BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Giáo trình kế toán quản trị dành cho cao học

Giáo trình kế toán quản trị dành cho cao học

Với mục đích cung cấp thêm thông tin về giáo trình, bài tập, luận văn cho những học viên đang theo học chương trình cao học ngành kế toán quản trị.

Giáo trình kế toán quản trị cho cao học ở nhiều trường đại học đều có những điểm khác nhau, tuy nhiên chúng đều có các phần chính sau

Chương 1

   TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 1. Nguồn gốc của hệ thống quản trị chi phí
 2. Hoạt động quản lý khoa học
 3. Kiểm soát quản lý đối với các loại tổ chức
 4. Từ quản trị chi phí đến kế toán chi phí
 5. Sự phát triển gần đây của các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ
 6. Sự phát triển kế toán quản trị đương đại

Chương 2

DỰ TOÁN NGẮN HẠN, PHÂN BỔ NGUỒN LỰC VÀ CHI PHÍ NĂNG LỰC

 1. Kế hoạch và dự toán ngắn hạn
 2. Hoạt động, sử dụng nguồn lực và chi phí
 3. Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực ngắn hạn
 4. Chi phí cơ hội, chi phí năng lực và lý thuyết về giới hạn nguồn lực
 5. Vai trò của thông tin chi phí trong việc phân bổ các nguồn lực ngắn hạn
 6. Dự toán hoạt động

Chương 3

PHÂN BỔ CHI PHÍ NGUỒN LỰC ĐẾN CÁC BỘ PHẬN HOẠT ĐỘNG

 1. Mục đích của việc phân bổ và tập hợp chi phí của bộ phận phục vụ
 2. Đo lường chi phí của việc sử dụng dịch vụ
 3. Hạn chế việc ước lượng và phân bổ để kiểm soát tốt chi phí
 4. Phương trình chi phí cơ bản
 5. Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ
 6. Bộ phận phục vụ không hỗ trợ trực tiếp cho các bộ phận hoạt động
 7. Hoạt động chính và hoạt động phụ
 8. Bản chất và các vấn đề về các bộ phận phục vụ cung cấp lẫn nhau
 9. Công ty Fall River – Một ví dụ bằng số liệu cụ thể
 10. Ý nghĩa kinh tế của phương pháp phân bổ lẫn nhau
 11. Phân bổ chi phí của nguồn lực bắt buộc (định phí)
 12. Phân bổ chi phí và quyết định tiếp tục hoạt động hay mua ngoài
 13. Trường hợp đặc biệt của việc phân bổ chi phí tùy tiện

Chương 4

HỆ THỐNG CHI PHÍ TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG

 1. Khái quát về hệ thống chi phí trên cơ sở hoạt động

1.1  Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ cho các hoạt động

1.2  Các tiêu thức phân bổ chi phí hoạt động ( Activity Cost Drivers )

 1. Quản lý dựa trên cơ sở hoạt động

2.1 Đường cong về khả năng sinh lợi sản phẩm

( The Product Profitability whale Curve )

2.2 Định giá

2.3 Sử dụng ABC để phân tích khả năng sinh lợi theo khách hàng

Chương 5

RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN CƠ SỞ CHI PHÍ

 1. Chi phí mong muốn ( Target Costing )
 2. Chi phí Kaizen
 3. Chi phí chu kỳ sống ( Life Cycle Costing )
 4. Những công cụ chi phí khác

4.1 Chi phí chất lượng

4.2 Chi phí Taguchi

 1. Chi phí môi trường, chi phí tận dụng và chi phí hủy bỏ

Chương 6

BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM

 1. Bảng cân bằng điểm

1.1. Phương diện tài chính

1.2. Phương diện khách hàng

1.3. Phương diện quy trình kinh doanh nội bộ

1.4. Phương diện học hỏi, phát triển

1.5. Tóm tắt các phương diện của mô hình BSC

 1. Kết nối các thước đo trong mô hình BSC với chiến lược

2.1. Mối quan hệ nhân quả

2.2. Những chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện

 1. Đo lường chẩn đoán (diagnostic measures) và đo lường chiến lược (Strategic measures)
 2. Bốn phương diện của BSC có thật sự cần thiết và đầy đủ?

Chương 7

CÁC THƯỚC ĐO TÀI CHÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG

 1. Bản chất của kiểm soát tài chính
 2. Kiểm soát tổng thể bằng cách sử dụng thước đo tài chính
 3. Kiểm soát ở qui mô nhỏ bằng cách sử dụng các thước đo phi tài chính
 4. Kiểm soát hoạt động và quản lý theo phương pháp loại trừ bằng cách sử dụng phân tích các chênh lệch
 5. Kiểm soát tổ chức bằng cách sử dụng các thước đo lợi nhuận
 6. Các thước đo năng suất

 Chương 8

CÁC THƯỚC ĐO TÀI CHÍNH: TỶ LỆ HOÀN VỐN ĐẦU TƯ (ROI) VÀ GIÁ TRỊ KINH TẾ TĂNG THÊM (EVA)

 1. Mối quan hệ giữa lợi nhuận và tài sản được đầu tư
 2. Lịch sử hình thành và phát triển
 3. Những nguy hiểm trong kiểm soát ROI
 4. Nhược điểm trong kỹ thuật đánh giá của ROI
 5. Giá trị kinh tế tăng thêm
 6. Lựa chọn giữa chi phí hay vốn hóa chi phí khi sử dụng EVA
 7. Điều chỉnh về mức giá
 8. Ảnh hưởng của phương pháp tính khấu hao
 9. Mối liên kết giữa ABC và EVA

Chương 9

ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG, QUI TRÌNH KINH DOANH NỘI BỘ VÀ THÀNH QUẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 1. Đánh giá triển vọng khách hàng
 2. Đánh giá triển vọng kinh doanh
 3. Đánh giá năng lực người lao động

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823