BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng xây lắp phần 1

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng xây lắp phần 1

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng xây lắp phần 1

Nói đến kế toán xây dựng đại đa số những kế toán viên đều nhận xét đây là loại hình kế toán phức tạp nhất. Luận điểm trên có phần đúng bởi trong kế toán xây dựng có nhiều nghiệp vụ đặc thù như định khoản, hạch toán, có nhiều tài khoản đặc thù so với các loại hình kế toán khác. Công việc của một người kế toán xây dựng xây lắp là gì, các công việc kế toán cần thực hiện là gì, làm kế toán xây dựng có thực sự khó không. Ketoantd.com xin được gửi đến độc giả là những người kế toán đang làm việc cho đến những người đang tìm hiểu về kế toán xây dựng một số thông tin về các công việc cần thực hiện trong công tác kế toán xây dựng

Trình tự công việc trong kế toán xây dựng

I. Chuẩn bị, lưu trữ thông tin về hợp đồng, chứng từ

 • Hơp đồng thi công, bảng dự toán từ phòng kỹ thuật, hợp đồng thuê nhân công, thuê lao động thời vụ, hơp đồng thuê thầu phụ;
 • Biên bản nghiệm thu theo giai đoạn, nghiệm thu toàn bộ, thanh lý hợp đồng;
 • Lưu trữ đầy đủ các chứng từ phát sinh;
 • Đối chiếu giữa dự toán và thực tế phát sinh. Đối chiếu giữa chứng từ đầu vào và chi phí thực tế để lên kế hoạch cân đối đầu vào;
 • Biên bản đối chiếu công nợ, giấy đề nghị thanh toán….

II. Các nghiệp vụ về nguyên vật liệu chính (tk 621)

 • Trường hợp mua hàng xuất luôn cho công trình không qua kho: 331/621 ghi nhận chi tiết theo vât tư từng công trình.
 • Trường hơp mua hàng nhập kho rồi xuất cho công trình: 331/152 => 152/621 ghi nhận chi tiết theo vât tư từng công trình.
 • Điều chuyển NVL từ công trình này sang công trình khác (nếu có): lập phiếu điều chuyển kho ghi nhận chi tiết vật tư, công trình chuyển, công trình nhận.
 • Nhập kho NVL thừa từ công trình về. Ghi giảm 621, ghi tăng 152.

III. Các nghiệp vụ về chi phí nhân công (622)

– Chuẩn bị hợp đồng thuê nhân công thời vụ, hợp đồng giao khoán;

– Hạch toán chi phí nhân công: 334/622 chi tiết theo công trình. Trường hợp không chi tiết đươc sẽ tập hợp chung để phân bổ. Chi phí nhân công thường đươc ghi nhận và hạch toán vào cuối tháng.

IV. Nghiệp vụ về chi phí máy thi công (623)

 • Trích khấu hao theo từng tháng. Đối với máy thi công tham gia nhiều công trình thì kế toán đưa ra mỗi công trình sử dụng trong khoảng thời gian nào để phân bổ khấu hao cho công trình đó;
 • Trường hợp khó xác định thì kế toán tập hợp chung để phân bổ vào cuối tháng.

V. Nghiệp vụ chi phí thầu phụ (627)

 • Kế toán ghi nhận chứng từ, hóa đơn từ nhà thầu phụ và tập hợp thẳng vào công trình thuê thầu phụ: 331/627;
 • Không nên để nhà thầu phụ xuất 1 hóa đơn cho nhiều công trình nhận thầu;
 • Đối với chi phí chung khác (627) như: chi phí dịch vụ mua ngoài, khấu hao TSCĐ khác, CCDC, chi phí trả trước, nhân viên quản lý giám sát công trình….
 • Kế toán hạch toán chi phí cho công trình: 111, 112, 142, 242, 334…/627 chi tiết theo công trình;
 • Đối với các chi phí không xác định cụ thể cho công trình nào thì kế toán tập hợp chung để phân bổ.

VI. Công tác kiểm tra, xử lý

 • Phân bổ các chi phí tâp hợp chung cho các công trình. Thông thường phân bổ theo 621;
 • Rà soát lại các chứng từ để xem tính đúng đắn để đưa phương án điều chỉnh, bổ sung;
 • Hạch toán thuế tạm tính đối với công trình ngoại tỉnh.

VII. Lập các báo cáo công nợ, giá thành

 • Các báo cáo công nợ, kho theo công trình;
 • Các báo cáo giá thành: Bảng cân đối phát sinh công trình, báo cáo giá thành công trình, tổng hợp, chi tiết NVL phát sinh theo công trình, lãi lỗ theo công trình….
 • So sánh chi phí thực tế với giá thành dự toán.

VIII. Theo dõi công nợ và thanh toán từ chủ đầu tư

 • Hỗ trợ nhập (import) bảng dự toán vào phần mềm. Đồng thời so sánh giữa giá thành dự toán và chi phí thực tế chi tiết theo từng chỉ tiêu trong dự toán.
 • Cho phép theo dõi công trình theo nhiều cấp (hạng mục, gói thầu, giai đoạn). Khi đó tổng chi phí, doanh thu của các công trình cấp dưới sẽ bằng chi phí, doanh thu của công trình mẹ.
 • Tập hợp chi phí chi tiết theo từng loại: Nguyên vật liệu, nhân công thi công, máy thi công, chi phí thầu phụ, các chi phí thi công khác cho từng công trình hoặc tâp hợp chung.

Cho phép trích và phân bổ tư động các chi phí:

Khấu hao TSCĐ, mức phân bổ CCDC, chi phí trả trước, chi phí máy thi công. Cho phép trích phân khấu hao theo ngày tự động đối với các máy thi công, tài sản tham gia nhiều công trình trong kỳ.

 • Cho phép phân bổ tự động các chi phí không xác định cụ thể cho công trình nào.
 • Quản lý số liệu liên năm và lũy kế phát sinh từ khi khởi công.
 • Theo dõi công nợ và thanh toán đối với nhà thầu phụ.
 • Theo dõi tồn kho theo công trình.
 • Tính giá thành, ghi nhận doanh thu chi tiết và phản ánh kết quả kinh doanh theo từng công trình.
 • Phản ánh báo cáo đa chiều, đa chỉ tiêu, đa dạng báo cáo, cho phép tự sắp xếp, tự hiển thi các trường thông tin trên báo cáo, truy xuất ngược.

Trên đây là một số quy trình thực hiện công việc của một người kế toán xây dựng xây lắp. Nếu năm được quy trình này thì việc làm kế toán xây dựng không hề khó như nhiều người đã nói. Nếu các bạn cảm thấy khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức về kế toán xây dựng, hãy để trung tâm kế toán hà nội giúp đỡ bạn bằng khóa học kế toán xây dựng thực hành ngay trên bộ chứng từ thực tế (có thể học ngay trên chứng từ của học viên). Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo lớp kế toán xây dựng thực hành vui lòng xem tại link sau hoặc liên hệ đến trung tâm qua đường dây nóng hỗ trợ 24/7

http://ketoantd.com/khoa-hoc-thuc-hanh-ke-toan-xay-dung-xay-lap-thuc-te-uy-tin/

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823