BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Công việc của kế toán tiền lương và cách định khoản khoản trích theo lương

Công việc của kế toán tiền lương và cách định khoản khoản trích theo lương

Bảng mô tả các công việc kế toán tiền lương và khoản trích theo lương

Kế toán tiền lương là một trong những phần hành quan trọng trong bộ phận kế toán nói chung và kế toán nội bộ nói riêng. Tại nhiều doanh nghiệp nhất là với những doanh nghiệp có nhiều nhân sự thì công việc của người kế toán tiền lương là khá nặng nề và vất vả. Sau đây kế toán hà nội xin được gửi tới độc giả một số thông tin về công việc của một người kế toán tiền lương, cách tính lương và các khoản trích theo lương, cũng như tìm hiểu về mức lương của vị trí này hiện tại là bao nhiêu

Công việc chủ yếu của kế toán tiền lương

 • Chấm công hàng ngày và theo dõi cán bộ công nhân viên.
 • Tính lương và các khoản  trích theo lương cho cán bộ công nhân viên.
 • Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Các công việc cụ thể của nhân viên kế toán tiền lương

 • Ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động.
 • Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.
 • Xây dựng thang bảng lương để tính lương và nộp cho cơ quan bảo hiểm.
 • Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm ý tế (BHYT) và kinh phí công đoàn (KPCĐ). Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền luơng, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
 • Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh
 • Lập báo cáo về lao động, tiền lương , BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

Công tác quản lý việc tạm ứng lương

 • Quản lý các đợt tạm ứng lương trong tháng của công ty.
 • Tính tạm ứng lương cho toàn thể công ty, cho một nhóm nhân viên hoặc cho một nhân viên.
 • Xây dựng mức tạm ứng lương linh hoạt như: số % lương cơ bản hoặc giá trị tiền riêng cho từng nhân viên.

Công tác xử lý, quản lý kỳ lương chính

 • Xây dựng kỳ tính lương với các chỉ tiêu như loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và kết thúc kỳ  lương.
 • Tính các khoản thu nhập hay giảm trừ lương cuối kỳ cho cán bộ công nhân viên.
 • Đưa  bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức lương thực lĩnh cho từng nhân viên.
 • Xây dựng bảng lương dựa trên thông tin lương nhân viên, thông tin kỳ lương và bảng chấm công.
 • Tính và khấu trừ vào lương các chỉ tiêu nghĩa vụ phải nộp đối nhà nước như thuế TNCN, các khoản bảo hiểm bắt buộc như BHXH, BHYT một cách đầy đủ và chính xác.
 • Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối năm.

Nhiều bạn kế toán mới ra trường chọn vị trí kế toán tiền lương

Một vài lưu ý khi làm kế toán tiền lương

 • Tìm hiểu các thông tin về lương, phụ cấp của nhân viên, các nhân tố ảnh hưởng đến phụ cấp.
 • Chú ý đến những lao động thời vụ, thử việc, cách tính lương, mức khấu trừ trước khi trả lương.
 • Biết cách tính và khai báo các khoản phụ cấp, thu nhập và các khoản khấu trừ.
 • Tìm hiểu các khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế TNCN,  các khoản giảm trừ…
 • Tìm hiểu thủ tục đăng ký tham giao bảo hiểm cho nhân viên.
 • Tìm hiểu về tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất.
 • Hiểu biết các yếu tố có ảnh hưởng đến nghiệp vụ nhân sự và tính lương của doanh nghiệp
 • Biết cách tính thuế TNCN và kê khai thuế TNCN…

Các chứng từ liên quan kế toán tiền lương cần sử dụng

 • Bảng chấm công.
 • Bảng tạm ứng lương công ty.
 • Phiếu tạm ứng lương nhân viên.
 • Bảng thanh toán lương và BHXH
 • Bảng kê chi tiết phụ cấp.
 • Phiếu lương nhân viên.
 • Bảng lương thanh toán qua ngân hàng.
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN.
 • Các biểu mẫu báo cáo BHXH.

Hướng dẫn định khoản, hạch toán các nghiệp vụ chính thường phát sinh trên thực tế mà người kế toán tiền lương cần chú ý thực hiện đầy đủ

Tính tiền lương phải trả trong tháng cho người lao động (TK 334)

Tổng số tiền lương bao gồm bảo hiểm, thuế phải trả cho người lao động

Nợ TK 154 (QĐ 48)

Nợ TK 622 (Thông tư 200)

Nợ TK 642: 6421 (NV bán hàng)

6422 (NV QLDN)

 • Có TK 334

Trích các khoản theo lương quy định (tính vào chi phí) 24% lương đóng bảo hiểm (BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%, CPCĐ 2%)

Nợ TK 6422 (phần DN chịu)

 • Có TK 3382 (CPCĐ 2%)
 • Có TK 3383 (BHXH 18%)
 • Có TK 3384 (BHYT 3%)
 • Có TK 3389 (BHTN 1%)

Trích bảo hiểm các loại theo quy định và tiền lương của người lao động

Nợ TK 334 (10,5%) (phần NLĐ chịu)

 • Có TK 3383 (BHXH 8%)
 • Có TK 3384 (BHYT 1,5%)
 • Có TK 3389 (BHTN 1%)

Nộp các khoản bảo hiểm theo quy định

Nợ TK 3382 (CPCĐ 2%)

Nợ TK 3383 (BHXH 26%)

Nợ TK 3384 (BHYT 4,5%)

Nợ TK 3389 (BHTN 2%)

 • Có TK 112 (34,5%)

Tính thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

Nợ TK 334

 • Có TK 3335 Thuế TNCN

Thanh toán tiền lương cho công nhân viên

Số tiền lương phải trả cho người lao động sau khi đã trừ thuế, bảo hiểm và các khoản khác

Nợ TK 334

 • Có TK 111, 112

Nộp thuế Thu nhập cá nhân (Hồ sơ khai thuế 02/KK-TNCN, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước): Tổng tiền thuế đã khấu trừ của người lao động trong tháng hoặc quý

Nợ TK 3335

 • Có TK 111, 112

Nộp BH lên cơ quan bảo hiểm

Nợ TK 3383, 3384, 3389

 • Có TK 111, 112

Nộp Công đoàn lên sở lao  động

Nợ TK 3382

 • Có TK 111, 112

Trên đây là những thông tin mà ketoantd.com chia sẻ tới bạn đọc về vấn đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, cũng như một số phương pháp hạch toán, định khoản nghiệp vụ quan trọng mà người kế toán tiền lương cần thực hiện. Các bạn cũng có thể tự thực hành các kiến thức trên qua một số bài tập về kế toán tiền lương, bài tập hạch toán tiền lương…

Ketoantd.com chúc các bạn học tập tốt với những chia sẻ trên, đặc biệt những bạn kế toán mới ra trường !

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823