BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Công tác xây dựng mô hình, hệ thống kế toán trong doanh nghiệp

Công tác xây dựng mô hình, hệ thống kế toán trong doanh nghiệp

Công tác xây dựng mô hình, hệ thống kế toán trong doanh nghiệp

Việc thiết lập hệ thống kế toán, mô hình của phòng kế toán trong doanh nghiệp là việc làm rất cần thiết và cấp bách. Bộ phận kế toán chỉ thực sự hoạt động hiệu quả khi có một hệ thống hoàn chỉnh, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Tuy nhiên vấn đề xây dựng hệ thống kế toán, quản trị, kiểm toán sẽ cần thiết đối hơn với các doanh nghiệp có nhiều nhân viên kế toán, các doanh nghiệp ít nhân viên hay chỉ có 1 nhân viên kế toán thì người này sẽ kiêm nhiệm các công việc khác như là công nợ, kho, làm lương, thậm chi kế toán bán hàng.

Bài viết này ketoantd.com chỉ đề cập đến việc thiết lập mô hình, xây dựng hệ thống phòng kế toán trong doanh nghiệp có nhiều nhân sự đảm nhận công tác kế toán

1 . Thiết lập tài khoản ngân hàng

Thiết lập tài khoản ngân hàng riêng của công ty bạn. Chọn phương pháp kế toán bạn sẽ sử dụng – có thể phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền hay phương pháp kế toán dồn tích và lựa chọn ghi chép số sách theo hệ thống kế toán đơn hay kép.

Ví dụ phương pháp kế toán dồn tích là phương pháp bán chịu, doanh thu được ghi nhận vào sổ kế toán khi phát sinh hóa đơn, giao hàng thay vì vào thời điểm thu được tiền. Phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền là phương pháp đơn giản nhất, theo đó doanh thu và chi phí được ghi nhận ngay khi nhận được tiền hoặc chi tiền.

Tiếp theo, thiết lập chu kỳ kế toán, bắt đầu năm tài chính vào ngày mùng một năm mới dương lịch hoặc bắt đầu năm tài chính theo ngày riêng của bạn.

2. Thu thập tài liệu về các khoản thu, chi

Thu thập tất cả tài liệu tài chính của các đại lý, cửa hàng công ty sau đó tập hợp và chuyển lại cho phòng kế toán kịp thời và đều đặn. Các tài liệu tài chính bao gồm những bản ghi chép về các khoản thu, chi, tài sản hoặc nợ phải trả. Ví dụ như: Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn nhà cung cấp, Báo cáo tài khoản thẻ tín dụng.

3. Ghi chép, cập nhật các tài khoản thu, chi

Ghi lại tất cả giao dịch công ty, sử dụng thông tin từ các tài liệu tài chính ở trên và trong hồ sơ lưu trữ của công ty. Gửi tất cả các khoản thu nhập từ bán hàng tới tài khoản doanh thu, tất cả khoản tiền chi sang tài khoản chi phí, ví dụ. Cập nhật các tài khoản phải thu và phải trả bằng cách sử dụng thông tin bán hàng và bản báo cáo tài khoản thẻ tín dụng

4.  Cân đối tài khoản

Cân đối các tài khoản nội bộ với các bản ghi chép bên ngoài một cách thường xuyên. Ví dụ: So sánh sổ sách của bạn với báo cáo của tài khoản ngân hàng, sổ sách của nhà cung cấp và kết quả kiểm toán để đảm bảo hệ thống tài khoản kế toán vẫn chính xác.

5. Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính một cách đều đặn cho những người cho vay, nhà đầu tư và cơ quan chính quyền nếu bạn là một doanh nghiệp góp vốn. Tạo bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để tổng hợp số liệu vào hệ thống kế toán của bạn và trình bày các báo cáo đó theo một cách dễ dàng nhất nhằm hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định chiến lược.

Khuyến nghị nên sử dụng một gói phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, chẳng hạn như Fast Book, để giúp bạn tổ chức tài khoản kế toán dễ dàng cũng như tự động lập và in báo cáo tài chính một cách rất nhanh chóng.

6. Phân tích các chỉ số tài chính, đánh giá hiệu quả

Lập báo cáo tài chính nội bộ cho chính bạn và người quản lý doanh nghiệp, phân tích tỷ lệ của các chỉ số tài chính để có được cái nhìn sâu sắc về hiệu quả thực sự doanh nghiệp. Bạn có thể tạo ra bản báo cáo thực tế về bất kỳ khía cạnh tài chính nào của doanh nghiệp.

Ví dụ: Một bản báo cáo chỉ ra xu hướng tỷ lệ nợ/tài sản và một bản báo cáo cho biết các khoản chi phí nào đang tăng ở mức cao nhất.

Tính toán tỷ số tài chính của các thông số trên báo cáo kết quả kinh doanh bằng cách so sánh chúng với các thông số trên bảng cân đối kế toán.

6 bước trên đây là quy trình để tạo ra một hệ thống kế toán hoàn chỉnh cho doanh nghiệp mới thành lập của bạn. Việc quản lý tiền bạc doanh nghiệp đòi hỏi sự chính xác và đơn giản hóa để dễ dàng cho việc theo dõi.

Việc tiếp thu những lời khuyên của các chuyên gia kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị là rất cần thiết, đặc biệt là những điều mà chủ doanh nghiệp chưa nắm rõ.  Hãy nhớ rằng đừng bao giờ nghĩ sẽ giao phó toàn bộ công việc tài chính kế toán cho nhân viên của bạn vì bạn không hiểu biết, bạn tạo ra doanh nghiệp để kiếm tiền thì bạn phải làm chủ các khoản tiền đó của mình.

Sơ đồ bộ máy tổ chức phòng kế toán phổ biến hiện nay

Với mô hình xây dựng phòng kế toán trên, được chia ra thành nhiệu nhiệm vụ chuyên biệt, kế toán trưởng hay trưởng phòng kế toán sẽ xây dựng kpi cho nhân viên phòng kế toán của mình để có những tiêu chí đánh giá năng lực, hiệu quả công việc

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập chứng từ phát sinh chưa nhiều nên việc thiết lập xây dựng hệ thống kế toán quản trị nhiều thành viên như trên là không khả thi và chưa cần thiết. Giải pháp đang được nhiều doanh nghiệp thực hiện đó là sử dụng mô hình kế toán ảo  như một cách nói khác của loại hình dịch vụ kế toán. Phòng kế toán ảo này chịu mọi trách nhiệm liên quan tới công tác kế toán của khách hàng, thực hiện toàn bộ công việc liên quan đến kế toán ở công ty của khách hàng

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823