BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Hướng dẫn hạch toán mua bán khấu hao tài sản cố định trên misa

Hướng dẫn hạch toán mua bán khấu hao tài sản cố định trên misa

Hướng dẫn hạch toán mua bán khấu hao tài sản cố định trên misa

Xử lý nghiệp vụ kế toán về tài sản cố định trong kế toán là phần hành khá phổ biến và quan trọng. Đây cũng là một trong những nghiệp vụ thường phát sinh trong ngành kế toán. Hôm nay ketoantd.com xin được có bài viết hướng dẫn các bạn cách hạch toán , định khoản các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định trong misa như

 • Nghiệp vụ thanh lý tài sản cố định trên misa
 • Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán tài sản cố định (tscđ)
 • Hạch toán mua bán tài sản cố định
 • Hạch toán khấu hao tài sản cố định

Cùng để hoàn thành các nghiệp vụ này trên misa kế toán cần thực hiện những thao tác nào

Hướng dẫn làm nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (tscđ) trên misa

Nghiệp vụ “Thanh lý, nhượng bán TSCĐ” được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

•Bước 1: Ghi giảm TSCĐ:

Vào phân hệ Tài sản\tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm:

Chọn lý do ghi giảm là Nhượng bán, thanh lý và chọn các tài sản được ghi giảm

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

•Bước 2: Hạch toán doanh thu và chi phí (nếu có) do thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

Hạch toán doanh thu, chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, sau đó nhấn Cất.

Bút toán ghi nhận doanh thu và chi phí của hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ còn có thể thực hiện được trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.  

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ khấu hao tscđ trên misa

Định khoản

Nợ TK 623 Chi phí sử dụng máy thi công (TK 6234)

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (TK 6274)

Nợ TK 641 Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 811 Chi phí khác

 • Có TK 214 Hao mòn tài sản cố định

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp khấu hao TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Cuối tháng kế toán tính khấu hao của từng tài sản cố định theo 1 trong 3 phương pháp khấu hao:

 • Khấu hao theo phương pháp đường thẳng
 • Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
 • Khấu hao theo sản lượng

2.Kế toán hạch toán nghiệp vụ khấu hao và ghi sổ TSCĐ

3.Căn cứ vào chi phí khấu hao TSCĐ đã tính, kế toán tiến hành phân bổ chi phí khấu hao cho các đối tượng chịu chi phí như: Các phòng ban, phân xưởng sản xuất, sản phẩm, công trình, vụ việc, đơn hàng, hợp đồng…

Các thao tác thực hiện nghiệp vụ khấu hao tài sản cố định trên phần mềm misa

Nghiệp vụ “Tính khấu hao TSCĐ” được thực hiện trên phần mềm như sau:

•Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Tính khấu hao, chọn chức năng Thêm

Nhập tháng, năm tính khấu hao, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động tính ra giá trị tính khấu hao cho các TSCĐ đang được quản lý trên sổ TSCĐ:

Kiểm tra thông tin chứng từ tính khấu hao, sau đó nhấn Cất.

Hướng dẫn cách thao tác xử lý nghiệp vụ mua tài sản cố định trên misa

Định khoản

Nợ TK 211       Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 212       Tài sản cố định thuê tài chính (TT200)

Nợ TK 213        Tài sản cố định vô hình (TT200)

Nợ TK 217        Bất động sản đầu tư

Nợ TK 1332      Thuế GTGT đầu vào (nếu có)

Có TK 111, 112, 331…   

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua tài sản, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Căn cứ vào nhu cầu mua tài sản của doanh nghiệp, nhà cung cấp sẽ lập Biên bản giao nhận tài sản
 2. Nhà cung cấp và doanh nghiệp (gồm Bộ phận sử dụng tài sản, Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị) ký biên bản giao, nhận tài sản
 3. Kế toán mua hàng nhận đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua tài sản, sau đó ghi sổ kế toán và kê khai thuế đầu vào
 4. Kế toán tài sản nhận bộ chứng từ liện quan đến tài sản (Hợp đồng mua TSCĐ (nếu có), Hóa đơn mua TSCĐ, hồ sơ kỹ thuật về TSCĐ, biên bản giao nhận TSCĐ, chứng từ thanh toán TSCĐ…) để ghi tăng tài sản

Nghiệp vụ “Mua sắm tài sản cố định” được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

 • Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua tài sản
  • Vào phân hệ Ngân hàng \tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.
  • Chọn phương thức thanh toán sau đó khai báo chứng từ chi mua sắm TSCĐ. 

  • Nhấn Cất.Lưu ý: Nghiệp vụ mua tài sản cũng có thể được hạch toán trên phân hệ Quỹ hoặc Tổng hợp tùy thuộc vào hình thức thanh toán.
 • Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ
  • Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, chọn chức năng Thêm.
   • Khai báo các thông tin về TSCĐ được mua mới.

Lưu ý:
1. Trường hợp TSCĐ không được sử dụng để tính khấu hao hàng tháng, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.

2. Trường hợp đơn vị sử dụng 2 hệ thống sổ (quản trị và tài chính), kế toán có thể lấy thông tin TSCĐ được mua mới từ sổ này sang sổ kia thông qua chức năng Lấy TSCĐ từ hệ thống quản trị (hoặc ngược lại).

  • Khai báo các thông tin phục vụ cho việc tính khấu hao TSCĐ.

Lưu ý: Đối với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật, thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

  • Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị khi tính khấu hao TSCĐ. 

 • Với TSCĐ tăng do được mua sắm, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Mua mới trên tab Nguồn gốc hình thành. Đồng thời có thể chọn các chứng từ hạch toán ghi tăng TSCĐ.

  • Sau khi khai báo xong TSCĐ, nhấn Ghi tăng.

Lưu ý: Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo, kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thành và Dụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.

Trên đây là một số thao tác thực hiện xử lý các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định trên phần mềm kế toán misa. Lưu ý bài viết sử dụng giao diện misa sme 2015, tuy nhiên các bạn đang dùng các phiên bản 2016, 2017 hay các bạn đang xử dụng phiên bản 2012 có thể làm như trên.

Ketoantd.com chúc các bạn xử lý tốt các phần hành trên misa với những hướng dẫn trên. Nếu bạn đang cảm thấy học kế toán trên misa gặp nhiều khó khăn hãy tham khảo khóa học kế toán thực hành thực tế trên phần mềm misa tại trung tâm kế toán hà nội qua đường link sau hoặc liên hệ trực tiếp tới trung tâm qua sdt bên dưới

Link tham khảo chương trình : http://ketoantd.com/khoa-hoc-su-dung-phan-mem-ke-toan-misa-thuc-hanh-chung-tu-thuc-te

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823