BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán trên excel theo thông tư 133

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán trên excel theo thông tư 133

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán trên excel theo thông tư 133

Tiếp theo bài viết chia sẻ cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mà ketoantd.com mới gửi tới các bạn. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng khi được gửi đến các bạn làm kế toán, những độc giả đã theo dõi trang tin nay trong những thơi gian vừa qua bài viết cách thiết lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 133, các nguyên tắc khi thực hiện nghiệp vụ này.

Bạn nào cần tham khảo cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất mời bấm vào đường dẫn sau:

http://ketoantd.com/mau-bang-can-doi-ke-toan-theo-quyet-dinh-thong-tu-moi-nhat/

Xin được lưu ý :Thông tư 133 chính thức thay thế quyết định 48 ( qđ 48) nên các yêu cầu của độc giả về dạy cách lên bảng cân đối kế toán theo quyết định 48 sẽ thay thế bằng thông tư 133 nhé. Bạn nào chưa nắm được tin này mời cập nhật thay thế qđ 48 bằng thông tư 133 mới nhất này nhé

Lập bảng cân đối tài khoản theo thông tư 133/2016/TT-BTC mẫu F01-DNN

Chi tiết các chỉ tiêu, tên và số hiệu các tài khoản thể hiện trong bản cân đối này:

111 Tiền mặt
112 Tiền gửi Ngân hàng
121 Chứng khoán kinh doanh
131 Phải thu của khách hàng
133 Thuế GTGT được khấu trừ
141 Tạm ứng
152 Nguyên liệu, vật liệu
153 Công cụ, dụng cụ
154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
155 Thành phẩm
156 Hàng hóa
157 Hàng gửi đi bán
211 Tài sản cố định
214 Hao mòn tài sản cố định
228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
242 Chi phí trả trước
331 Phải trả cho người bán
333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
334 Phải trả người lao động
338 Phải trả, phải nộp khác
341 Vay và nợ thuê tài chính
353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
515 Doanh thu hoạt động tài chính
632 Giá vốn hàng bán
635 Chi phí tài chính
642 Chi phí quản lý kinh doanh
711 Thu nhập khác
811 Chi phí khác
821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
911 Xác định kết quả kinh doanh

Các căn cứ để lập Bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản được lập dựa trên:

  • Sổ Cái
  • Bảng cân đối tài khoản kỳ trước.

Hướng dẫn chi tiết cách ghi các thông số trên bảng cân đối kế toán bằng excel theo thông tư 133 mới nhất

Công tác chuẩn bị trước khi bảng cân đối tài khoản

Phải hoàn thành việc ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp; kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các sổ có liên quan.

Chia số liệu ra làm 2 loại

–  Loại số liệu phản ánh số dư các tài khoản tại thời điểm đầu kỳ (Cột 1,2- Số dư đầu năm), tại thời điểm cuối kỳ (cột 5, 6 Số dư cuối năm), trong đó các tài khoản có số dư Nợ được phản ánh vào cột “Nợ”, các tài khoản có số dư Có được phản ánh vào cột “Có”.

–  Loại số liệu phản ánh số phát sinh của các tài khoản từ đầu kỳ đến ngày cuối kỳ báo cáo (cột 3, 4 Số phát sinh trong tháng), trong đó tổng số phát sinh “Nợ” của các tài khoản được phản ánh vào cột “Nợ”, tổng số phát sinh “Có” được phản ánh vào cột “Có”của từng tài khoản.

Cột A, B – Ghi số hiệu tài khoản, tên tài khoản của tất cả các Tài khoản cấp 1 mà đơn vị đang sử dụng và một số Tài khoản cấp 2 cần phân tích.

Cột 1, 2 – “Số dư đầu kỳ”:

  • Phản ánh số dư ngày đầu tháng của tháng đầu năm (Số dư đầu năm báo cáo).
  • Số liệu để ghi vào các cột này được căn cứ vào dòng Số dư đầu tháng của tháng đầu năm trên Sổ Cái hoặc căn cứ vào phần “Số dư cuối năm” của Bảng cân đối tài khoản năm trước.

Cột 3, 4 – “Số phát sinh trong kỳ”

  • Phản ánh tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có của các tài khoản trong năm báo cáo.
  • Số liệu ghi vào phần này được căn cứ vào dòng “Cộng phát sinh lũy kế từ đầu năm” của từng tài khoản tương ứng trên Sổ Cái.

Cột 5, 6 – “Số dư cuối kỳ”

  • Phản ánh số dư ngày cuối cùng của năm báo cáo.
  • Số liệu để ghi vào phần này được căn cứ vào số dư cuối tháng của tháng cuối năm báo cáo trên Sổ Cái hoặc được tính căn cứ vào các cột số dư đầu năm (cột 1, 2), số phát sinh trong năm (cột 3, 4) trên Bảng cân đối tài khoản năm này.
  • Số liệu ở cột 5, 6 được dùng để lập Bảng cân đối tài khoản năm sau.

Sau khi ghi đủ các số liệu có liên quan đến các tài khoảnPhải thực hiện tổng cộng Bảng cân đối tài khoản.

Bạn nào cần file excel mẫu bảng cân đối kế toán này để tham khảo có thể để lại email, sau đó ketoantd.com sẽ gửi bạn đường dẫn để download về.

Trên đây là phương pháp, hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 133 excel. Bạn nào đang tìm kiếm cách lập bảng cân đối theo quyết định 48  thì xem bài viết này nhé. Quyết định 48 đã không còn hiệu lực thi hành. Chúc các bạn công tác tốt với chia sẻ trên

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823