BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Công việc, chức năng, nhiệm vụ của một người kế toán bán hàng

Công việc, chức năng, nhiệm vụ của một người kế toán bán hàng

Công việc, chức năng, nhiệm vụ của một người kế toán bán hàng

Bài viết đi sâu vào các phần hành, công việc, nghiệp vụ phát sinh trong công tác của một người kế toán bán hàng theo các thông tư quy định như 200 hay 133…

Trước tiên chúng ta cần hiểu thêm về khái niệm kế toán bán hàng là gì, kế toán bán hàng tiếng anh là Sales Accountant

Theo định nghĩa thì “Kế toán bán hàng là một trong những công việc bước đệm rất phù hợp với các bạn kế toán mới ra trường, Bởi ở vị trí này công việc không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng cũng như kinh nghiệm làm kế toán. … Định kỳ làm báo cáo bán hàng theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.”

Các công việc chính của người kế toán bán hàng phải làm

Dưới đây là những công việc kế toán bán hàng cần biết, cần chú ý. Đây cũng chính là những nhiệm vụ quan trọng người kế toán hàng phải xử lý. Phần mềm kế toán được các bạn kế toán bán hàng, đại lý hay sử dụng đó là misa và fast.

 • Định khoản và phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Lập tờ khai hàng hoá mua vào theo biểu mẫu kê khai thuế GTGT
 • Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh , số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản.
 • Lập hóa đơn tài chính căn cứ theo hợp đồng kinh tế và đơn đặt hàng đã ký khi đầy đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.
 • Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận ) .
 • Mở sổ theo dõi các hợp đồng kinh tế dài hạn
 • Lập ,theo dõi thu hồi các biên bản chỉnh sửa ,thanh huỷ hóa đơn kịp thời .
 • Hằng tháng , quý , năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính trong kỳ (theo biểu mẫu của Cơ quan Thuế)
 • Cân đối số thuế đầu ra phải nộp với số thuế đầu vào để có biện pháp xuất hóa đơn cho hợp lý.
 • Sắp xếp lưu trữ, bảo quản hóa đơn tài chính đã sử dụng.
 • Theo dõi, xác nhận và nhắc nhở các khoản tạm ứng nội bộ
 • Lên kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng.
 • Lập báo cáo tuổi nợ và các báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu quản lý.

Chức năng của người kế toán bán hàng

 • Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ.
 • Theo dõi tổng hợp và chi tiết bán hàng ra.
 • Theo dõi bán hàng theo bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, theo hợp đồng.
 • Tính thuế GTGT của hàng hoá bán ra.
 • Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho.
 • Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.
 • Phân hệ kế toán công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.

Các bạn nên sử dụng một số sơ đồ chữ t trong kế toán bán hàng như

Sau đây là một số sơ đồ chữ t thường áp dụng trong kế toán bán hàng với nhiều phương thức như, ví dụ như hàng đổi hàng, trả góp, đại lý, trả chậm chả góp, gửi hàng đi bán…

Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng không chịu thuế giá trị gia tăng

Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu thuế xuất khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường

Sơ đồ kế toán doanh thu hàng đổi hàng không tương tự chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ

Sơ đồ kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng

Sơ đồ kế toán doanh thu hàng đổi hàng không tương tự trường hợp hàng xuất đổi và hàng nhận đổi không chịu thuế giá trị gia tăng

10. Sơ đồ kế toán đơn vị nhận bán đại lý

Trên đây là bài tổng hợp các kỹ năng, nhiệm vụ, chức năng chính của 1 người kế toán, hi vọng với chia sẻ trên các bạn đã hình dung ra các nhiệm vụ của kế toán bán hàng là j. Ketoantd.com chúc các bạn công tác tốt với chia sẻ trên

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823