BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Chương trình học kế toán sơ cấp căn bản

Chương trình học kế toán sơ cấp căn bản

Khóa học kế toán sơ cấp được biên soạn dành cho những bạn chưa có kiến thức về kế toán, những người đã học về kế toán nhưng lâu không đi làm nên đã quên hết. Khóa học này trang bị cho học viên những học viên những kiến thức căn bản như các khái niệm, nguyên lý cơ bản nhất của kế toán, chuẩn bị trước khi học kế toán thực hành. Điều này là vô cùng cần thiết, bởi nếu người học chưa có cái nhìn tổng quan nhất về kế toán thì rất khó để có thể học các phần sau. Khóa học được tổ chức bởi tập đoàn kế toán hà nội, một đơn vị chuyên đào tạo kế toán mọi trình độ đã hoạt động hơn 10 năm nay, được công chúng đánh giá rất cao.

Đối tượng của khóa học

Những người chưa có kiến thức về kế toán

Những người đã học qua về kế toán nhưng lâu không đi làm nên quên gần hết

Quản lý, giám đốc muốn đi học để hiểu rõ về bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

Nội dung chương trình học kế toán sơ cấp căn bản

Bản chất của kế toán + Kế toán vốn bằng tiền

Bản chất của kế toán

 • Quy trình hoạt động của một công ty (Từ lúc thành lập và các thủ tục ban đầu cho đến khi xác định kết quả kinh doanh)
 • Khái niệm kế toán; Chức năng của kế toán; Đối tượng sử dụng thông tin kế toán
 • Quy trình kế toán (Từ lúc phát sinh nghiệp vụ => Lập chứng từ => Ghi sổ => Khóa sổ => Lập bảng cân đối số phát sinh => Lập báo cáo tài chính và Lập quyết toán thuế TNDN).
 • Giới thiệu Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam dùng để theo dõi các đối tượng kế toán
 • Giới thiệu Chứng từ kế toán và Hệ thống sổ sách kế toán (Sổ NKC, Sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ quỹ). Bản chất của sổ sách kế toán từ Tài khoản loại 1 đến Tài khoản loại 9
 • Giới thiệu về Nguyên tắc hạch toán kế toán kép

Kế toán vốn bằng tiền

 • Định nghĩa kế toán vốn bằng tiền (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng).
 • Tài khoản sử dụng vốn bằng tiền (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng).
 • Kết cấu tài khoản vốn bằng tiền và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
 • Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài khoản vốn bằng tiền
 • Làm bài tập về tài khoản vốn bằng tiền của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
 • Thực hành viết phiếu thu, phiếu chi tiền mặt và Viết UNC và Viết Sec; Viết giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà Nước.
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên.

Kế toán tài sản cố định; Khấu hao TSCĐ; CCDC; CP trả trước; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

 • Kế toán tài sản cố định; Khấu hao TSCĐ; CCDC; Chi phí trả trước
 • Khái niệm Tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định. Giới thiệu thông tư về khấu hao tài sản cố định
 • Khái niệm về CCDC; Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
 • Tài khoản để theo dõi tài sản cố định;Khấu hao tài sản cố định ; CCDC và Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.
 • Kết cấu của tài khoản và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.

Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể liên quan đến tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, công cụ dụng cụ (Ví dụ tăng do mua trả ngay, mua chịu, tăng do đầu tư góp vốn, tăng do tự sản xuất….)

 • Thực hành làm bài tâp
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Khái niệm tiền lương và cách tính lương của một số trường hợp cụ thể

Các dạng hợp đồng lao động (Hợp đồng lao động trên 3 tháng và Hợp đồng lao động dưới 3 tháng). Xây dựng hệ thống thang bảng lương đóng BHXH; Xây dựng hệ thống thang bảng lương thu nhập; Xây dựng quy chế tiền lương và tiền thưởng.

 • Tài khoản để theo dõi sự biến động của tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán
 • Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể
 • Thực hành làm bài tập
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Kế toán hàng tồn kho + Kế toán bán hàng + Các khoản giảm trừ doanh thu + DT hoạt động tài chính + CP tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + CP khác

 • Kế toán hàng tồn kho
 • Khái niệm hàng tồn kho
 • Khái niệm về giá gốc hàng tồn kho; Giá trị thuần có thể thực hiện được.
 • Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
 • Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp tăng và giảm hàng tồn kho
 • Thực hành làm bài tập
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên
 • Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
 • Khái niệm giá thành
 • Tập hợp chi phí để tính giá thành

Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương)

Các phương pháp tính giá thành (Theo đơn đặt hàng; Theo tỷ lệ; Theo Z kế hoạch)

Kế toán bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu + DT hoạt động tài chính + CP tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + CP khác

 • Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Khái niệm về doanh thu tiêu dùng nội bộ
 • Khái niệm về các khoản giảm trừ doanh thu
 • Khái niệm Doanh thu tài chính+Chi phí tài chính
 • Khái niệm về các khoản thu nhập khác+Chi phí khác

Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.

Chứng từ kế toán sử dụng của một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến việc bán hàng và giảm trừ doanh thu; Cũng như chứng từ sử dụng của một số nghiệp vụ về thu nhập khác và chi phí khác + Doanh thu tài chính và chi phí tài chính

Thực hành làm bài tập

Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Kế toán các bút toán cuối kỳ + Bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và Lập báo cáo tài chính

Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ+Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh

Thực hiện các bút toán cuối kỳ (Gồm bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn; Phân bổ chi phí trả trước dài hạn; Bút toán tiền lương và các khoản trích theo lương;Bút toán kết chuyển thuế VAT đầu vào và đầu ra; Các bút toán về điều chỉnh cuối kỳ gồm tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định nếu có. Cộng với các nghiệp vụ về đối chiếu công nợ, các bút toán lập dự phòng)

Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí và kết chuyển doanh thu để xác định kết quả kinh doanh

Lập báo cáo tài chính

 • Mục đích của Báo cáo tài chính
 • Ý nghĩa của từng báo cáo tài chính cũng như trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính
 • Cách lập báo cáo tài chính (Gồm bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chinh) trên bộ báo cáo tài chính thực tế của Công ty.
 • Giải bài tập lập báo cáo tài chinh và giải đáp các vướng mắc của học viên

Ở mỗi mảng học, giảng viên đều lồng các tình huống thực tế vào trong buổi học. Giúp học viên có hiểu bài nhanh hơn, hình dung chi tiết hơn các công việc mà mình phải làm sau khi học xong. Dưới sự hướng dẫn , giảng dạy của giảng viên là kế toán trưởng có ít nhất 15 năm kinh nghiệm chúng tôi tự tin là sau lớp học kế toán sơ cấp căn bản này 100% học viên sẽ được trang bị toàn bộ các kiến thức cần thiết nhất của một người kế toán.

Lớp học kế toán sơ cấp căn bản ở đâu ?

Hiện tai chúng tôi đang tổ chức khai giảng khóa này ở tất cả các chi nhánh trực thuộc tập đoàn kế toán hà nội, lớp được học vào các ngày 2,4,6 hoặc 3,5,7. Mọi thông tin hỗ trợ học viên vui lòng liên hệ qua sdt.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823