BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Hệ thống thang bảng lương của tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng

Hệ thống thang bảng lương của tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng

Hệ thống thang bảng lương của tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 3.750.000 đồng/tháng.
 
II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

CHỨC DANH
CÔNG VIỆC
BẬC
I II III IV V VI VII VIII
01. Giám đốc
– Mức lương
7.000.000 7,350,000 7,717,500 8,103,375 8,508 8,933 9,380
02. Phó Giám đốc 
– Mức lương
6.000.000 6,300,000 6,615,000 6,945,750
03. Kế toán trưởng, TP. Kinh doanh
– Mức lương
5.000.000 5,250,000 5,512,500 Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%
04. NV Kinh Doanh, Kế toán viên, Văn phòng
– Mức lương
4.100.000 4,305,000 4,520,250  Những NV yêu cầu qua đào tạo nghề phải lớn hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng
05. NV tạp vụ 3.750.000  3,937,500 Bậc 1 phải bằng hoặc > mức lương tối thiểu vùng

 

                                                        Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017
Công ty kế toán Kế toán Hà Nội
(Ký tên và đóng dấu vào đây)

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823