BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tiền lương,khoản trích theo lương mới nhất

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tiền lương,khoản trích theo lương mới nhất

Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán tiền lương và khoản trích theo lương mới nhất

Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến kế toán tiền lương và khoản trích theo lương là nhiệm vụ chính của người kế toán tiền lương. Nhưng có rất nhiều bạn kế toán chưa biết về các nghiệp vụ kế toán phát sinh chủ yếu khi hạch toán khoản mục này dẫn đến xuất hiện nhiều sai sót. Hôm nay ketoantd.com xin được hướng dẫn các bạn phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chính trong kế toán tiền lương

Trước khi vào bài chúng ta cần nhớ nhiệm vụ của người kế toán tiền lương trong doanh nghiệp là gì.

Các nhiệm vụ chính của người kế toán tiền lương

 • Thực hiện tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp các số liệu về số lượng lao động, thời gian kết quả lao động, năng suất lao động, tính lương và các khoản trích theo lương, sau đó phân bổ chi phí lao động theo các đối tượng sử dụng lao động.
 • Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các nhân viên hạch toán kế toán ở các bộ phận sản xuất- kinh doanh, các phòng ban thực hiện đầy đủ các chừng từ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lương đúng chế độ, đúng phương pháp.
 • Theo dõi tình hình trả – tạm ứng tiền lương, tiền thưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động.
 • Lập các báo cáo về lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương, theo định kỳ tiến hành phân tích điều chỉnh tình hình lao động, tình hình quản lý và chi tiêu quỹ lương, cung cấp các thông tin chi tiết chính xác về lao động tiền lương cho bộ phận quản lý một cách kịp thời.

Sơ đồ nghiệp vụ kế toán tiền lương

Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chính trong kế toán tiền lương (tài khoản 334 – Phải trả cho người lao động)

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 3341 – Phải trả công nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên.

– Tài khoản 3348 – Phải trả người lao động khác: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động khác ngoài công nhân viên của doanh nghiệp về tiền công, tiền thưởng (nếu có) có tính chất về tiền công và các khoản khác thuộc về thu nhập của người lao động.

Cách hạch toán nghiệp vụ kế toán tiền lương và khoản trích theo lương

1/ Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động, ghi:

 • Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
 • Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642
 • Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348).

2/ Tiền thưởng trả cho công nhân viên:

– Khi xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen thưởng, ghi:

 • Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531)
 • Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341).

– Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng, ghi:

 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341)
 • Có các TK 111, 112,…

3/ Tính tiền bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn,…) phải trả cho công nhân viên, ghi:

 • Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3383)
 • Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341).

4/ Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân viên, ghi:

 • Nợ các TK 623, 627, 641, 642
 • Nợ TK 335 – Chi phí phải trả (đơn vị có trích trước tiền lương nghỉ phép)
 • Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341).

5/ Các khoản phải khấu trừ vào lương và thu nhập của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp như tiền tạm ứng chưa chi hết, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền thu bồi thường về tài sản thiếu theo quyết định xử lý…. ghi:

 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
 • Có TK 141 – Tạm ứng
 • Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác
 • Có TK 138 – Phải thu khác.

6/ Tính tiền thuế thu nhập cá nhân của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp phải nộp Nhà nước, ghi:

 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).

Nhiều nghiệp vụ kế toán tiền lương cần nhớ

7/ Khi ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
 • Có các TK 111, 112,…

8/ Thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
 • Có các TK 111, 112,…

9/ Trường hợp trả lương hoặc thưởng cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp bằng sản phẩm, hàng hoá, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng không bao gồm thuế GTGT, ghi:

 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

10/ Xác định và thanh toán các khoản khác phải trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp như tiền ăn ca, tiền nhà, tiền điện thoại, học phí, thẻ hội viên…:

– Khi xác định được số phải trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, ghi:

 • Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642
 • Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348).

– Khi chi trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, ghi:

 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
 • Có các TK 111, 112,…

Trên đây là một số thông tin về nhiệm vụ và yêu cầu nghiệp vụ cần xử lý của một người kế toán tiền lương. Làm kế toán mảng này không quá khó so với các phần còn lại, nhưng để hiểu rõ chúng và vận dụng hợp lý thì không phải ai cũng làm được. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi học phần này hãy tham khảo khóa học kế toán tổng hợp của trung tâm kế toán hà nội, dưới sự hướng dẫn, giảng dạy của giảng viên là kế toán trưởng, chúng tôi tin tưởng rằng chỉ sau một thời gian ngắn là bạn sẽ thành thạo mọi kỹ năng của người kế toán. Ngoài ra trung tâm còn hỗ trợ làm báo cáo thực tập về nghiệp vụ kế toán tiền lương cho bạn sinh viên năm cuối

Thông tin chương trình khóa học kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế xem tại link sau hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline phòng đào tạo để nhân tư vấn hỗ trợ

http://ketoantd.com/trung-tam-mo-lop-day-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh/

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823