BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Giải thích khái niệm về một số loại trong kế toán chi phí

Giải thích khái niệm về một số loại trong kế toán chi phí

Trước khi hiểu về các khái niệm trong kế toán chi phí, chúng ta cần hiểu kế toán chi phí cần phải làm gì

“Kế toán chi phí là công việc cung cấp thông tin phục vụ cho kế toán quản trị và kế toán tài chính. Chức năng của kế toán chi phí là Để đạt được những mục tiêu kế toán chi phí cung cấp thông tin hỗ trợ cho một số chức năng khác nhau về mặt tổ chức – kiểm soát hoạt động, tính giá thành sản phẩm, kiểm soát quản lý và kiểm soát chiến lược” 

Khái niệm kế toán chi phí

Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán…; Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái…

Khái niệm về kế toán chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng là những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá dịch vụ, lao vụ trong kỳ theo quy định của chế độ tài chính, bao gồm: tiền lương nhân viên bán hàng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí quảng cáo, tiếp thị, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí vật liệu bao bì, dụng cụ…

Khái niệm kế toán chi phi sản xuất

Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm).Nói cách khác, chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Khái niệm về kế toán quản lý chi phí doanh nghiệp

Là những khoản chi phí có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp mà không tách riêng được cho bất kỳ hoạt động nào. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác.

Kế toán chi phí giá thành

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các chi phí về lao động sống và lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ hoàn thành

Kế toán chi phí bảo hành

Là toàn bộ chi phí liên quan biểu hiện bằng tiền liên quan đến những khoản chi phí phục vụ cho công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa sản phầm.

Kế toán chi phí ban quản lý dự án

Đây là toàn bộ chi phí về dây dựng, nhân công, vật liệu… lán trại trong các dự án xây dựng

Kế toán chi phí trả trước

Là các khoản tiền thanh toán trước cho các chi phí hoạt động của doanh nghiệp,như :Bảo hiểm trả trước,tiền thuê nhà trả trước, giá trị công cụ, dụng cụ đã xuất dùng nhưng chưa phân bổ vào chi phí

Kế toán chi phí chờ kết chuyển

TK này dùng để phản ánh các chi phí thời kỳ (Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý DN) được kết chuyển vào kết quả kinh doanh của nhiều kỳ khác nhau nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa Doanh thu và Chi phí.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823