BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Hệ thống các chuẩn mực kế toán việt nam mới nhất

Hệ thống các chuẩn mực kế toán việt nam mới nhất

Trước tiên chúng ta cần hiểu chuẩn mực kế toán là gì. 

“Chuẩn mực kế toán (Accouting standards) là những quy định do tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành để làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính”

Vậy ta có hiểu ngắn gọn chuẩn mực kế toán việt nam là những quy đinh do các đơn vị có trách nhiệm ở việt nam nghiên cứu và ban hành.

Hiện nay đã có việt nam đã có 26 chuẩn mực kế toán mới nhất được ban hành. Bài viết này ketoantd xin được giới thiệu với các bạn bộ 30 chuẩn mực kế toán việt nam, các chuẩn mực này cũng bắt buộc phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực quốc tế. Trong này có 8 dự thảo chuẩn mực kế toán của bộ tài chính mới được ban hành.

Hệ thống các chuẩn mực kế toán việt nam mới nhất

Chuẩn mực 01 : Chuẩn mực chung

Chuẩn mực 02 : Hàng tồn kho

Chuẩn mực 03 : Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực 04 : Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực 05:  Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực 06 : Thuê tài sản

Chuẩn mực 07 : Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Chuẩn mực 08 : Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

Chuẩn mực 10 : Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực 11 : Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực 14 : Doanh thu và thu nhập khác

Chuẩn mực 15 : Hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực 16 : Chi  phí đi vay

Chuẩn mực 17 : Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuẩn mực 18 : Các khoản dự phòng tài sản và nợ tiềm tàng

Chuẩn mực 19 : Hợp đồng bảo hiểm

Chuẩn mực 21 : Trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực 22 : Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự

Chuẩn mực 23 : Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực 24 : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chuẩn mực 25 : Báo cáo tài chính hợp nhất và  kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Chuẩn mực 26 : Thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực 27 : Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực 28 : Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực 29 : Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực 30 : Lãi trên cổ phiếu

Trên đây là toàn bộ 26 chuẩn mực kế toán việt nam hiện đang có hiệu lực. Các bạn cần tìm hiểu kỹ về chuẩn mực kế toán nào có thể search thêm với từ khóa :

  • Các chuẩn mực kế toán mới nhất
  • 6 chuẩn mực kế toán mới
  • Chuẩn mực kế toán mới nhất năm 2014
  • Chuẩn mực kế toán quốc tế mới nhất

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823