BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Kho bài tập kế toán bán hàng có lời giải mới nhất

Kho bài tập kế toán bán hàng có lời giải mới nhất

Kho bài tập kế toán bán hàng có lời giải mới nhất

Chia sẻ một số bài tập chuyên về kế toán bán hàng cho các bạn sinh viên, kế toán viên muốn thực hành thêm một số kĩ năng, nghiệp vụ. Các dạng bài tập có trong bài viết này: 

 • bài tập định khoản kế toán bán hàng
 • bài tập kế toán bán hàng trả góp
 • bài tập kế toán bán hàng gửi đại lý
 • bài tập kế toán mua bán hàng hóa trong nước
 • bài tập kế toán mua bán hàng hóa
 • bài tập kế toán quá trình bán hàng
 • bài tập kế toán thành phẩm bán hàng
 • bài tập kế toán bán hàng qua đại lý

Trong tháng 3, phòng kế toán công ty KTHN có tình hình về mua hàng như sau:

 1. Ngày 10/3 nhập kho đủ lô hàng chưa thanh toán cho công ty N theo hóa đơn GTGT gồm 500 đơn vị hàng A, giá chưa thuế 20.000 đ/đơn vị, thuế GTGT 10% (giá này đã tính trừ chiết khấu thương mại 500 đ/đơn vị).
 2. Ngày 15/3 chi tiền mặt thanh toán theo hóa đơn bán hàng gồm 500 đơn vị hàng B, đơn giá 20.000 đ/đơn vị. Biên bản kiểm nghiệm cho biết: nhập kho 495 đơn vị hàng B, trong đó có 15 đơn vị hàng B không đúng quy cách – công ty đã đề nghị chủ hàng giảm giá 10% giá hóa đơn; còn lại 5 đơn vị thiếu so với hóa đơn – công ty bắt áp tải hàng bồi thường 50%, số còn lại tính vào giá vốn hàng bán.
 3. Ngày 20/3 chuyển TGNH thanh toán tiền hàng mua chịu ngày 10/3. Theo Hợp đồng thỏa thuận công ty M được hưởng chiết khấu thanh toán là 1% giá thanh toán. Đã nhận được giấy báo nợ của NH.
 4. Ngày 25/3 chi tiền gửi ngân hàng mua 100 đơn vị hàng C có đơn giá chưa thuế 10.000đ/đơn vị, thuế GTGT 10% kèm theo khuyến mãi 5 đơn vị hàng X theo đánh giá là 2.000đ/đơn vị.
 5. Cuối tháng, chi phí mua hàng thanh toán bằng tạm ứng 2.000.000 đ (trong đó thuế GTGT là 150.000 đ)

Yêu cầu bài tập

 • Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
 • Cho biết bộ chứng từ của từng nghiệp vụ và ghi sổ sách các tài khoản liên quan

Bài giải

 1. Ngày 10/3 nhập kho đủ lô hàng chưa thanh toán cho công ty N theo hóa đơn GTGT gồm 500 đơn vị hàng A, giá chưa thuế 20.000 đ/đơn vị, thuế GTGT 10% (giá này đã tính trừ chiết khấu thương mại 500 đ/đơn vị).

Định khoản

Nợ TK 1561 A: 10.000.000

Nợ TK 1331: 1.000.000

 • Có TK 331X: 11.000.000

Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu nhập kho

+ Chứng từ gốc: hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho bên bán

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ cái TK 1561, 1331, 331

+ Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

+ Sổ chi tiết 331X

 1. Ngày 15/3 chi tiền mặt thanh toán theo hóa đơn bán hàng gồm 500 đơn vị hàng B, đơn giá 20.000 đ/đơn vị. Biên bản kiểm nghiệm cho biết: nhập kho 495 đơn vị hàng B, trong đó có 15 đơn vị hàng B không đúng quy cách – công ty đã đề nghị chủ hàng giảm giá 10% giá hóa đơn; còn lại 5 đơn vị thiếu so với hóa đơn – công ty bắt áp tải hàng bồi thường 50%, số còn lại tính vào giá vốn hàng bán.

Định khoản

Nợ TK 1561 B: 495 x 20.000 = 9.900.000

Nợ TK 1388: 50.000

Nợ TK 632: 50.000

 • Có TK 111: 10.000.000

Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu chi, phiếu nhập kho

+ Chứng từ gốc: hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho bên bán

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ cái TK 1561, 1388, 632

+ Sổ chi tiết TK 1561 B

 1. Ngày 20/3 chuyển TGNH thanh toán tiền hàng mua chịu ngày 10/3. Theo Hợp đồng thỏa thuận công ty M được hưởng chiết khấu thanh toán là 1% giá thanh toán. Đã nhận được giấy báo nợ của NH.

Định khoản

Nợ TK 331N: 11.000.000

 • Có TK 515: 110.000
 • Có TK 112: 10.890.000

Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: giấy báo nợ kế toán lập

+ Chứng từ gốc: giấy báo nợ ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ cái TK 331, 515, 112

+ Sổ chi tiết 331N

 1. Ngày 25/3 chi tiền gửi ngân hàng mua 100 đơn vị hàng C có đơn giá chưa thuế 10.000 đ/đơn vị, thuế GTGT 10% kèm theo khuyến mãi 5 đơn vị hàng X theo đánh giá là 2.000 đ/đơn vị.

Định khoản

Nợ TK 156C: 990.000

Nợ TK 156X: 10.000

Nợ TK 1331: 100.000

Có TK 112: 1.100.000

Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu nhập kho

+ Chứng từ gốc: giấy báo nợ ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ cái TK 156, 1331, 112

+ Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

 1. Cuối tháng, chi phí mua hàng thanh toán bằng tạm ứng 2.000.000 đ (trong đó thuế GTGT là 150.000 đ)

Định khoản

Nợ TK 1562: 1.850.000

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 141: 2.000.000

Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ Chứng từ gốc: hóa đơn

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ cái TK 1562, 1331, 141

Bài số 2 

Công ty KTHN có tình hình số dư đầu kỳ các tài khoản như sau: (đơn vị tính: VNĐ)

TK 111:  20.000.000      TK 211:  150.000.000  

TK 112:  150.000.000    TK 331:  50.000.000

TK 156:  35.000.000      TK 311:  25.000.000  

TK 153:  5.000.000       TK 411:  260.000.000  

TK 334:  5.000.000       TK 421:  20.000.000  

* Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:  

1) Rút tiền gửi NH nhập quỹ tiền mặt: 90.000.000  

2) Vay ngắn hạn NH trả nợ cho người bán 25.000.000  

3) Xuất bán một số hàng hoá có giá vốn 25.000.000, giá bán là 30.000.000 tiền hàng chưa thanh toán. 

4) Xuất công cụ, dụng cụ cho bộ phận bán hàng là 500.000 và trả bộ phận quản lý doanh nghiệp là 500.000

 5) Tính ra tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng là 1.000.000 và cán bộ quản lý doanh nghiệp 2.000.000

6) Dùng tiền mặt mua hàng hoá nhập kho 60.000.000  

7) Xuất bán một số hàng hoá có giá vốn 60.000.000, giá bán 70.000.000 thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. 

8) Chỉ tiền mặt lương cho cán bộ công nhân viên 3.000.000 

9) Kết chuyển doanh thu, chi phí và lãi (lỗ) lúc cuối kỳ. 

 Yêu cầu bài tập

– Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

– Phản ánh các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên các tài khoản liên quan và xác định kết quả lãi, lỗ. 

  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (ĐVT: 1 000đ) 

Lời giải chi tiết bài tập

(1)  Nợ TK 111: 90.000 

            Có TK 112: 90.000

(2)  Nợ TK 331: 25.000

            Có TK 311: 25.000 

(3a) Nợ TK 632: 25.000

             Có TK 156: 25.000 

(3b) Nợ TK 131: 30.000

             Có TK 511: 30.000 

(4)  Nợ TK 641: 500 

      Nợ TK 642: 500 

           Có TK 153: 1.000 

(5)  Nợ TK 641: 1.000 

      Nợ TK 642: 2.000 

            Có TK 334: 3.000 

(6)  Nợ TK 156: 60.000 

            Có TK 111: 60.000 

(7a) Nợ TK 632: 60.000 

             Có TK 156: 60.000 

(7b) Nợ TK 112: 70.000 

             Có TK 511: 70.000 

(8)  Nợ TK 334: 3.000 

            Có TK 111: 3.000 

(9a) K/c doanh thu thuần,  

Nợ TK 511: 100.000 

      Có TK 911: 100.000 

(9b) Kết chuyển giá vốn hàng bán 

Nợ TK 911: 85.000 

     Có TK 632: 85.000

(9c) Kết chuyển chi phí bán hàng 

Nợ TK 911: 1.500 

     Có TK 641: 1.500 

(9d) Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp  

Nợ TK 911: 2.500 

     Có TK 642: 2.500 

(9e) Kết chuyển lãi 

Nợ TK 911: 11.000 

      Có 42 1: 11.000 

Bài tập tự giải

1,DN mua 1 số hàng hoá với giá chưa thuế là 200,VAT=10% chưa thanh toán tiền hàngvà tiến hành giao tay ba cho khách hàng với thặng dưbán hàng trên nghiệp vụ này la 30% và đã xuất hoá đơn giao cho khách và đã thu được tiền bằn chuyển khoản

2,DN mua 100 đơn vị hàng hoá nhập kho với giá chưa thuế là 100,VAT=10% đã thanh toán tiền bằng chuyển khoản

3,Do chất lượng hàng hoá không đảm bảo DN đã trả lại cho ngưòi bán là 40 sản phẩm đơn vị

4,người bán đã đồng ý giảm giá cho doanh nghiệp về số hàng hoá nói trên là 0,2 và doanh nghiệp đã nhận tiền bằng chuyển khoản

5,Dn xuất kho 20 đơn vị hàng hoá đem bán với giá xuất là 2/đv ,giá bán là 2,5/đv ,VAT=10% chưa thu tiền

6,Do chất lượng hàng hoá ko đảm bảo nên người mua trả lai doanh nghiệp 8 sp noi trên,Dn đã nhập lạ kho cũ

7, Để giữ uy tin với khách hàng doanh nghiệp đồng ý giảm giá cho người mua là 0,01/đv

8, Người mau thanh toán bằng chuyển khoản.

Trên đây là một số bài tập mà ketoantd.com tổng hợp được chia sẻ lại cho bạn đọc. Việc làm bài tập kế toán cũng là một hình thức học kế toán bán hàng một cách vô cùng hiệu quả. Ketoantd chúc các bạn công tác tốt, học tập tốt

Để hoàn thiện kĩ năng xử lý nghiệp vụ kế toán bán hàng bạn cần tìm hiểu thêm:

– bài tập kế toán hàng bán bị trả lại

– bài tập kế toán tài chính bán hàng

– bài tập kế toán bán hàng trả chậm trả góp

– bài tập kế toán hàng gửi đi bán

– bài tập nguyên lý kế toán bán hàng

– bài tập hạch toán kế toán bán hàng

– bài báo cáo thực tập về kế toán bán hàng

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823