BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Danh sách các bộ chuẩn mực kế toán quốc tế IAS IFRS đầy đủ

Danh sách các bộ chuẩn mực kế toán quốc tế IAS IFRS đầy đủ

Danh sách các bộ chuẩn mực kế toán quốc tế IAS IFRS đầy đủ

Chuẩn mực kế toán quốc tế hay còn gọi tắt là IAS (International Accouting Standers) và Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một bộ chuẩn mực kế toán được thiết kế và phát triển bởi một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận được gọi là Hội đồng chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB)

Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu về chuẩn mực kế toán quốc tế ias/ ifrs của độc giả, ketoantd.com xin được gửi tới các bạn bảng danh mục tổng hợp đầy đủ các bộ chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán việt nam VAS tương ứng. Nội dung của bảng cụ thể như sau, cùng xem bộ chuẩn mực kế toán quốc tế có gì khác với chuẩn mực kế toán việt nam (VAS) không nhé, bạn nào cần download file có thể để lại email chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhé.

IFRS/IAS VAS
Số chuẩn mực Diễn giải Số chuẩn mực Diễn giải
Chuẩn mực chung VAS 01 Chuẩn mực chung
IFRS 1 Áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế lần đầu tiên Không có chuẩn mực tương ứng
IFRS 2 Giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu Không có chuẩn mực tương ứng
IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh VAS 11 Hợp nhất kinh doanh
IFRS 4 Hợp đồng bảo hiểm VAS 19 Hợp đồng bảo hiểm
IFRS 5 Tài sản dài hạn giữ để bán và hoạt động bị ngừng lại Không có chuẩn mực tương ứng
IFRS 6 Thăm dò và đánh giá các tài nguyên khoáng sản Không có chuẩn mực tương ứng
IFRS 7 Công cụ tài chính: Công bố Không có chuẩn mực tương ứng
IFRS 8 Bộ phận hoạt động VAS 28 Báo cáo bộ phận (Dựa trên IAS 14- báo cáo bộ phận- IAS này đã được thay thế bằng IFRS 8)
IAS 1 Trình bày báo cáo tài chính VAS 21 Trình bày báo cáo tài chính
IAS 2 Hàng tồn kho VAS 02 Hàng tồn kho
IAS 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
IAS 8 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót VAS 29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
IAS 10 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm VAS 23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
IAS 11 Hợp đồng xây dựng VAS 15 Hợp đồng xây dựng
IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp VAS 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp
IAS 14 Báo cáo bộ phận VAS 28 Báo cáo bộ phận
IAS 16 Máy móc, thiết bị, nhà xưởng VAS 03 Tài sản cố định
IAS 17 Thuê tài sản VAS 06 Thuê tài sản
IAS 18 Doanh thu VAS 14 Doanh thu và thu nhập khác
IAS 19 Quyền lợi của nhân viên Không có chuẩn mực tương ứng
IAS 20 Kế toán và trình bày các khoản tài trợ và trợ cấp chính phủ Không có chuẩn mực tương ứng
IAS 21 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái VAS 10 Ảnh hưởng của việc thay đổi  tỷ giá hối đoái
IAS 23 Chi phí đi vay VAS 16 Chi phí đi vay
IAS 24 Thông tin về các bên liên quan VAS 26 Thông tin về các bên liên quan
IAS 26 Kế toán và báo cáo các chương trình quyền lợi hưu trí Không có chuẩn mực tương ứng
IAS 27 Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ VAS 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
IAS 28 Các khoản đầu tư vào công ty liên kết VAS 07 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
IAS 29 Báo cáo tài chính trong các nền kinh tế siêu lạm phát Không có chuẩn mực tương ứng
IAS 30 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự VAS 22 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
IAS 31 Quyền lợi trong các công ty liên doanh VAS 08 Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
IAS 32 Các công cụ tài chính: Thuyết minh và trình bày Không có chuẩn mực tương ứng
IAS 33 Lãi trên cổ phiếu VAS 30 Lãi trên cổ phiếu
IAS 34 Báo cáo tài chính giữa niên độ VAS 27 Báo cáo tài chính giữa niên độ
IAS 36  Giảm giá trị tài sản Không có chuẩn mực tương ứng
IAS 37 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng VAS 18 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
IAS 38 Tài sản vô hình VAS 04 Tài sản cố định vô hình
IAS 39 Các công cụ tài chính: Ghi nhận và xác định Không có chuẩn mực tương ứng
IAS 40 Bất động sản đầu tư VAS 05 Bất động sản đầu tư
IAS 41 Nông nghiệp           Không có chuẩn mực tương ứng

Trên đây là toàn bộ danh sách các bộ chuẩn mực kế toán quốc tế IAS/IFRS hiện hành và bảng tương ứng so với chuẩn mực kế toán việt nam. Đừng quên theo dõi ketoantd.com để được cập nhật thêm các thông tin kế toán mới nhất từ pháp luật, thông tư, nghị định liên quan đến nghề kế toán nhé

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823