BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Hướng Dẫn Cách Hạch Toán Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải

Hướng Dẫn Cách Hạch Toán Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải

Hướng Dẫn Cách Hạch Toán Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải

Ketoantd.com xin được chia sẻ đến quý vị bạn đọc một số nghiệp vụ cơ bản để hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp , công ty thương mại , dịch vụ , vận tải. Hi vọng bài viết mang đến nhiều thông tin bổ ích cho những kế toán viên mới vào nghề.

A. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng của cty dịch vụ thương mại

1. Mua hàng

– Mua hàng hóa , văn phòng phẩm về nhập kho: các khoản chi phí khác liên quan để mang hàng hóa về nhập kho theo lý thuyết thì hạch toán vào TK 1562 nhưng thực tế kế toán thường cộng luôn vô tiền mua hàng rồi chia cho số lượng hàng hóa theo một tiêu thức nào đó.

– Trường hợp mua hàng trả tiền ngay :
Nợ TK 1561: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàng
Nợ TK 1331: VAT (10%)
Có TK 111,112, 141: tổng số tiền phải trả/ đã trả NCC

– Trường hợp mua hàng công nợ :
Nợ TK 1561: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàng
Nợ TK 1331: VAT (10%)
Có TK 331 :tổng số tiền phải trả nhà cung cấp.

– Khi thanh toán tiền
Nợ TK 331 tổng số tiền phải trả nhà cung cấp
Có TK 111/ 112

– Trường hợp đã nhận được hóa đơn của NCC nhưng đến cuối tháng hàng chưa về đến kho
+ Cuối tháng kế toán ghi
Nợ TK 151: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàng
Nợ TK 1331: VAT
Có TK 111,112,331,141: tổng số tiền phải trả/đã trả NCC

+ Qua đầu tháng khi hàng về tới kho
Nợ TK 1561
Có TK 151

2. Trả hàng cho NCC:

– Khi nhập kho đơn giá nào thì xuất kho trả với đơn giá đó, hạch toán ngược lại lúc nhập kho

Nợ TK 331, 111, 112
Có TK 1561
Có TK 1331

Bạn đang xem: Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ của công ty thương mại

– Thu lại tiền (nếu có)
Nợ TK 111,112
Có TK 331

3. Chiết khấu thương mại được hưởng từ NCC

– Được NCC giảm vào tiền nợ phải trả
Nợ TK 331
Có TK 1561
Có TK 1331

– Được NCC trả lại bằng tiền
Nợ TK 111, 112
Có TK 1561
Có TK 1331

– Hoặc DN có thể hạch toán vào thu nhập khác
Nợ TK 331
Có TK 711

B. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng tại cty dịch vụ thương mại

1. Bán hàng

*** Bán hàng ghi nhận doanh thu:

– Bán hàng thu tiền ngay:
Nợ TK 111,112: tổng số tiền phải thu/đã thu của KH
Có TK 5111: tổng giá bán chưa VAT
Có TK 33311: VAT đầu ra (10%)

– Bán hàng chưa thu tiền
Nợ TK 131 : tổng số tiền phải thu/chưa thu của KH
Có TK 5111: tổng giá bán chưa VAT
Có TK 33311: VAT đầu ra (10%)

– Thu tiền công nợ
Nợ TK 111 /112
Có TK 131

*** Ghi nhận giá vốn:

Tùy theo DN chọn phương pháp tính giá XK nào mà phần mềm chạy theo nguyên tắc đó ( thường là phương pháp bình quân gia quyền )
Nợ TK 632
Có TK 1561

Nghiệp vụ vận tải

3.1 Ghi nhận chi phí trực tiếp
Chi phí xăng xe:
 • Nhân viên lái xe nộp các phiếu mua xăng cho phòng kế toán khi kết thúc ca hoặc định kỳ
 • Đơn vị cung cấp xăng gửi bảng kê tiền xăng từng ngày theo từng đầu xe
 • Phòng kế toán kiểm tra đối chiếu với bảng kê, đối chiếu với số xăng dầu tiêu hao của từng xe trên cơ sở định mức tiêu hao nhiên liệu và quãng đường
 • Hạch toán chi phí xăng: Nợ 154/Có 331, 111. (Chi tiết cho từng đầu xe, hay từng hợp đồng)
Chi phí lương lái xe:
 • Kế toán xác định doanh thu khi lái xe kết thúc ca
 • Kế toán đối chiếu với bảng định mức doanh thu để tính lương cho từng ca. Có thể tính trực tiếp tiền lương của từng lái xe hoặc phân bổ nếu không tính lương trực tiếp cho từng lái xe được
 • Hạch toán lương lái xe: Nợ 154/Có 334 chi tiết cho từng đầu xe và nhân viên lái xe
Chi phí sửa chữa:
 • Hạch toán trực tiếp cho từng đầu xe, hoặc hợp đồng. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị cũng được theo dõi theo từng đầu xe và quãng đường thực hiện để tính định mức thay thế lốp, phụ tùng khác cho từng xe
 • Định khoản: Nợ 154/Có 111, 112 chi tiết theo từng đầu xe, nhân viên lái xe
Chi phí khấu hao:
 • Hạch toán trực tiếp cho từng xe, hoặc phân bổ cho từng hợp đồng
 • Định khoản: Nợ 154/có 214 chi tiết theo từng đầu xe, nhân viên lái xe
Chi phí khác
 • Hạch toán Nợ 642, 641 /Có 111, 112 chi tiết theo từng đầu xe, nhân viên lái xe hay phân bổ cho từng hợp đồng
3.2 Ghi nhận doanh thu trực tiếp
 • Phòng kế toán căn cứ vào Bảng lịch trình xe (đã được duyệt) để lập bảng kê chi tiết doanh thu và thu tiền của nhân viên lái xe
 • Hạch toán: Nợ 111, 112, 131 / Có 513, 3331 chi tiết cho từng xe, từng hợp đồng
3.3 Ghi nhận chi phí gián tiếp và phân bổ
 • Các chi phí gián tiếp bao gồm: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (hạch toán thông thường) – Không ghi nhận chi tiết
 • Phân bổ cho từng mảng kinh doanh, từng xe để xác định lãi lỗ của từng mảng kinh doanh, từng hợp đồng hoặc từng đầu xe
3.4 Xác định kết quả kinh doanh
Căn cứ vào doanh thu, chi phí trực tiếp hoặc chi phí phân bổ của từng đầu xe, từng hợp đồng hay mảng doanh thu để tính toán:
Lãi lỗ = Doanh thu – Chi phí trực tiếp – Chi phí phân bổ

Nghiệp vụ sửa chữa, bảo dưỡng

4.1 Sửa chữa bảo dưỡng cho đối tượng trong công ty

 • Doanh thu, chi phí chi tiết từng đầu xe, nhân viên lái xe
 • Chi phí phụ tùng sửa chữa:
           + Khi mua về nhập kho
 • Nợ 152/Có 331, 111, 112
          + Khi xuất dùng
 • Nợ 154/Có 152
 • Chi phí lương cho nhân viên sửa chữa: Nợ 154/Có 334
 • Chi phí khác: Nợ 642 /Có 331, 111, 112
 • Doanh thu: Nợ 131, 111, 112/ có 512, chi tiết từng xe, nhân viên sửa chữa
4.2 Sửa chữa, bảo dưỡng cho đối tượng ngoài công ty
 • Doanh thu, chi phí chi tiết từng đầu xe, nhân viên lái xe
 • Chi phí phụ tùng sửa chữa:
         + Khi mua về nhập kho
          Nợ 152/Có 331, 111, 112
        + Khi xuất dùng
         Nợ 154/Có 152
 • Chi phí lương cho nhân viên sửa xe: Nợ 154/Có 334
 • Chi phí khác: Nợ 642 /Có 331, 111, 112
 • Doanh thu: Nợ 131, 111, 112/ có 513,3331, chi tiết từng xe, nhân viên sửa chữa.

Bài viết sau ketoantd.com sẽ chia sẻ thêm đến quý bạn đọc ,đặc biệt các bạn kế toán đang làm việc trong các công ty doanh nghiệp ở mảng đào tạo , y tế , ngành spa , tư vấn luật , dịch vụ công chứng , ăn uống, nhà hàng, khách sạn , dịch vụ bảo vệ theo quy định mới nhất của luật kế toán.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823