Việt Nam.
 • Xác định rõ sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán theo mục tiêu tài chính và lợi nhuận chịu thuế theo mục tiêu tính thuế
 • Khảo sát thực trạng kế toán thuế ở Việt Nam về chế độ kếtoán do Nhà nước ban hành trong những năm qua cũng như sự vận dụng chế độ kế toán đó của các doanh nghiệp trong thực tế.
 • Đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán thuế áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

Luận văn thạc sĩ về kế toán tiền lương

Làm rõ các khía cạnh quan trọng của kế toán tiền lương

 • Ghi chép phản ánh kịp thời số lượng thời gian lao động, chất lượng sản phẩm, tính chính xác tiền lương phải trả cho người lao động. Tính chính xác số tiền BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí và  thu từ thu nhập của người lao động.
 • Trả lương kịp thời cho người lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lương, cung cấp tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng, lập kế hoach quỹ lương kỳ sau.
 • Tính và phân bổ chính xác đối tượng, tính giá thành .
 • Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, đề xuất biện pháp tiếp kiệm quỹ lương, cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp và các bộ phận quản lý khác.

Luận văn thạc sĩ kế toán nguyên vật liệu

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể trong đề tài

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản trị NVL trong doanh nghiệp sản xuất.
 • Tìm hiểu, phân tích thực trạng công tác quản trị NVL của công ty từ đó tìm ra được những điểm đạt được để phát huy và nguyên nhân gây nên những hạn chế trong công tác quản trị NVL tại doanh nghiệp học viên nghiên cứu
 • Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị NVL tại công ty nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác quản trị NVL tại công ty.
 • Công tác quản trị NVL trong doanh nghiệp cụ thể

Luận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố định

 • Yêu cầu của xu thế hội nhập kinh tế quốc tế với vấn đề quản lý và kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp
 • Nội dung công tác kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp từ kế toán tài chính tới kế toán quản trị
 • Những bài học rút ra từ việc phân tích chuẩn mực kế toán quốc tế về TSCĐ
 • Sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập
 • Sự phát triển của chế độ kế toán Việt Nam nói chung và chế độ kế toán TSCĐHH trong doanh nghiệp nói riêng qua các thời kỳ
 • Những ưu điểm và hạn chế của công tác kế toán TSCĐHH ở các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
 • Phương hướng và hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập.
 • Làm rõ các nội dung phục vụ công tác quản lý và kế toán TSCĐ ở các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập.
 • Hệ thống hoá các nội dung của công tác kế toán TSCĐHH trong doanh nghiệp từ hai góc độ là: kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Tạo cơ sở về mặt lý luận cho việc hoàn thiện kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc so sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam về TSCĐ

Tạo cơ sở về mặt thực tiễn cho việc hoàn thiện kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc hệ thống hoá chế độ kế toán TSCĐ của Việt Nam qua các thời kỳ; làm rõ thực trạng vấn đề nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐHH ở các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập.

Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí

 • Mục tiêu của đề tài là góp phần làm rõ về mặt lý luận là vấn đê kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất và về thực tiễn là công tác kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty với mong muốn Công ty ứng dụng hiệu quả nhất các giải pháp đã đề xuất vào công tác quản trị.
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu: công tác kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp cụ thể
 • Đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty với hoạt động sản xuất các sản phẩm Ionx cho trang trí nội thất, ngoại thất và xây dựng.

Một số đề tài như 

 • Luận văn thạc sĩ kế toán tài chính doanh thu
 • Luận văn về kế toán bán hàng, quản lý hàng tồn kho
 • Luận văn thạc sĩ kế toán hành chính sự nghiệp
 • Luận văn về kế toán kiểm toán, kế toán tiền lương 

Sẽ được ketoantd.com cập nhật ở bài viết sau. Ketoantd.com hi vọng với một số gợi ý bên trên có thể giúp cho học viên phần nào giải quyết được bài luận văn bảo vệ thạc sĩ của mình.

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823