BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp-nhiệm vụ và các nghiệp vụ chính

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp-nhiệm vụ và các nghiệp vụ chính

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp – nhiệm vụ và các nghiệp vụ chính

Ngành kế toán hiện nay được chia ra làm 2 mảng lớn đó là kế toán doanh nghiệp và kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (hcsn). Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được gọi chung là đơn vị hành chính sự nghiệp và làm kế toán trong ngành này có những đặc thù như thế nào, các nghiệp vụ cần lưu ý ra sao, nhiệm vụ của người kế toán hcsn là gì. Hãy cũng trung tâm kế toán hà nội, ketoantd.com tìm hiểu nhé

Chức năng nhiệm vụ của người kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán trong hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật liệu, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của nhà nước ở đơn vị.

Kế toán hành chính sự nghiệp có nhiệm vụ chính sau

 • Thu nhập, phản ánh, xử lý và tổng hợpthông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử dụng kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị.
 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình thu, chi, sử dụng các loại vật tư, tài sản cô ng ở đơn vị, tình hình thu nộp ngân sách,…
 • Lập và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên theo qui định

Những điều cần biết  khi làm kế toán hành chính sự nghiệp

Các nghiệp vụ quan trọng cần lưu ý trong kế toán hành chính sự nghiệp

Sau đây là các nghiệp vụ kế toán quan trọng mà người kế toán hcsn cân lưu ý:

Kế toán vốn bằng tiền

Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm : Tiền mặt tại quỹ, tiền gởi tại ngân hàng, kho bạc

Kế toán vật tư, tài sản

 • Phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động VT, công cụ, dụng cụ, SP, HH tại đơn vị.
 • Phản ánh số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn của TSCĐ hiện có, tình hình biến động của TSCĐ, công tác ĐT XDCB và sửa chữa TS tại đơn vị.

Kế toán thanh toán

 • Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu theo từng đối tượng thanh toán trong và ngoài đơn vị.
 • Phản ánh các khoản nợ phải trả, các khoản trích nộp theo lương, các khoản phải trả CBVC và các khoản phải trả, phải nộp khác.
 • Các đơn vị cá tổ chức HĐ SXDV phải đăng ký kê khai nộp thuế theo luật định.

Kế toán nguồn KP, vốn, quỹ

 • Phản ánh việc tiếp nhận, quản lý SD các nguồn KP NS cấp, nguồn KP thu tại đơn vị, nguồn KP viện trợ, tài trợ và thanh quyết toán các nguồn KP, phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn KP hình thành TSCĐ.
 • Phản ánh tình hình trích lập và SD các quỹ của đơn vị : quỹ DP ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ phát triện HĐSN

Kế toán các khoản chi

 • Phản ánh các khoản chi TX, chi SXDV và chi phí của các hoạt động khác trên cơ sở đó xác định kết quả của HĐ SXDV và HĐ khác.
 • Phản ánh các khoản chi không TX như : chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp NN. Cấp bộ, ngành, chi nhiệm vụ đặt hàng của NN….., giảm biên chế…

Kế toán các khoản thu

 • Phản ánh các khoản thu về phí, lệ phí và các khoản thu SN phát sinh ở đơn vị
 • Phản ánh các khoản thu về HĐ SXDV, thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu lãi tiền gởi ….

Kế toán chênh lệch thu chi

Dựa trên cơ sở tổngsố thu và tổng số chi của từng HĐ xác định kết quả chênh lệch thu chi để có phương án phân phối số chênh lệch đó theo qui định của cơ chế tài chính.

Lập báo cáo tài chính theo qui định để gởi lên cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính.

Như vậy ketoantd.com đã gửi tới độc giả một số thông tin quan trọng về làm kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, cũng như hướng dẫn cách làm một số phần hành trong kế toán hành chính sự nghiệp. Các bạn nào đang làm việc trong hcsn nên tham khảo thêm một số quyết định , thông tư hướng dẫn, áp dụng hạch toán , định khoản các nghiệp vụ phát sinh khi làm kế toán hành chính sự nghiệp

Ketoantd.com chúc các bạn công tác tốt với chia sẻ trên !

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823