BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Kho bài tập thực hành lập bảng cân đối kế toán

Kho bài tập thực hành lập bảng cân đối kế toán

Bài tập thực hành lập bảng cân đối kế toán

Ketoantd.com gửi tới bạn đọc 3 bài tập mẫu có liên quan về nghiệp vụ lập bảng cân đối kế toán, định khoản chưa kèm lời giải. Đây là các bài tập tự giải để kiểm tra lại kiến thức của bản thân, tránh việc phụ thuộc vào bài giải, hướng dẫn mà không làm hết năng lực của mình

Tại DN có các tài liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

a- Số dư đầu kỳ của các TK:

– TK Tiền mặt:                     20.000 – TK Vay ngắn hạn 100.000
– TK Tiền gửi NH 200.000 – TK Phải trả người bán 70.000
– TK Phải thu của khách hàng 20.000 – Vay dài hạn 200.000
– TK Nguyên vật liệu 100.000 – TK Nguồn vốn kinh doanh 300.000
– TK TSCĐ hữu hình 350.000 – TK Phải trả CNV 20.000

b- Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

 1. Khách hàng trả tiền mua hàng chịu từ kỳ trước bằng tiền mặt 10.000
 2. Dùng tiền gửi ngân hàng để mua TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), chi phí vận chuyển bốc dỡ đơn vị chi hết 220 tiền mặt (đã bao gồm 10% thuế GTGT)
 3. Dùng tiền gửi NH trả nợ người bán 30.000 và rút về quĩ tiền mặt 20.000
 4. Dùng tiền mặt trả lương cho CNV 20.000
 5. Vay ngắn hạn NH trả nợ người bán 20.000
 6. Dùng tiền gửi NH trả vay ngắn hạn NH 50.000
 7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá mua 20.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền người bán.

Yêu cầu:

 1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh.
 2. Phản ánh vào tài khoản kế toán
 3. Lập bảng đối chiếu số phát sinh kiểu nhiều cột
 4. Lập bảng Cân đối kế toán

Bài 2:

Tại DN có các tài liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

a- Số dư đầu kỳ của các TK:

– TK Tiền mặt:                     20.000 – TK Vay ngắn hạn 100.000
– TK Tiền gửi NH 200.000 – TK Phải trả người bán 70.000
– TK Phải thu của khách hàng 20.000 – Vay dài hạn 200.000
– TK Nguyên vật liệu 100.000 – TK Nguồn vốn kinh doanh 300.000
– TK TSCĐ hữu hình 350.000 – TK Phải trả CNV 20.000

b- Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

 1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm 20.000, dùng cho quản lý phân xưởng 2.000.
 2. Tiền lương phải trả công nhân sản xuất sản phẩm 35.000, quản lý phân xưởng 5.000
 3. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (biết rằng các khoản lương được xác định tỷ lệ giữa lương cơ bản và năng suất là 1: 4)
 4. Hao mòn TSCĐ dùng cho sản xuất 000
 5. Chi phí điện nước mua ngoài 2.100 (đã bao gồm 5% thuế GTGT) đã trả cho người bán bằng chuyển khoản.
 6. Kết chuyển chi phí
 7. Nhập kho hàng hoá, biết rằng giá trị thành phẩm chế dở cuối kỳ là 5.000

Yêu cầu:

 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 2. Phản ánh vào tài khoản kế toán
 3. Lập bảng cân đối tài khoản

Bài 3:

Tại doanh nghiệp Y, có tài liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

 1. Số dư đầu kỳ của các TK:
 • TK chi phí sản xuất dở dang: 12.000.

Trong đó: + Sổ chi tiết CPSXKD dở dang SP A: 8.000.

+ Sổ chi tiết CPSXKD dở dang SP B: 4.000.

 • Các TK khác có số dư (xxx) hoặc không có số dư.
 1. Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:
 2. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho SXKD là 80.000, trong đó
 • Dùng cho SX SP A: 40.000.
 • Dùng cho SX SP B: 30.000.
 • Dùng cho quản lý phân xưởng: 10.000.
 1. Tính tiền lương phải trả cho CNV là 35.000, trong đó
 • Tiền lương CNSX SP A: 20.000.
 • Tiền lương CNSX SP B: 10.000.
 • Tiền lương quản lý phân xưởng: 5.000.
 • Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000
 • Tiền lương của bộ phận quản lý doanh nghiệp 10.000
 1. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo tỷ lệ quy định (giả định toàn bộ tiền lương là lương cơ bản).
 2. Trích KH TSCĐ dùng cho sản xuất 17.000; Bộ phận bán hàng 10.000; Bộ phận quản lý doanh nghiệp 15.000
 3. Cuối kỳ kết chuyển hết chi phí SX. Biết rằng chi phí SX chung phân bổ cho từng loại SP theo tiền lương công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ:
 • SP A: 5.000.
 • SP B: 4.000.
 1. Nhập kho thành phẩm sản xuất theo giá thành sản xuất thực tế.

Yêu cầu:

 1. Tính toán, lập định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 2. Phản ánh vào TK tổng hợp, TK chi tiết

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823