BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Điểm cần lưu ý khi bổ nhiệm kế toán trưởng ở dn tư nhân và đơn vị hcsn

Điểm cần lưu ý khi bổ nhiệm kế toán trưởng ở dn tư nhân và đơn vị hcsn

Vài điều cần lưu ý khi bổ nhiệm kế toán trưởng ở doanh nghiệp tư nhân và đơn vị hcsn

Trước tiên chúng tôi nói về việc bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp tư nhân, không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Hình thức này áp dụng cho việc bổ nhiệm kế toán trưởng tại các doanh nghiệp như

 • Công ty tnhh mtv
 • Công ty cổ phần
 • Công ty tnhh
 • Các chi nhánh, văn phòng…

Việc bổ nhiệm kế toán trưởng trong các đơn vị này đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều sau nhiều lần thay đổi. Tuy nhiên kế toán trưởng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chung theo quy định của pháp luật. Do là các dntn nên luật khá thoải mái về vấn đề quan hệ giữa kế toán trưởng và lãnh đạo dn như giám đốc, quản lý…

Mẫu đơn bổ nhiệm kế toán trưởng trong các loại hình cty , doanh nghiệp tư nhân được ketoantd.com chia sẻ trong bài viết sau, các bạn có thể click vào đường link để tham khảo nhé

http://ketoantd.com/mau-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-ke-toan-truong-cong-ty-doanh-nghiep-moi-nhat/

Bạn nào cần file mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng.doc vui lòng liên hệ với ketoantd.com để nhận bản word nhé, hoặc bạn cũng có thể download chúng dễ dàng trên mạng internet.

Bổ nhiệm kế toán trưởng trong đơn vị hành chính sự nghiệp (sau đây xin được viết tắt là hcsn)

Đối với các doanh nghiệp có sử dung ngân sách nhà nước, các đơn vị hcsn được quy định khá rõ ràng trong thông tư liên tịch 163 về hướng dẫn công tác bổ nhiệm

Đối tượng áp dụng

 1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm

a) Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp;

b) Văn phòng Quốc hội;

c) Văn phòng Chủ tịch nước;

d) Toà án nhân dân các cấp;

đ) Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;

e) Kiểm toán nhà nước;

g) Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện Kiểm sát quân sự;

h) Đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp (sau đây gọi tắt là đơn vị dự trữ của Nhà nước); quỹ tài chính khác của Nhà nước;

i) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Hội đồng nhân dân các cấp; Uỷ ban nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

k) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

l) Đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí;

m) Tổ chức quản lý tài sản quốc gia;

n) Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước;

o) Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động.

 1. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối thu, chi;

b) Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

c) Tổ chức phi Chính phủ;

d) Hội, Liên hiệp, Tổng hội tự cân đối thu, chi;

đ) Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự thu, tự chi;

e) Tổ chức khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

3. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của cơ quan, đơn vị quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Điều kiện,  tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng hcsn

Điều 4. Tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng

 1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

 1. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

 1. Về thời gian công tác thực tế làm kế toán
 2. a) Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên.
 3. b) Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 03 năm trở lên.

Điều 5. Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

 1. Có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch này.
 2. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 3. Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

Điều 6. Bố trí người làm kế toán trưởng

 1. Các đơn vị kế toán quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư liên tịch này phải bố trí người làm kế toán trưởng.
 2. Đối với các đơn vị kế toán thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, việc bố trí người làm kế toán trưởng, bố trí người phụ trách kế toán do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823